Падбярыце беларуския адпаведники да прапанаваных слоу?

Беларуская мова | 10 - 11 классы

Падбярыце беларуския адпаведники да прапанаваных слоу.

Растлумачце правапис о, э у ненацискных складах.

Реактор, теорема, реклама, академический, Женева, Чернигов, Челябинск, Ватерлоо, демографический, карцер, кратер, адрес, мастер, гардероб, тревога, яблочный, бровь, секретарь, рессора.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Evloev1965 25 февр. 2021 г., 14:40:42

Рэактар, тэарэма, рэклама, акадэмічны, Жэнева, Чарнігаў, Чэлябінск, Ватэрлоо, дэмаграфічны, карцэр, кратэр, адрас, майстар, гардэроб, трывога, яблыкавы, брыво, сакратар, рысоры.

Правапіс о, э у ненаціскных складах не падпарадкуюцца агульнаму правілу.

Усе словы, запісаныя вышэй, запазычаныя, таму пішуцца так, як чуюцца.

Некаторыя проста трэба ведаць.

Юлидзе 3 янв. 2021 г., 18:49:19 | 1 - 4 классы

По белорусскому языку ад наступных слоу утварыце назоуники гармоник, баян, цымбалы, гумар, штанга трактар, тэнис, футбол?

По белорусскому языку ад наступных слоу утварыце назоуники гармоник, баян, цымбалы, гумар, штанга трактар, тэнис, футбол.

Paulscheider 3 янв. 2021 г., 11:58:16 | 1 - 4 классы

Помогите пожалуйста ?

Помогите пожалуйста .

Прачытайце.

Ад якіх слоў ставяцца склонавыя пытанні да выдзеленага слова?

Запішыце гэтыя сло - вы па ўзоры.

У з о р.

Не ступіць (з ч а г о?

) з дарожкі.

Жоўтая дарожка Вузкая (дарожка) віецца праз густы лес.

З (дарожкі) ўбок не ступіць : гушчар непралазны.

Мінае зялёнае лета, надыходзіць жоўтая восень.

Залатым лісцем бярозы засцілаюць (дарожку).

Пра - ходзіш (па дарожцы) і азіраешся, ці не наслядзіў.

Зімой, калі паваліць снег, тонкія елкі і бярозы гнуцца, схіляюцца, а (над дарожкай) з’яўляюццакры - штальна - белыя снежныя аркі, казачна прыгожыя і вельмі крохкія.

Wedoma 8 янв. 2021 г., 22:23:38 | 1 - 4 классы

Подобрать синонимы да слоу ветрык и завируха?

Подобрать синонимы да слоу ветрык и завируха.

Zitput 7 февр. 2021 г., 14:09:51 | 1 - 4 классы

Дрэуца - падзялиць на склады?

Дрэуца - падзялиць на склады.

IndiraB3846 23 янв. 2021 г., 18:52:04 | 1 - 4 классы

Якiмi з прапанаваных слоу можна замянiць слова абiбок?

Якiмi з прапанаваных слоу можна замянiць слова абiбок?

Запiшiце гэтыя словы, падзяляючы iх для пераносу Лягiвец, гультай, лежань, памочнiк.

HotBlaze 7 февр. 2021 г., 10:26:03 | 10 - 11 классы

Складите безасабовы сказ, мы адпачываем весела?

Складите безасабовы сказ, мы адпачываем весела.

Rjariyamarifka 26 янв. 2021 г., 06:27:16 | 1 - 4 классы

Падзялиць на склады слова зайздросциць?

Падзялиць на склады слова зайздросциць.

Pros100dron 27 янв. 2021 г., 11:51:45 | 1 - 4 классы

Беларуская мова?

Беларуская мова.

Якi суфiкс у словах лiпка, бярозка, кленiк, дрэуцы, ветрыку, лiсцiкi, галiнкi.

Вы перешли к вопросу Падбярыце беларуския адпаведники да прапанаваных слоу?. Он относится к категории Беларуская мова, для 10 - 11 классов. Здесь размещен ответ по заданным параметрам. Если этот вариант ответа не полностью вас удовлетворяет, то с помощью автоматического умного поиска можно найти другие вопросы по этой же теме, в категории Беларуская мова. В случае если ответы на похожие вопросы не раскрывают в полном объеме необходимую информацию, то воспользуйтесь кнопкой в верхней части сайта и сформулируйте свой вопрос иначе. Также на этой странице вы сможете ознакомиться с вариантами ответов пользователей.