Кураняты з вераб?

Беларуская мова | 1 - 4 классы

Кураняты з вераб.

Ями дружна п.

Юць.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Dianedda812 5 мая 2018 г., 07:52:05

Кураняты з вераб'ямі дружна п'юць.

Rahiton 15 июн. 2018 г., 02:47:55 | 1 - 4 классы

Падзялиць для пераносу слава вараб?

Падзялиць для пераносу слава вараб.

Ями и п.

Юць.

Gfgggvgh 28 февр. 2018 г., 09:35:06 | 1 - 4 классы

Как перенести слово п юць?

Как перенести слово п юць.

Goldlar 8 авг. 2018 г., 20:26:03 | 1 - 4 классы

Как перенести слово вераб' ями?

Как перенести слово вераб' ями.

Lõhe 24 июн. 2018 г., 07:39:58 | 5 - 9 классы

Растлумачце значэнне фразеалагізмау : Вераб"іная ноч - сабаку з"есці - выскачыць як дурань з канапель - даць гарбуза - скончыу смаргонскую акадэмію - блёкату аб"есціся -?

Растлумачце значэнне фразеалагізмау : Вераб"іная ноч - сабаку з"есці - выскачыць як дурань з канапель - даць гарбуза - скончыу смаргонскую акадэмію - блёкату аб"есціся -.

Biyna97 9 мая 2018 г., 02:46:23 | 1 - 4 классы

Падзялить для пераносу ( П`ЮЦЬ), (Вераб'і)?

Падзялить для пераносу ( П`ЮЦЬ), (Вераб'і).

CatMed 13 авг. 2018 г., 21:06:14 | 10 - 11 классы

Отличите это складаназалеж?

Отличите это складаназалеж.

Или складаназлуч.

1. Калі ўважліва прыглядзецца, то ў самых старажытных збудаваннях можна заўважыць штосьці ад прыроды : калоны старажытнагрэчаскіх пабудоў нагадваюць дрэвы, а скляпенні многіх усходніх храмаў падобныя да панцыра чарапахі Паводле У.

Сверкунова Частка прыроды 2.

Яшчэ ў аўтобусе, калі яго абыякавы позірк затрымаўся чамусьці на звычайным краявідзе, што прамільгнуў паўз акно, яму неяк нечакана падумалася, што гэты краявід, звычайны для яго, некаму такі родны і жаданы Паводле А.

Бутэвіча Першае падарожжа 3.

Я тады спраўляўся ўсё запамінаць : і вялікія гарады, дзе спыняўся цягнік і дзе мы ласаваліся марожаным, і незнаёмыя краявіды.

Першае падарожжа Паводле А.

Бутэвіча Тады ён успомніў пра свой лес, вось пра гэтую вузенькую напаўзарослую дарожку, якая, аб'ехаўшы пару сасонак, што выбеглі як не пад самыя колы, хаваецца, нібы ратуючыся ад спёкі, пад густыя і зялёныя шаты дрэў.

Паводле Я.

Сіпакова Вяртанне ў родныя мясціны 4.

І тады, калі, прачнуўшыся ад зімовага сну, светла і ўсхвалявана гамоняць маладым лісцем дрэвы, а зялёна - смарагдавы колер зямлі, аблашчанай сінякрылым ветрам, радуе вока бязмежнаю прагай жыцця.

Дина277 25 авг. 2018 г., 06:57:30 | 1 - 4 классы

Спишыте устауляючы патрэбны раздзяляльны знак : Л?

Спишыте устауляючы патрэбны раздзяляльны знак : Л.

Ецца, ба.

Ём, узмор.

Е, пад.

Ём, вераб.

И, батал.

Ён, з.

Ели.

10Anna101 26 янв. 2018 г., 03:38:06 | 5 - 9 классы

Помогите по сказке Дзяльба кабанчыка ?

Помогите по сказке Дзяльба кабанчыка .

Вопрос : Як прыезд Сцяпана да дому на гэты раз дапамог яму лепш зразумеуь сваю маци, сястёр, себя?

Спасибо большое можно только побыстрей).

Вргшвичл 5 мая 2018 г., 00:38:01 | 1 - 4 классы

Вавёрка, верабей, качка, вожык, зязюля, мастак, шпак, лістапад?

Вавёрка, верабей, качка, вожык, зязюля, мастак, шпак, лістапад.

Выпішыце толькі назвы птушак.

У выпісаных словах падкрэсліце літары, якія абазначаюць няпарныя цвёрдыя зычныя гукі.

Vikaviksa24 22 окт. 2018 г., 16:38:36 | 1 - 4 классы

Колькасць литар и гукау : бягуць, пярэдния, вышыня, весялосць, сцяжынки, хворы, будауник, ястраб , белыя , вясна, восень , вецер, абарвау, кишэни, верабьи , бярозка, рушник , елка?

Колькасць литар и гукау : бягуць, пярэдния, вышыня, весялосць, сцяжынки, хворы, будауник, ястраб , белыя , вясна, восень , вецер, абарвау, кишэни, верабьи , бярозка, рушник , елка.

Вопрос Кураняты з вераб?, расположенный на этой странице сайта, относится к категории Беларуская мова и соответствует программе для 1 - 4 классов. Если ответ не удовлетворяет в полной мере, найдите с помощью автоматического поиска похожие вопросы, из этой же категории, или сформулируйте вопрос по-своему. Для этого ключевые фразы введите в строку поиска, нажав на кнопку, расположенную вверху страницы. Воспользуйтесь также подсказками посетителей, оставившими комментарии под вопросом.