Помогите пожалуйста?

Беларуская мова | 10 - 11 классы

Помогите пожалуйста!

Ўстаўце прапушчаныя літары і знакі прыпынку.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Mansurovgaziz 22 мар. 2018 г., 23:55:13

Інтэлегентнасць скарб душы Сёння мы павінны надзвычай добра зразумець і адчуць, неабходнасць выхавання сучаснай школай інтэлегента, а, калі браць шырэй інтэлегентнасці ў чалавеку.

Гэта , аднак, не значыць , што сённяшні вучань заўтра павінен атрымаць вышэйшую адукацыю.

Інтэлегентнасць , нажаль незаўсёды праяўляецца ў чалавеку , які мае дыплом аб заканчэнні ВНУ, бо энтэлегентнасць - гэта перш на перш узровень духоўнага і (агульна)культурнага дагляда чалавека.

Янка Купала , Цішка Гартны, Кузьма Чорныт, Уладзімір Караткевіч - нацыянальныя інтэлегенты з вялікай літары.

Нацыянальны інтэлегент пачынае з уведамлення свайго нацыянальнага "я".

Хіба можа ўзрасці, ўвогуле , свядомы беларус без любові да роднай мовы і прыроды , без моцнай духоўнай памяці , без шанавання геналагічнага дрэва свайго рода, без ведання гісторыі і культуры Бацькаўшчыны .

АЛе (інтэлегент ) беларус не павінен адчуваць сябе ізалявана ў славянскім сумо.

І людзей ў (агульна) сусветнай супольнасці .

Мова, культура ўвогуле знітоўваюць чалавека з чалавека, краіну з краінай.

Ці кожны з сённяшніх інтэлегентаў можа пахваліцца глыбокім веданнем моў і культуры славянскіх саседзяў і народаў сусвета?

Пэўна , што не і свае нацыянальнае "я" ў душы досыць часта занядбана , ці вытручана.

Прыклад, што інтэлегентнасць частаузводяць да паводзін чалавека ў будзенным жыцці, а гэта ж скарб чалавечай душы , вызначальная рыса духоўнасці унутраннай культуры , асобы яе цэланасці і цэласнасці.

Rinadsalmanov 4 апр. 2018 г., 03:45:30 | 10 - 11 классы

ПАЖЫЦЕ?

ПАЖЫЦЕ!

Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары і знакі прыпынку.

Выпраўце памылкі!

Дарога жартаў не любіць і карае вадзіцелей якія ігнаруюць устаноўленымі правіламі.

Ігнараванне інтарэсамі і правіламі дзяцей можа прывесці да вялікіх праблем у будучыні.

Згодна Палажэнню аб парадках выдачы дакументаў для вызначэння пенсій даведка аб памеры зародку выдаецца работадаўцам на аснове асабовых рахункаў.

Аналагічны парадак рэгістрацыі дзейнічае і ў дачыненні і беларускіх грамадзян якія пастаянна пражываюць у Расіі.

Для навучэнцаў якія пакутуюць хранічнымі захворваннямі наладжана ачаждальскае харчаванне.

Rogozinagalya 16 нояб. 2018 г., 02:49:38 | 1 - 4 классы

Устаўце прапушчаныя літары?

Устаўце прапушчаныя літары.

Некалі я любіў гля__ець з В_лікай гары на сваю вёску.

Яе в_рхавіна пач_нала паказвацца амаль што з палавіны гары.

На адной з іх, пас_род вёскі, часта кружы_ся бусел.

Перевод2 8 февр. 2018 г., 08:51:37 | 5 - 9 классы

Расстаўце знакі прыпынку, зрабіце сінтаксічны разбор сказу : Калі ў святло я ні гляну прыгожы кожны раз што хвалюе душу?

Расстаўце знакі прыпынку, зрабіце сінтаксічны разбор сказу : Калі ў святло я ні гляну прыгожы кожны раз што хвалюе душу.

Abk83 1 июл. 2018 г., 08:18:49 | 1 - 4 классы

Які знак прыпынку трэба паставіць у вершы ?

Які знак прыпынку трэба паставіць у вершы ?

Устауце прапушчаные літары.

На усхо.

Е неба грае

пералі.

Ным блескам

сыпле зол.

Та над гаем

і над пер.

Лескам.

Xilom2014 23 июн. 2018 г., 12:38:59 | 1 - 4 классы

Ўстаўце прапушчаныя літары?

Ўстаўце прапушчаныя літары.

Некалі я любіў гля__ець з В_лікай гары на сваю вёску.

Яе в_рхавіна пач_нала паказвацца амаль што з палавіны гары.

На адной з іх, пас_род вёскі, часта кружы_ся бусел.

89657678 20 июл. 2018 г., 02:55:11 | 5 - 9 классы

Устауце прапушчаныя лiтары i знакi прыпынку?

Устауце прапушчаныя лiтары i знакi прыпынку.

Дотык зiмы З вечара было ядранана лзьмуу вецер захад, дзе садзiлася сонца.

Tarasovak1998 18 нояб. 2018 г., 02:18:09 | 1 - 4 классы

З простых сказаў утварыць складаныя бяззлучникавыя?

З простых сказаў утварыць складаныя бяззлучникавыя.

І паставіць знакі прыпынку.

1. За сялом, за пералескам злосны вецер свіша.

Там спраўляе завіруха гульбішча - ігрышча.

2. Аглянуўся.

Кусцікі згінулі ў процьме ночы.

3. Пайдзі лугамі ў поўдень светлы.

Увесь твой край як сад цвіце.

4. Ды не да ягад мне.

Вось - вось сонца за лес сядзе.

Awalon 17 июн. 2018 г., 17:21:25 | 1 - 4 классы

) спешые устаўце прапушчаныя літарыНазавіце аднародныя члены сказа?

) спешые устаўце прапушчаныя літары

Назавіце аднародныя члены сказа.

Topkisa 13 авг. 2018 г., 03:23:04 | 10 - 11 классы

Назву школьнай прылады з пяці літар " О Ё М О К"?

Назву школьнай прылады з пяці літар " О Ё М О К".

Ksyulitosh 20 окт. 2018 г., 22:52:08 | 1 - 4 классы

Восе?

Восе.

Ю на ўзле.

І ўецца верас.

Нужно вставіть літары.

На этой странице сайта, в категории Беларуская мова размещен ответ на вопрос Помогите пожалуйста?. По уровню сложности вопрос рассчитан на учащихся 10 - 11 классов. Чтобы получить дополнительную информацию по интересующей теме, воспользуйтесь автоматическим поиском в этой же категории, чтобы ознакомиться с ответами на похожие вопросы. В верхней части страницы расположена кнопка, с помощью которой можно сформулировать новый вопрос, который наиболее полно отвечает критериям поиска. Удобный интерфейс позволяет обсудить интересующую тему с посетителями в комментариях.