Збіраюць дзеці лісце?

Беларуская мова | 1 - 4 классы

Збіраюць дзеці лісце.

Яно злятае з дрэу.

Дзіцячые далонькі Асенні ловяць спеу.

Знайдзіце назоунікі, вызначце, якімі членамі сказа яны з, яуляюцца, і адпаведна падкрэсліце.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Maksbobylov 5 июл. 2018 г., 23:21:58

Дзеци - дзейник (падкрэслиць адной рыскай), лисце, дрэу, дзицячые, асенни, спеу - даданые члены сказа ( падчеркнуть волнистой линией), далоньки - дзейник (падкрэслиць адной рыскай).

Lera2003776 5 апр. 2018 г., 10:34:38 | 5 - 9 классы

Срочно?

Срочно.

Описанние белой сороки или плачки Яна Баршчэускага.

Ary4 24 июн. 2018 г., 23:21:17 | 5 - 9 классы

Помогите составить)Вуснае паведамленне "Яны праславілі Беларусь"?

Помогите составить)

Вуснае паведамленне "Яны праславілі Беларусь".

Svetochkazelen 13 нояб. 2018 г., 15:39:29 | 10 - 11 классы

Выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку?

Выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку.

Падкрэсліце у дадзеных сказах назоунікі як член сказа .

1 у птушак свой закон вядома и свой адлет и свой прылёт .

2. я можа сотню раз прайшоу па роднай стране прастор и даль яе шлюхоу дауно знаёмы мне.

3. А пойдзеш у Ліпава лясамі напэуна стрэнешся з ласямі .

4. На возеры нікога не была відаць а толькі шумелі набягалі на бераг квалі.

Dzhamilya090199 11 мар. 2018 г., 07:15:35 | 1 - 4 классы

"Збіраюць дзеці лісце?

"Збіраюць дзеці лісце.

Яно злятае з дрэў.

Дзіцячыя далонькі Асенні ловяць спеў.

" Подскажите, пожалуйста, как подчеркнуть слово "з дрэў"?

Нужно разобрать предложения по частям и подчеркнуть соответственно.

SovaAVGN 20 июл. 2018 г., 19:26:43 | 1 - 4 классы

3 КЛАСС?

3 КЛАСС.

Вызначце агульныя прыметы тэкстау.

Выберыце правильныя адказы и запишице их.

1. Яны маленькия

2.

Яны маюць сваю тэму

3.

Яны складаюцца з гукау

4.

Яны складаюцца са сказау.

Усе сказы у их звязваюцца па сэнсу

5.

Яны маюць (ци да их можна прыдумаць) загалоуки.

Dianagorenkova 9 окт. 2018 г., 03:56:25 | 1 - 4 классы

Падкрэсліце словы, па якіх вы адразу пазналі пабуждальныя сказы?

Падкрэсліце словы, па якіх вы адразу пазналі пабуждальныя сказы.

Абявязкова чытайце ўслух штодня.

Вымаўляючы словы, адчувайце да іх пашану.

Яны саграваліся вуснамі прашчураў.

Хай кожнае слова будзе вам як блаславенне продкаў.

Rulezzzzz 25 июл. 2018 г., 22:28:30 | 10 - 11 классы

Знайсци назоуники збираюць дзеци лисце?

Знайсци назоуники збираюць дзеци лисце.

Яно злятае з дрэу.

Дзицячыя далоньки асенни ловяць спеу.

Polinasuglobov 28 июл. 2018 г., 00:11:15 | 1 - 4 классы

З кожнага сказа выпишыце дзейник и выказник падкрэслице их пастауце пытанне для выдзеленых слоу вызначце яким членами сказа яны зяуляюцца : смяецца у небе ЛАСКАВАЕ сонейка?

З кожнага сказа выпишыце дзейник и выказник падкрэслице их пастауце пытанне для выдзеленых слоу вызначце яким членами сказа яны зяуляюцца : смяецца у небе ЛАСКАВАЕ сонейка.

Прамяни яго личаць на стрэхах ЛЕДЗЯШЫ.

Снег каля дароги ужо пацямнеу и асеу.

Ktoto133 8 дек. 2018 г., 07:04:45 | 1 - 4 классы

. знайдзице назоуники?

. знайдзице назоуники.

Вызначце, якими членами сказа яны з'яуляюцца и адпаведна падкрэслице.

Збираюць дзеци лисце.

Яно злятае з дрэу.

Дзицячыя далоньки асенни ловяць спеу.

Daha2106 1 дек. 2018 г., 00:57:10 | 1 - 4 классы

Прачытайце верш?

Прачытайце верш.

Знайдзiце у iм назоуники.

Вызначце, якими членами сказа яны з'яуляюцца, и адпаведна падкрэслице.

Збираюць дзеци лисце.

Яно злятае з дрэу.

Дзицячыя далоньки Асенни ловяць спеу.

На странице вопроса Збіраюць дзеці лісце? из категории Беларуская мова вы найдете ответ для уровня учащихся 1 - 4 классов. Если полученный ответ не устраивает и нужно расшить круг поиска, используйте удобную поисковую систему сайта. Можно также ознакомиться с похожими вопросами и ответами других пользователей в этой же категории или создать новый вопрос. Возможно, вам будет полезной информация, оставленная пользователями в комментариях, где можно обсудить тему с помощью обратной связи.