1. Якiя складаныя сказы называюцца складаназалежными?

Беларуская мова | 1 - 4 классы

1. Якiя складаныя сказы называюцца складаназалежными?

2. Назавiце спосабы адрознення падпарадкавальных злучнiкау i злучальных слоу.

3. Назавiце вiды даданых частак у складаназалежным сказе.

4. Якiя даданыя часткi называюцца дапауняльнымi 5.

Якiя даданыя часткi называюцца азначальнымi?

6. Якiя даданыя часткi складаназалежнага сказа называюцца акалiчнаснымi пералiчыце вiды акалiчнасных даданых частак.

7. Раскажыце аб пастаноуцы знакау прыпынку у складаназежным сказе.

Прывядзiце прыклады.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Лешакот 18 окт. 2018 г., 19:09:53

1. Сказ, у якім адна з граматычных частак сэенсава

падпарадкоўваеццадругой і звязваецца з её пры дапамозе падпараквальнага

злучніка ці злучальнага слова.

2. Паставіцьпытанне.

Калі пытанне задаць нельга,

тогэта злучнік

3.

Дапаўняльная, азначальная, акалічнасная

4.

Гэта, часткі, якіяадказваюцьнапытанніускосныйсклонаў.

5. Гэтачасткі, якія абазначаюць прымету прадмета і

адказваюцьна пытанніякі?

Якая?

Якое?

Якія?

6. Гэтачасткі, якія паясняюць галоўную, адказваюць на

пытанні акалічнасці.

Я ны бываюць розных відаў : месца ; часу ;

умовы ; прычыны ; мэты ; уступальныя ; спосабу дзеяння ; меры і ступені ; параўняльныя

7.

Калідаданаячастка адна, то паміж ей і галоўнай

ставіцца коска.

Трэбавыцерпецьшматза

Айчыну, каб яе навучыцца любіць.

Каліёсцьнекалькі даданых частак і.

: - мыставім ад галоўнай да усіх даданыхадно і

тоеж пытанне(сузалежнаеаднародная падпарадкаванне), то

коскапаміжгалоўнай і даданай ставіцца, а пажім усімі астатнімі - не(калі ёсць злучнік ; калі няма яго - ставіцца)

Чалавек

жыведзеля дабра, дзеляслужэння праўдзе, каб ствараць вартасці

жыцця і каб быць карысным для іншых.

- мыставімадгалоўнай да другіхдаданыхрозныя

пытанні(сузалежнаенеаднароднае падпарадкаванне), токоска паміжусімі

часкамі ставіцца

Каліпачынаеццазіма,

Міколка сядзіцьу хаце, бо на дварэ холадна.

- мыад галоўнай ставім пытанне да даданай, а ад

гэтай даданай - да наступнай даданайі г.

Д. (паслядоўнае

падпарадкаванне), то коскі ставімпаміж усімі часткамі

Япавольна

крочу туды, дзе гай спавіўзялёны дым, які відаць здалёк.

Буська19 17 мая 2018 г., 06:53:32 | 5 - 9 классы

Сказы умовы прыклад?

Сказы умовы прыклад.

Popovlotik 30 окт. 2018 г., 10:04:57 | 1 - 4 классы

Прадоужы сказ : Не варты добрага слова людзi, якiя?

Прадоужы сказ : Не варты добрага слова людзi, якiя.

Ольга235 15 апр. 2018 г., 22:56:14 | 10 - 11 классы

Якия члены сказау называюцца галоуными?

Якия члены сказау называюцца галоуными.

Nastusha200603 23 окт. 2018 г., 09:21:32 | 1 - 4 классы

Даданые члены сказа атвечяют на какие вопросы?

Даданые члены сказа атвечяют на какие вопросы.

Tanyaskachkova 26 июл. 2018 г., 19:52:35 | 5 - 9 классы

Запішыце складаназалежныя сказы, зрабіўшы дадзены простыя сказ галоўным і падабраўшы ды яго даданыя акалічнасць частка месца, часу, мовы : Хмары закрылі ўсе неба?

Запішыце складаназалежныя сказы, зрабіўшы дадзены простыя сказ галоўным і падабраўшы ды яго даданыя акалічнасць частка месца, часу, мовы : Хмары закрылі ўсе неба.

Даниелян 7 дек. 2018 г., 21:23:42 | 1 - 4 классы

Як падкрэсливаюцца даданыя члены сказу?

Як падкрэсливаюцца даданыя члены сказу?

Daniilskornyakov 21 июн. 2018 г., 20:26:01 | 5 - 9 классы

Как падкрэсливаць даданыя члены сказа?

Как падкрэсливаць даданыя члены сказа.

PomidorkaSt 25 окт. 2018 г., 11:25:34 | 1 - 4 классы

Якия члены сказа называюцца аднародными?

Якия члены сказа называюцца аднародными.

Воронины2 8 мар. 2018 г., 08:35:43 | 1 - 4 классы

Падкрэслице галоуны и даданыя члены сказа ?

Падкрэслице галоуны и даданыя члены сказа .

На градах спеюць агурки, памидоры, гарох, боб.

Tvddbgby 31 июл. 2018 г., 08:20:42 | 5 - 9 классы

Якия сказы называюцца складаназлучаными?

Якия сказы называюцца складаназлучаными?

Вы зашли на страницу вопроса 1. Якiя складаныя сказы называюцца складаназалежными?, который относится к категории Беларуская мова. По уровню сложности вопрос соответствует учебной программе для учащихся 1 - 4 классов. В этой же категории вы найдете ответ и на другие, похожие вопросы по теме, найти который можно с помощью автоматической системы «умный поиск». Интересную информацию можно найти в комментариях-ответах пользователей, с которыми есть обратная связь для обсуждения темы. Если предложенные варианты ответов не удовлетворяют, создайте свой вариант запроса в верхней строке.