Складзице з прапанаваными парами слоу скащы, каб у адным выпадку быу прыстауны галосны, у другим - не было?

Беларуская мова | 10 - 11 классы

Складзице з прапанаваными парами слоу скащы, каб у адным выпадку быу прыстауны галосны, у другим - не было.

(112).

Ответить на вопрос
Ответы (1)
НастяНастяяя 20 июн. 2021 г., 07:51:31

Выдатна ўмееш ілгаць, я ледзь распазнаў тваю хлусню.

- Не трэба лгаць бацькам, бо яны ўсё роўна адчуюць гэта.

Ільняныя кашулі не вельмі танныя, але шоўкавыя - яшчэ даражэйшыя.

- Учора на базары Алеся купіла льняны сарафан.

Хлапчук ірвануўся, вылузаўся і пабег з усіх ног.

- Трэба рвануцца мацней - і зможаш выбрацца.

Іржавы замок на дзвярах хлява злачынцы збілі ломам.

- Мой сабака пакалечыў лапу ржавым цвіком.

IndiraB3846 23 янв. 2021 г., 18:52:04 | 1 - 4 классы

Якiмi з прапанаваных слоу можна замянiць слова абiбок?

Якiмi з прапанаваных слоу можна замянiць слова абiбок?

Запiшiце гэтыя словы, падзяляючы iх для пераносу Лягiвец, гультай, лежань, памочнiк.

Galahovanatusi 1 мар. 2021 г., 02:57:19 | 5 - 9 классы

Выручайте нужно по белорусской мове складзите и запишите сказы, каб наступныя словы у адным з их были звароткам, а другим - дзейникам?

Выручайте нужно по белорусской мове складзите и запишите сказы, каб наступныя словы у адным з их были звароткам, а другим - дзейникам.

Со словами вецер мама беларусь.

Yarosik2012 12 мая 2021 г., 15:24:47 | 5 - 9 классы

Складзице сказы па наступных схемах : [Дзеяслоу], (куды?

Складзице сказы па наступных схемах : [Дзеяслоу], (куды.

).

OksanaVasilyeva 29 июл. 2021 г., 03:57:54 | 1 - 4 классы

Замяніце ў наступных словах па адной літары, каб атрымалася новае слова : твор, муха, жук, суніцы, кава, ножык, вусень, шышка?

Замяніце ў наступных словах па адной літары, каб атрымалася новае слова : твор, муха, жук, суніцы, кава, ножык, вусень, шышка.

Vaalliikkoo 14 янв. 2021 г., 10:34:50 | 5 - 9 классы

Складзите и запишыце сказы, каб наступные слова у адным з их были зваротками, а у другим - здейниками : слова - вечер, мама, Беларусь?

Складзите и запишыце сказы, каб наступные слова у адным з их были зваротками, а у другим - здейниками : слова - вечер, мама, Беларусь.

RenaC 4 июн. 2021 г., 03:07:35 | 1 - 4 классы

Утвары ад дадзеных слоу иншия частины мовы, каб их састав адпавядал схемам?

Утвары ад дадзеных слоу иншия частины мовы, каб их састав адпавядал схемам.

Письмо - назоуник.

Прметник.

Дзеяслоу?

AliSisenov 12 июл. 2021 г., 02:54:02 | 1 - 4 классы

Адна кориные слова дрэуца?

Адна кориные слова дрэуца.

199904244 1 мар. 2021 г., 08:50:21 | 10 - 11 классы

Складзице сказы каб у адных прапанаваныя словы были дзейникам а у других звароткамбеларуская зямля , дарагия вучни, слауныя дзеци, шаноуныя настауники, дараги сябра, милы дружа, паважаны чытач, Радзим?

Складзице сказы каб у адных прапанаваныя словы были дзейникам а у других звароткам

беларуская зямля , дарагия вучни, слауныя дзеци, шаноуныя настауники, дараги сябра, милы дружа, паважаны чытач, Радзима, настауник.

Volodkina2003 22 июл. 2021 г., 08:26:35 | 1 - 4 классы

Правапис галосных Е, Ё, Я СНИГИРОУ?

Правапис галосных Е, Ё, Я СНИГИРОУ.

КристиKristy 6 июн. 2021 г., 00:53:32 | 10 - 11 классы

Знайдзіце сказа, у якіх дапушчаны памылкі пры утварэнні або ужыванні дзеепрыслоўяў?

Знайдзіце сказа, у якіх дапушчаны памылкі пры утварэнні або ужыванні дзеепрыслоўяў.

Карыстайцеся адным са спосабау : 1)перабудуйце аснову сказа, каб быу адзін утваральнік дзеяння ; 2) замяніце дзеепрыслоуны зварот даданай часткай складаназалежнага сказа са злучнікам калі.

1) лежачы на траве, я з асалодай удыхаў водар простых летніх кветак.

2)Пад'язджаючы да станцыі, у мяне ўкралі рэчы.

3)Знаходзячыся ў няволі , паэт напісаў кнігу вершаў.

4)Вярнуўшыся дадому, пайшоу снег.

Вы зашли на страницу вопроса Складзице з прапанаваными парами слоу скащы, каб у адным выпадку быу прыстауны галосны, у другим - не было?, который относится к категории Беларуская мова. По уровню сложности вопрос соответствует учебной программе для учащихся 10 - 11 классов. В этой же категории вы найдете ответ и на другие, похожие вопросы по теме, найти который можно с помощью автоматической системы «умный поиск». Интересную информацию можно найти в комментариях-ответах пользователей, с которыми есть обратная связь для обсуждения темы. Если предложенные варианты ответов не удовлетворяют, создайте свой вариант запроса в верхней строке.