Мінулае вучыць нас як жыць сёння сачыненне?

Беларуская мова | 5 - 9 классы

Мінулае вучыць нас як жыць сёння сачыненне.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Ник0ник 1 июл. 2018 г., 20:43:27

Лiтаратурную дзейнасць Ян Баршчэўскi пачаў у Полацкай калегii паэмамi "Пояс Венеры" i "Псiхея", вытрыманымi ў стылi польскага класiцызму.

Твораў, напiсаных на беларускай мове, захавалася мала.

Гэта дыдактычныя вершы "Дзеванька" i "Тарэлiца", а таксама паэма "Рабункi мужыкоў" ("Размова хлопаў"), прысвечаная падзеям 1812 г.

Гэтыя творы прадуманыя з боку кампазiцыi, iм не адмовiш у лiрызме i пэўнай сатырычнай скiраванасцi.

Так, у вершы "Дзеванька" аўтар папракае маладую асобу за беспадстаўныя прэтэнзii на панскасць, а ў вершы "Гарэлiца" — п'янiцу за празмерную прыхiльнасць да "зялёнага змiя".

Пад уплывам пiсьменнiкаў - рамантыкаў Я.

Баршчэўскi пачаў апрацоўваць беларускiя паданнi, легенды, казкi, песнi, прыказкi i прымаўкi, у вынiку чаго была напiсана "кнiга сэрцаў i характараў людскiх" "Шляхцiц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях".

У гэтым чатырохтомным зборы апавяданняў, якi параўноўваюць з цыклам "Тысяча i адна ноч", пiсьменнiк абгрунтаваў думку пра самабытнасць, велiч i духоўнае багацце беларускага народа.

Скразным вобразам, якi аб'ядноўвае твор у адзiнае мастацкае цэлае, з'яўляецца шляхцiц Завальня.

Ён гасцiнна сустракае ўсiх падарожных, шчодра частуе iх, уважлiва слухае жыццёвыя гiсторыi i казкi, 3 такiх гiсторый мы даведваемся пра багатага Карпа, рыбака Родзьку, пана Сiвоху, сляпога Францiшка, паляўнiчага Сямёна i iншых герояў, якiя аказваюцца ў самых розных i неверагодных жыццёвых сiтуацыях, трапляюць пад уплыў чорных сiл, змагаюцца, перамагаюць, выратоўваюцца, гiнуць.

("Пра чарнакнiжнiка i змяю, што вылупiлася з яйка, знесенага пеўнем", "Карона вужа", "Зухаватыя ўчынкi", "Вогненныя духi").

Фантастычныя апавяданнi Я.

Баршчэўскага, адметныя i непаўторныя, звязаны з "духам i паэзiяй народа".

Яны насычаны афарызмамi, трапнымi выслоўямi i параўнаннямi : "Хто вучыцца, той павiнен пра усё ведаць" ; "Помстаю не супакоiш пакуты" ; "Чалавек без рэлiгii на усё гатовы" ; "Якая карысць спрачацца з людзьмi, якiя маюць абмежаваныя веды i пачуццi?

" ; "Перасаджваць дубы - найвялiкшае няшчасце".

У iх сцвярджаюцца вечныя iсцiны чалавечага быцця : мiласэрнасць, дабрыня, вернасць, усёдаравальнасць, любоў да блiжняга i роднай зямлi.

Праз сiстэму выяўленчых сродкаў i на аснове багатых фальклорных матэрыялаў Я.

Баршчэўскаму ўдалося стварыць сiмвалiчны i непаўторны вобраз Плачкi - Беларусi i яе пакутнiцкага лёсу.

MancoloJK 26 мая 2018 г., 04:47:36 | 5 - 9 классы

Сачыненне разважанне на тэму мінулае вучыць нас як жыць сёння?

Сачыненне разважанне на тэму мінулае вучыць нас як жыць сёння.

Skuter66 9 июл. 2018 г., 06:57:34 | 5 - 9 классы

Сачынене на тэму " каханне"?

Сачынене на тэму " каханне".

Kiselstanislav 15 сент. 2018 г., 12:56:43 | 1 - 4 классы

Как правильно написать скороговорку : воук ваучаня авечак вучыць?

Как правильно написать скороговорку : воук ваучаня авечак вучыць.

Ваня2005год 31 дек. 2018 г., 12:34:48 | 1 - 4 классы

Сачыненне?

Сачыненне.

Пра вясну.

Murashkina1981 6 нояб. 2018 г., 15:43:24 | 5 - 9 классы

Сачыненне пра восень?

Сачыненне пра восень.

Vladromadin 8 июл. 2018 г., 04:50:37 | 1 - 4 классы

Абазначце корань?

Абазначце корань.

Чытаць, працаваць, вучыць.

Viktor261101 5 окт. 2018 г., 06:13:27 | 1 - 4 классы

Сачыненне пра восень?

Сачыненне пра восень.

Gulo03 29 янв. 2018 г., 12:55:04 | 1 - 4 классы

Воук ваучаня авечак браць вучыць?

Воук ваучаня авечак браць вучыць.

Nimerty 26 июл. 2018 г., 00:26:01 | 5 - 9 классы

Сочинение на тему "мінулае вучыць нас як жыць сёння "?

Сочинение на тему "мінулае вучыць нас як жыць сёння ".

Navruzova2550 21 июн. 2018 г., 23:06:44 | 1 - 4 классы

Сачыненне день нарадження?

Сачыненне день нарадження.

На этой странице сайта, в категории Беларуская мова размещен ответ на вопрос Мінулае вучыць нас як жыць сёння сачыненне?. По уровню сложности вопрос рассчитан на учащихся 5 - 9 классов. Чтобы получить дополнительную информацию по интересующей теме, воспользуйтесь автоматическим поиском в этой же категории, чтобы ознакомиться с ответами на похожие вопросы. В верхней части страницы расположена кнопка, с помощью которой можно сформулировать новый вопрос, который наиболее полно отвечает критериям поиска. Удобный интерфейс позволяет обсудить интересующую тему с посетителями в комментариях.