Складзице з прапанаваными парами слоу скащы, каб у адным выпадку быу прыстауны галосны, у другим - не было?

Беларуская мова | 10 - 11 классы

Складзице з прапанаваными парами слоу скащы, каб у адным выпадку быу прыстауны галосны, у другим - не было.

(112).

Ответить на вопрос
Ответы (1)
НастяНастяяя 20 июн. 2021 г., 07:51:31

Выдатна ўмееш ілгаць, я ледзь распазнаў тваю хлусню.

- Не трэба лгаць бацькам, бо яны ўсё роўна адчуюць гэта.

Ільняныя кашулі не вельмі танныя, але шоўкавыя - яшчэ даражэйшыя.

- Учора на базары Алеся купіла льняны сарафан.

Хлапчук ірвануўся, вылузаўся і пабег з усіх ног.

- Трэба рвануцца мацней - і зможаш выбрацца.

Іржавы замок на дзвярах хлява злачынцы збілі ломам.

- Мой сабака пакалечыў лапу ржавым цвіком.

Юлидзе 3 янв. 2021 г., 18:49:19 | 1 - 4 классы

По белорусскому языку ад наступных слоу утварыце назоуники гармоник, баян, цымбалы, гумар, штанга трактар, тэнис, футбол?

По белорусскому языку ад наступных слоу утварыце назоуники гармоник, баян, цымбалы, гумар, штанга трактар, тэнис, футбол.

Paulscheider 3 янв. 2021 г., 11:58:16 | 1 - 4 классы

Помогите пожалуйста ?

Помогите пожалуйста .

Прачытайце.

Ад якіх слоў ставяцца склонавыя пытанні да выдзеленага слова?

Запішыце гэтыя сло - вы па ўзоры.

У з о р.

Не ступіць (з ч а г о?

) з дарожкі.

Жоўтая дарожка Вузкая (дарожка) віецца праз густы лес.

З (дарожкі) ўбок не ступіць : гушчар непралазны.

Мінае зялёнае лета, надыходзіць жоўтая восень.

Залатым лісцем бярозы засцілаюць (дарожку).

Пра - ходзіш (па дарожцы) і азіраешся, ці не наслядзіў.

Зімой, калі паваліць снег, тонкія елкі і бярозы гнуцца, схіляюцца, а (над дарожкай) з’яўляюццакры - штальна - белыя снежныя аркі, казачна прыгожыя і вельмі крохкія.

Wedoma 8 янв. 2021 г., 22:23:38 | 1 - 4 классы

Подобрать синонимы да слоу ветрык и завируха?

Подобрать синонимы да слоу ветрык и завируха.

IndiraB3846 23 янв. 2021 г., 18:52:04 | 1 - 4 классы

Якiмi з прапанаваных слоу можна замянiць слова абiбок?

Якiмi з прапанаваных слоу можна замянiць слова абiбок?

Запiшiце гэтыя словы, падзяляючы iх для пераносу Лягiвец, гультай, лежань, памочнiк.

Galahovanatusi 1 мар. 2021 г., 02:57:19 | 5 - 9 классы

Выручайте нужно по белорусской мове складзите и запишите сказы, каб наступныя словы у адным з их были звароткам, а другим - дзейникам?

Выручайте нужно по белорусской мове складзите и запишите сказы, каб наступныя словы у адным з их были звароткам, а другим - дзейникам.

Со словами вецер мама беларусь.

Элинка1111111111 27 февр. 2021 г., 20:08:27 | 5 - 9 классы

Помогите пожалуйста составить тест по Белорусской мове на Темы : Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах?

Помогите пожалуйста составить тест по Белорусской мове на Темы : Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах.

( 2 задания к этой теме) Правапіс прыстаўных галосных, прыстаўных і ўстаўных зычных ( 2 задания к этой теме) Правапіс у і ў ( 2 задания к этой теме) 50 баллов!

Заранее огромное спасибо).

Vaalliikkoo 14 янв. 2021 г., 10:34:50 | 5 - 9 классы

Складзите и запишыце сказы, каб наступные слова у адным з их были зваротками, а у другим - здейниками : слова - вечер, мама, Беларусь?

Складзите и запишыце сказы, каб наступные слова у адным з их были зваротками, а у другим - здейниками : слова - вечер, мама, Беларусь.

Tanek1234 25 февр. 2021 г., 14:40:37 | 10 - 11 классы

Падбярыце беларуския адпаведники да прапанаваных слоу?

Падбярыце беларуския адпаведники да прапанаваных слоу.

Растлумачце правапис о, э у ненацискных складах.

Реактор, теорема, реклама, академический, Женева, Чернигов, Челябинск, Ватерлоо, демографический, карцер, кратер, адрес, мастер, гардероб, тревога, яблочный, бровь, секретарь, рессора.

Вы зашли на страницу вопроса Складзице з прапанаваными парами слоу скащы, каб у адным выпадку быу прыстауны галосны, у другим - не было?, который относится к категории Беларуская мова. По уровню сложности вопрос соответствует учебной программе для учащихся 10 - 11 классов. В этой же категории вы найдете ответ и на другие, похожие вопросы по теме, найти который можно с помощью автоматической системы «умный поиск». Интересную информацию можно найти в комментариях-ответах пользователей, с которыми есть обратная связь для обсуждения темы. Если предложенные варианты ответов не удовлетворяют, создайте свой вариант запроса в верхней строке.