Складаны сказ , расстауце знакискладаны сказ , расстауце знаки прыпынку, складзице яго схему и зрабице яго синтаксичны анализ Гэты раз яблыкау Лиля набрала шмат можна б хрумсцець ими да самай раницы к?

Беларуская мова | 10 - 11 классы

Складаны сказ , расстауце знакискладаны сказ , расстауце знаки прыпынку, складзице яго схему и зрабице яго синтаксичны анализ Гэты раз яблыкау Лиля набрала шмат можна б хрумсцець ими да самай раницы кали б не стома якая недужа церамонячыся навалилася на яе усим сваим цяжарам у самы нечаканы момант раптоуна и знянацку выпау з руки недагрызены яблык пацяжэла упала на плячо галава уздрыгнули затрымцели спрабуючы расплюшчыцца набрынялыя стомай павеки.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Drdanger 30 июл. 2020 г., 1:00:04

Шмат : раницы, стома, якая, недужа церамонячыся, момант - яблык, галава, уздрыгнули, затрымцели, спрабуючы расплюшчыцца,.

Barik14 19 янв. 2020 г., 4:39:21 | 5 - 9 классы

Разберите по членам сказа Яна дарыць мне шмат уражынь?

Разберите по членам сказа Яна дарыць мне шмат уражынь.

Мне гэта прыемна.

Восенью ёсць залатыя лисце и шмат грыбоу у лесе.

Vikolga 18 февр. 2020 г., 15:01:28 | 5 - 9 классы

Без яго жыццё - самота, ен - надзея, и пяшчота, и памочник ён, и брат, хай у нас их будзе шмат?

Без яго жыццё - самота, ен - надзея, и пяшчота, и памочник ён, и брат, хай у нас их будзе шмат!

А ягоны антыпод прынясе нам шмат нягод.

Будзем моцна сябраваць, каб яго не сустракаць.

Помогите отгадать загадку.

CleoSotin 28 февр. 2020 г., 13:11:02 | 1 - 4 классы

Пастаў патрэбны знак прыпынку ў канцы сказа : хутка наступіць зіма вяртайцеся хутчэй?

Пастаў патрэбны знак прыпынку ў канцы сказа : хутка наступіць зіма вяртайцеся хутчэй.

Карла1 23 апр. 2020 г., 3:16:36 | 5 - 9 классы

Расстауце знакі прыпынку ?

Расстауце знакі прыпынку .

Зрабіте сінтаксічны разбор сказа : Людзі моучкі слухалі жавапанкаву песню што услауляла веліч і радасць жыцця .

Nikolaключ 19 февр. 2020 г., 22:48:42 | 5 - 9 классы

Праверачная работа па тэме "Складаны сказ" у 11 класе Заданне?

Праверачная работа па тэме "Складаны сказ" у 11 класе Заданне.

Спішіте сказы, пастаўце знакі прыпынку.

Выканайце сінтаксічны разбор сказаў, пабудуйце схемы(лінейную або вертыкальную) 1.

Асушалі наўкруг мятэчка балоты якіх тут было некалькі процьма глыбей і глыбей хаваліся ў зямля вада усё вышей і вышей падымалася ўгору пясчаная выспа да якой ляпілася мястэчка і па якой ішла губляючыся ў пяску пакуль нарэшце не ўпадала ў лес дарога.

2. Сена ў яго заўсёды гніло на лузе нягрэбанае снапы прарасталі ў копах а тое што ўдавалася яму неяк абламаціць прэла ў мяшках бо прасушычь зерне ў Бандыся не даходзілі рукі.

3. Бацька яго як жыцце яго ні кідала ні цёрла праз увесь свій век застауся верным самому сабе хочць з голаду падыхаў але ніколі нідзе не перавысільваўся.

Faig16 21 апр. 2020 г., 5:01:35 | 5 - 9 классы

5 складана злучаных сказов?

5 складана злучаных сказов.

Bozkov65 5 февр. 2020 г., 19:54:28 | 1 - 4 классы

Сказы, у яких усе словы пачынаюцца з литары к?

Сказы, у яких усе словы пачынаюцца з литары к.

Леварпро 14 мая 2020 г., 8:43:19 | 1 - 4 классы

Ад чаго залежыць знак прыпынку у каецы сказа?

Ад чаго залежыць знак прыпынку у каецы сказа?

Поликмолик 25 мар. 2020 г., 12:15:34 | 1 - 4 классы

Са слоу складзице сказы и запишице их?

Са слоу складзице сказы и запишице их.

1. Мы, паветра, яго, адчуваем, не бачым, але.

2. Сняжынка, на кауняры, паляжала, трошки, раптам, зникла, але.

Малька1 27 мар. 2020 г., 4:26:34 | 1 - 4 классы

Прачытайце сказы?

Прачытайце сказы.

Пра якiя казкi яны нагадваюць?

Якiя знакi прыпынку прапушчаны у сказах?

Прыйшла лiсiца у зайкаву хатку выгнала зайку i у яго хатцы засталася.

Аднаго разу знайшла курачка каля плота пшанiчны каласок узрадавалася i засакатала на увесь двор.

Шчыра служыу сабака свайму гаспадару але праз некаторы час састарэу.

Пойдзем мы да iвана i выпрасiм тую Свiнку - Залатую Шчацiнку.

Спишите сказы ставячы дзе трэба коски.

Pupsi 31 мая 2020 г., 7:09:01 | 5 - 9 классы

Складзице сказы са словами шкадаваць , шкада , шкоднiк ?

Складзице сказы са словами шкадаваць , шкада , шкоднiк .

Вы зашли на страницу вопроса Складаны сказ , расстауце знакискладаны сказ , расстауце знаки прыпынку, складзице яго схему и зрабице яго синтаксичны анализ Гэты раз яблыкау Лиля набрала шмат можна б хрумсцець ими да самай раницы к?, который относится к категории Беларуская мова. По уровню сложности вопрос соответствует учебной программе для учащихся 10 - 11 классов. В этой же категории вы найдете ответ и на другие, похожие вопросы по теме, найти который можно с помощью автоматической системы «умный поиск». Интересную информацию можно найти в комментариях-ответах пользователей, с которыми есть обратная связь для обсуждения темы. Если предложенные варианты ответов не удовлетворяют, создайте свой вариант запроса в верхней строке.