Сказы умовы прыклад?

Беларуская мова | 5 - 9 классы

Сказы умовы прыклад.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Islam02111996 17 мая 2018 г., 06:53:36

Напрыклад : - Прачытайце, што такое маўленне і вы зразумееце, што такое маўленчая сітуацыя і на якія пытанні яна можа адказваць (з кім гаворыць?

, дзе?

, з якой мэтай?

). - Прыбяры ў хаце і адразу адчуеш радасныя пачуцці.

- Намалюй залатую восень і мы зможам размясціць гэты малюнак сярод іншых.

- Зрабі ўсе справы і гуляй смела.

- Калі ты ведаеш асаблівасці стылей мовы, то вельмі проста іх вызначыць (публіцыстычны, навуковы, мастацкі, афіцыйны).

- Падрыхтуй паведамленне пра чаргаванне зычных у асновах назоўнікаў і ты з легкасцю будзеш пісаць граматна.

Anahith 20 февр. 2018 г., 07:31:06 | 10 - 11 классы

Напишите пожалуйста 1 сложны сказ и 1 просты сказ?

Напишите пожалуйста 1 сложны сказ и 1 просты сказ.

Mrdegtevvova 3 июл. 2018 г., 16:52:33 | 5 - 9 классы

Залежнае слова гэта ад якога ставіцца пытанне ці да якога?

Залежнае слова гэта ад якога ставіцца пытанне ці да якога?

(Прывядзіце прыклады).

Pokerman02 18 окт. 2018 г., 19:09:47 | 1 - 4 классы

1. Якiя складаныя сказы называюцца складаназалежными?

1. Якiя складаныя сказы называюцца складаназалежными?

2. Назавiце спосабы адрознення падпарадкавальных злучнiкау i злучальных слоу.

3. Назавiце вiды даданых частак у складаназалежным сказе.

4. Якiя даданыя часткi называюцца дапауняльнымi 5.

Якiя даданыя часткi называюцца азначальнымi?

6. Якiя даданыя часткi складаназалежнага сказа называюцца акалiчнаснымi пералiчыце вiды акалiчнасных даданых частак.

7. Раскажыце аб пастаноуцы знакау прыпынку у складаназежным сказе.

Прывядзiце прыклады.

Olinochko123 27 дек. 2018 г., 12:41:33 | 10 - 11 классы

Прыклад пэуна - асабовых сказау?

Прыклад пэуна - асабовых сказау.

Dianas5 1 авг. 2018 г., 16:41:57 | 10 - 11 классы

Трэбы прыклады наз + наз или дзеяслоу + наз?

Трэбы прыклады наз + наз или дзеяслоу + наз?

Anna11002 5 июл. 2018 г., 02:31:31 | 5 - 9 классы

Бел мова Скласти по 1 сказу месца часу умовы пычыны мэты спосабу дзеяня меры и ступени уступальныя?

Бел мова Скласти по 1 сказу месца часу умовы пычыны мэты спосабу дзеяня меры и ступени уступальныя.

Ширшова01 14 авг. 2018 г., 23:07:44 | 5 - 9 классы

Прывядзице прыклады тэкста навуковага стыля?

Прывядзице прыклады тэкста навуковага стыля?

Mermaiid 19 июл. 2018 г., 05:28:13 | 5 - 9 классы

Прыклады киравання?

Прыклады киравання!

СЛОВАЗЛУЧЭННЯ З КИРАВАННЕМ!

AminAlname 14 мар. 2018 г., 12:20:24 | 5 - 9 классы

Прыклады родау литаратуры?

Прыклады родау литаратуры.

Dahalyad282 12 мая 2018 г., 21:51:31 | 5 - 9 классы

Прывядзице прыклады симвалау з вядомых вам вершау , народных песень и растлумачце , чваму гэтыя вобразы стали симваличными?

Прывядзице прыклады симвалау з вядомых вам вершау , народных песень и растлумачце , чваму гэтыя вобразы стали симваличными?

Вопрос Сказы умовы прыклад?, расположенный на этой странице сайта, относится к категории Беларуская мова и соответствует программе для 5 - 9 классов. Если ответ не удовлетворяет в полной мере, найдите с помощью автоматического поиска похожие вопросы, из этой же категории, или сформулируйте вопрос по-своему. Для этого ключевые фразы введите в строку поиска, нажав на кнопку, расположенную вверху страницы. Воспользуйтесь также подсказками посетителей, оставившими комментарии под вопросом.