Прачытайце, устауляючы у кличныя сказы патрэбныя словы?

Беларуская мова | 1 - 4 классы

Прачытайце, устауляючы у кличныя сказы патрэбныя словы.

. добрыя словы сказаны пра каня!

. легендау паданняу и казак услауляюць хутканогага прыгажуна!

Напрыклад : эх, ох, ух, ай, ой, ах, вох.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Pahastarspaha 29 мая 2021 г., 11:13:57

Якiя добрыя словы.

Колькi легендау, паданняу.

Elizavetka55 20 апр. 2021 г., 23:00:27 | 1 - 4 классы

Придумать апавядальныя сказы пра падзеи?

Придумать апавядальныя сказы пра падзеи.

Vipna122 16 мар. 2021 г., 20:39:02 | 1 - 4 классы

Як дорога кожному яго маленства?

Як дорога кожному яго маленства!

Гэта пара, кали усё охвата зразумеець, пра усё хочацца запытацца.

Кольки прыемнага, цикавага знаемства!

Кольки шчысця и уцехи ад гэтага !

Кольки непауторных прыгод!

Памяць старання захавае их, зберажэ нв усё жыццё.

Падкрэслице кличныя сказы.

Спасибо.

Iulianiya1994 17 мая 2021 г., 17:45:04 | 1 - 4 классы

Сказ , , ?

Сказ , , .

Добрые словы сказаны пра каня !

" ўставте слова.

Evseeva2404 27 мая 2021 г., 00:01:09 | 1 - 4 классы

Слова с приставкой пра?

Слова с приставкой пра.

3Dcчастье 3 мар. 2021 г., 20:35:51 | 1 - 4 классы

Прачытайце сказы?

Прачытайце сказы.

Словы ў дужках змя - ніце так, як патрабуе сэнс.

Пер’ е ў (верабей) шэрае.

Коні сытыя ( біць) капытамі.

Сонца (ліць) сваё цяпло на зямлю.

Запішыце сказы, падзяляючы словы з апостра - фам для пераносу.

Назавіце слова, якое нельгападзяліць для пераносу.

Галия11111 4 мая 2021 г., 10:01:59 | 1 - 4 классы

Спишiце, устауляючы патрэбныя дзеясловы?

Спишiце, устауляючы патрэбныя дзеясловы.

Вызначыце iх неазначальную форму.

CoCo132 4 авг. 2021 г., 03:11:01 | 1 - 4 классы

Спiшыце, устауляючы патрэбныя дзеясловы?

Спiшыце, устауляючы патрэбныя дзеясловы.

Выызначце ix неазначальную форму.

Паведамлю, .

, паведамiць, паведамiм, паведамiце, .

. . , атрымаеш, атрымае, атрымаем, .

, атрымаюць.

. , сядзiш, сядзiць, .

, . , сядзяць.

Megatron19023 20 апр. 2021 г., 06:40:55 | 5 - 9 классы

Вызначце межы сказау?

Вызначце межы сказау.

Ранкам у лесе пахнуць кветки на розныя галасы заливаюцца птушки.

Паставиць у канцы сказау патрэбныя знаки прыпынку.

Вадиm 29 мар. 2021 г., 01:27:25 | 5 - 9 классы

З асобных слоу складзице сказы?

З асобных слоу складзице сказы.

Падкрэслице словы, якия абазначаюць, пра каго або пра што гаворыцца у сказе и што гаворыцца.

У весну, фиялка, липаю, пад, расцвила.

За, раскинууся, домам, прыгожы, парк.

Elichkach 23 июл. 2021 г., 14:40:59 | 1 - 4 классы

З асобных слоу складзiце сказы?

З асобных слоу складзiце сказы.

Коля, клас, спяшауся, у.

У, хлопчык, калiдоры, настаунiцу, сустрэу.

Коля, ёй, з, павiтауся.

Запiшыце сказы.

Падкрэслiце словы, якiя абазначаюць, пра каго гаворыцца у сказе i што гаворыцца.

На этой странице находится ответ на вопрос Прачытайце, устауляючы у кличныя сказы патрэбныя словы?, из категории Беларуская мова, соответствующий программе для 1 - 4 классов. Чтобы посмотреть другие ответы воспользуйтесь «умным поиском»: с помощью ключевых слов подберите похожие вопросы и ответы в категории Беларуская мова. Ответ, полностью соответствующий критериям вашего поиска, можно найти с помощью простого интерфейса: нажмите кнопку вверху страницы и сформулируйте вопрос иначе. Обратите внимание на варианты ответов других пользователей, которые можно не только просмотреть, но и прокомментировать.