Нужен текс Галасы вясны пожалуйста умоляю срочно?

Беларуская мова | 5 - 9 классы

Нужен текс Галасы вясны пожалуйста умоляю срочно!

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Pomogi1997 25 сент. 2018 г., 19:40:46

Может быть этот?

Паступова сыходзіць снег.

Абуджаецца прырода.

Пачалі зелянець узмежкі і пожні, пайшла ў рост азімая рунь.

Дзе - нідзе паказалася зялёная трава на лугах.

Абсыхае зямля.

Залаціста - жоўтымі коцікамі ўпрыгожваюцца вербы, раскрываюцца пупышкі чырвонай бузіны, парэчак, расцвітаюць вольха і арэшнік.

З - пад пачарнелага мінула­годняга лісця сярод аголеных кустоў і дрэў блакітнеюць пралескі.

Далікатнымі белы­мі зорачкамі цвіце кура­слеп, ружова - фіялетавымі су­квеццямі— чубатка, буйнымі ліловымі званочкамі— сон - трава.

На шэрых лясных палянах ярка гараць жоўтыя буйныя шары пярэсны.

Лотаць пазалаціла берагі рэк і канаў— яны сталі ярка - сонечнымі, зазіхацелі залатымі россыпамі лугі.

Лёгкі марозік уранку яшчэ выбельвае цукрам дол.

Але знясіленай зіме ўжо не ачуняць.

Памякчэў, страціў сваю колішнюю калючасць вецер.

Пачынаюць распускацца дрэвы і кусты.

Вербалоз распушыў свае каткі, пад якімі бзыкаюць чмялі.

Пачула цяпло і выпаўзла працавітая мурашка.

Вяртаюцца з далёкага падарожжа пералётныя птушкі.

Высока ў небе днём і ноччу праплываюць чароды гусей, качак, кулікоў, жаваранкаў, шпакоў, драздоў, берасцянак… Птушкі ла­дзяць сабе гнёзды— пара на роднай зямлі і пра птушанят падумаць.

Кожны новы дзень вясны дорыць новыя птушыныя галасы.

Некаторыя спяваюць ноччу, іншыя— на світанні, днём.

Ёсць птушкі, што спяваюць толькі з узыходам сонца.

Па - гаспадарску аглядае жытло і выкідвае смецце, нацяганае вераб’ямі, чорны з сінім адлівам шпак.

Потым садзіцца на дрэва і заводзіць вясёлую песеньку, наспяваецца— і зноў за працу.

Пазней прылятае сяброўка.

Убачыўшы яе, шпак узмахвае крылцамі і заўзята свішча, стараецца ёй спадабацца : то шмыгне ў шпакоўню і высуне адтуль галоўку, то злятае на зямлю і схопіць якуюсьці саломінку ці пушынку і нясе ў домік.

На высокіх дрэвах бурліць - гамоніць жыццё ў гракоў.

Яны ўсё вядуць «кватэрныя разборкі».

Неўзабаве пачнуцца і ў іх клопаты.

Пажвавела птаства.

Да сініх прыцемкаў крычаць на дрэвах вароны, купкамі шчыруюць вераб’і, мітусліва носяцца ў паветры сарокі.

Неба паступова губляе сваю зімовую шэрасць, маладзее.

Днём пераклікаецца галасамі пеўняў вуліца, пачынае пераклічку ў хлявах жывёла.

Вясна!

Anastasiyakisk1 12 сент. 2018 г., 17:30:46 | 1 - 4 классы

Дзе восень бывае перш за вясну, зима за лета, а вечар за раницу?

Дзе восень бывае перш за вясну, зима за лета, а вечар за раницу?

Дождии 7 авг. 2018 г., 04:36:35 | 5 - 9 классы

Падабраць аднакаранёвыя словы да слова вясна?

Падабраць аднакаранёвыя словы да слова вясна.

Ваня2005год 31 дек. 2018 г., 12:34:48 | 1 - 4 классы

Сачыненне?

Сачыненне.

Пра вясну.

Hgfhfgf 12 мар. 2018 г., 04:49:04 | 1 - 4 классы

Загадка : Першая вясну нясе?

Загадка : Першая вясну нясе.

Сядзе - хвосцікам трасе.

Вунь сядзіць - вясна ужо блізка : прыляцела значыць.

В ответе буквы : П Л І С К А какой ответ помогіте).

Alesey 15 нояб. 2018 г., 17:06:50 | 5 - 9 классы

Ребята вот такой вопрос срочно надо помогите?

Ребята вот такой вопрос срочно надо помогите!

Кароче нужен полный текс, Вот загаловак " Чысцюля" Начала воT : Хлопчык уладкавауся на беразе сажалки !

Дальше незнаю помоги даю 55 - баллов.

Aset077 25 июл. 2018 г., 11:55:53 | 1 - 4 классы

Аписанне вясны Беларускими поэтами?

Аписанне вясны Беларускими поэтами.

Guzelya200220 9 окт. 2018 г., 07:56:25 | 1 - 4 классы

Вясна хутка прыйде у край наш лясны?

Вясна хутка прыйде у край наш лясны.

Mrpani 22 нояб. 2018 г., 06:34:25 | 1 - 4 классы

Апавяданне права вясну?

Апавяданне права вясну.

Lena313lena 24 февр. 2018 г., 06:04:14 | 1 - 4 классы

Праскланяць назоунікі : вясна, зямля, рэчка, дождж, агонь?

Праскланяць назоунікі : вясна, зямля, рэчка, дождж, агонь.

Grabangull 13 апр. 2018 г., 22:59:48 | 1 - 4 классы

Праскланяць назоунікі : вясна, зямля, рэчка, дождж, агонь?

Праскланяць назоунікі : вясна, зямля, рэчка, дождж, агонь.

Вы зашли на страницу вопроса Нужен текс Галасы вясны пожалуйста умоляю срочно?, который относится к категории Беларуская мова. По уровню сложности вопрос соответствует учебной программе для учащихся 5 - 9 классов. В этой же категории вы найдете ответ и на другие, похожие вопросы по теме, найти который можно с помощью автоматической системы «умный поиск». Интересную информацию можно найти в комментариях-ответах пользователей, с которыми есть обратная связь для обсуждения темы. Если предложенные варианты ответов не удовлетворяют, создайте свой вариант запроса в верхней строке.