Помогите пожалуйста ?

Беларуская мова | 1 - 4 классы

Помогите пожалуйста .

Прачытайце.

Ад якіх слоў ставяцца склонавыя пытанні да выдзеленага слова?

Запішыце гэтыя сло - вы па ўзоры.

У з о р.

Не ступіць (з ч а г о?

) з дарожкі.

Жоўтая дарожка Вузкая (дарожка) віецца праз густы лес.

З (дарожкі) ўбок не ступіць : гушчар непралазны.

Мінае зялёнае лета, надыходзіць жоўтая восень.

Залатым лісцем бярозы засцілаюць (дарожку).

Пра - ходзіш (па дарожцы) і азіраешся, ці не наслядзіў.

Зімой, калі паваліць снег, тонкія елкі і бярозы гнуцца, схіляюцца, а (над дарожкай) з’яўляюццакры - штальна - белыя снежныя аркі, казачна прыгожыя і вельмі крохкія.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Kopalka234 3 янв. 2021 г., 11:58:20

Віецца(што?

) дарожка, не ступіць (з чаго?

) з дарожкі, засцілаюць (што?

) дарожку, ходзіш (па чым?

) па дарожчы, схіляюцца (над чым?

) над дарожкай.

IndiraB3846 23 янв. 2021 г., 18:52:04 | 1 - 4 классы

Якiмi з прапанаваных слоу можна замянiць слова абiбок?

Якiмi з прапанаваных слоу можна замянiць слова абiбок?

Запiшiце гэтыя словы, падзяляючы iх для пераносу Лягiвец, гультай, лежань, памочнiк.

Школьница127 17 февр. 2021 г., 09:32:28 | 5 - 9 классы

У лісцевым лесе растуць бярозы, дубы, клены і што яшчэ?

У лісцевым лесе растуць бярозы, дубы, клены і што яшчэ?

Dmitry19981 16 февр. 2021 г., 20:21:18 | 10 - 11 классы

Помогите пожалуйста это срочно?

Помогите пожалуйста это срочно.

Прачытайце.

Запішыце прапанаваныя словы ў транскрыпцыі, адлюстраваўшы арфаэпічную норму.

Грузчык, мядзведзь, разнесці, сшытак, іскра, вераб іны, снег, ідзе, цвікі, спартзал, паджылкі, джынсы, надвор е, вопратка, збожжа, загадчык, чацвер, хвалюешся, сям я, хаваешся, скіба, іхні, дождж, дзвесце, цвёрды, аб інець, адмоўе, дакладчык, барацьба, выязджаць.

Mashamakarova20 1 мар. 2021 г., 08:43:59 | 5 - 9 классы

Разбярыце сказ па членах сказа - - Расла некалькі стагодзяў назад на пагорачку бяроза?

Разбярыце сказ па членах сказа - - Расла некалькі стагодзяў назад на пагорачку бяроза.

Samir2006a 18 апр. 2021 г., 03:20:07 | 1 - 4 классы

Разбор слов по составу бяроза, вучнi, зямля, настаунiца, трава, браты, рыс, лётчык?

Разбор слов по составу бяроза, вучнi, зямля, настаунiца, трава, браты, рыс, лётчык.

Помогите срочно.

Асафчик 29 мая 2021 г., 11:13:52 | 1 - 4 классы

Прачытайце, устауляючы у кличныя сказы патрэбныя словы?

Прачытайце, устауляючы у кличныя сказы патрэбныя словы.

. добрыя словы сказаны пра каня!

. легендау паданняу и казак услауляюць хутканогага прыгажуна!

Напрыклад : эх, ох, ух, ай, ой, ах, вох.

Ruslanijaev 11 мар. 2021 г., 03:37:17 | 10 - 11 классы

Пра якіх беларускіх пісьменнікаў ідзе гаворка?

Пра якіх беларускіх пісьменнікаў ідзе гаворка?

2)Н. Гілевіч назваў яго , , вечным сумленнем беларускай паэзіі’’ і самой Беларусі, , , непераўзыйдзеным у гісторыі беларускай культуры ўзорам інтэлегента’’ / 3)Яго псеўданім паходзіць ад сярэдневяковай назвы мусульманскага насельніцтва Пірэнейскага паўвострава і Паўночнай Афрыкі.

4)Яму належаць словы , , Без гістарычнага рамана, гістарычнай літаратуры ўвогуле не можа абудзіцца нацыя, бо няма нацыі без пачуцця гістарызму, без спакойнага гонару за сябе і проста самапавагі’’.

5)Яго імя носіць Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт.

Оуо2 11 янв. 2021 г., 12:01:34 | 1 - 4 классы

Пастаўце назоўнікі ў патрэбным склоне ?

Пастаўце назоўнікі ў патрэбным склоне .

Уздоўж гэтай (дарожка) раслі бярозкі.

Lesya9042000 16 мая 2021 г., 21:25:38 | 1 - 4 классы

Праскланяць слова дарожка?

Праскланяць слова дарожка.

Aslan1234 19 янв. 2021 г., 19:32:03 | 1 - 4 классы

* * * Ад прапанаваных слоў утварыце і запішыце новыя словы пры дапамозе суфікса - ок * * *Колас, голас, сноп, мост, голуб, мёд, лес?

* * * Ад прапанаваных слоў утварыце і запішыце новыя словы пры дапамозе суфікса - ок * * *

Колас, голас, сноп, мост, голуб, мёд, лес.

На этой странице сайта размещен вопрос Помогите пожалуйста ? из категории Беларуская мова с правильным ответом на него. Уровень сложности вопроса соответствует знаниям учеников 1 - 4 классов. Здесь же находятся ответы по заданному поиску, которые вы найдете с помощью автоматической системы. Одновременно с ответом на ваш вопрос показаны другие, похожие варианты по заданной теме. На этой странице можно обсудить все варианты ответов с другими пользователями сайта и получить от них наиболее полную подсказку.