Дапамажыце, калi ласка назоунiкi паставiць у адпаведнай форме : глядзець з надзея, на вяршыня хвоi, скацiцца па шчака, у вялiкай сям я, запicаць на дошка, напiцца кампот, прыступiць да збор, вада з ка?

Беларуская мова | 5 - 9 классы

Дапамажыце, калi ласка назоунiкi паставiць у адпаведнай форме : глядзець з надзея, на вяршыня хвоi, скацiцца па шчака, у вялiкай сям я, запicаць на дошка, напiцца кампот, прыступiць да збор, вада з калодзеж, прынесцi у вядро, гаварыць па тэлефон, акружаны загарадзь, пад засень лiп, схавацца за вялiкай печ.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Свету 7 июн. 2021 г., 11:26:01

Глядзець з надзеяй, на вяршыні хвоі, скаціцца па шчацэ, у вялікай сям'і, запісаць на дошцы, напіцца кампоту, прыступіць да збору, вада з калодзежа, прынесці ў вядры, гаварыць па тэлефоне, акружаны загараддзю, пад засенню ліп, схавацца за вялікай печчу.

Janat2017 8 янв. 2021 г., 03:10:29 | 1 - 4 классы

Вакол лясного азярца сабрауся выключна листевы лес : асина ?

Вакол лясного азярца сабрауся выключна листевы лес : асина .

Чаромха.

Ясень, рабина, бяроза.

Древа стаять, пазирають у люстра вады и тиха радуюцца : кольки золота назапасили!

Ноччу тут тишыня таксама.

Хиба можа алень прывяде да вады алениху.

Доуга яны будуць стаять у месячным святле и слухать, як ападае на воду жоуты лист.

Romkasolo 23 мар. 2021 г., 21:12:17 | 10 - 11 классы

Выпішыце 6 - 7 прыказак у форме аднасастауных сказау?

Выпішыце 6 - 7 прыказак у форме аднасастауных сказау.

Текс : 1.

Ад прауды нікуды не дзенешся.

2. Без'языкага за адваката не бяруць.

3. Губа ни у кога не замкнёна.

4. Добрае слауцо лепш, чым піуцо.

5. За доугі язык не пахваляць.

6. З добрай песняй жыць весялей.

7. З мора вады не выліць, з песні слова не выкінуць.

8. Конь вырвецца - дагоніш і зловіш, а слова вырвецца - не зловіш.

9. Людскога языка не завяжаш.

10. На праудзе свет стаіць.

11. На чужы рот гузіка не нашыеш.

Таня200611 20 февр. 2021 г., 03:04:47 | 5 - 9 классы

Яки можа быць нос?

Яки можа быць нос.

Кали ласка дапамажыце.

Dmitry19981 16 февр. 2021 г., 20:21:18 | 10 - 11 классы

Помогите пожалуйста это срочно?

Помогите пожалуйста это срочно.

Прачытайце.

Запішыце прапанаваныя словы ў транскрыпцыі, адлюстраваўшы арфаэпічную норму.

Грузчык, мядзведзь, разнесці, сшытак, іскра, вераб іны, снег, ідзе, цвікі, спартзал, паджылкі, джынсы, надвор е, вопратка, збожжа, загадчык, чацвер, хвалюешся, сям я, хаваешся, скіба, іхні, дождж, дзвесце, цвёрды, аб інець, адмоўе, дакладчык, барацьба, выязджаць.

Julitasam 1 апр. 2021 г., 03:44:10 | 1 - 4 классы

Прачытайце тэкст?

Прачытайце тэкст.

Кольки у им сэнсавых частак?

Вызначце тэму кожнай сэнсавай частки и запишыце як пункт плана.

Люты гэтай зимою быу надта суровы.

Ляжали глыбокия сняги.

Трашчали моцныя маразы.

Гуляли сивыя мяцелицы.

Аднойчы мы з татам вярталися у вёску и натрапили на чародку шэрых курапатак у рауку.

Птушки так аслабли ад холаду и голаду, што не магли на крылы узняцца.

Тата палавиу бездапаможных птушак, пазапихвау пад куртку и паспяшауся дадому.

Дома крылатыя палонникау мы змясцили у прасторную вальеру для трусоу у хляве.

Насыпали зерня, паставили сподачак з вадою.

Жывице сабе у зацишку ды сил набирайцеся!

Zabelinsergeq 4 мар. 2021 г., 16:12:01 | 10 - 11 классы

Выпишите 6 - 7 сказау у форме аднасастауных сказау?

Выпишите 6 - 7 сказау у форме аднасастауных сказау.

38klor97 22 февр. 2021 г., 10:24:25 | 1 - 4 классы

Вучань запісаў пад дыктоўку сказ : У Піліпа было ня больш семі капеяк?

Вучань запісаў пад дыктоўку сказ : У Піліпа было ня больш семі капеяк.

Колькі памылак дапусціў хлопчык?

А) памылак няма ; Б) 1 ; В) 2 ; Г) 3 ; Д) 4.

TXmess 13 янв. 2021 г., 13:05:28 | 1 - 4 классы

Перевод на русскийАднойчы гуляў пан у карты і выйграў усуседняга пана маёнтак?

Перевод на русский

Аднойчы гуляў пан у карты і выйграў у

суседняга пана маёнтак.

Было гэта вясною.

Сабраўся пан ды паехаў аглядаць свой новы

маёнтак.

Як паехаў, дык і застаўся там на ўсё лета :

вельмі ж яму спадабаўся новы маёнтак.

Праўду бо

кажуць, што новае сіта на калочку вісіць, а старое

пад лавай ляжыць.

Тым часам у старым маёнтку нарабілася шмат

бяды.

«Як жа, — думае аканом, — сказаць пану пра

бяду?

» Сам ехаць да яго баіцца.

Надумаўся ён

паслаць каго з дваровых.

Ды няма ахвотніка.

Каму

хочацца дастаць ад пана лішніх розаг?

А жыў там адзін чалавек.

З выгляду так сабе

— недалужны, затое на язык бойкі : за словам у

кішэнь не лезе.

Імя ён меў Сцяпан, але ўсе звалі яго

проста Сцёпка.

Малы, бач, ён быў ростам і шчуплы.

Дачуўся Сцёпка, што аканом шукае пасланца

да пана, прыйшоў да яго і кажа :

— Пашліце мяне — я ўмею з панам гаварыць.

Рад аканом, ледзь не цалуе Сцёпку.

Даў ён

яму хлеба, сала, цэлую жменю медзякоў і выправіў

у дарогу.

Ідзе Сцёпка, медзякамі пазвоньвае, ніводнай

карчмы не мінае.

Лизоид 13 янв. 2021 г., 19:36:50 | 1 - 4 классы

Словы з прыстаукай пад з апострофом?

Словы з прыстаукай пад з апострофом.

Танюня4 27 мар. 2021 г., 06:34:57 | 1 - 4 классы

Дапамажыце напісаць сачыненне - апісанне пра ручаёк, выкарыстоўваючы словы : каменьчыкі, з порожка на порожек, тенёк, хмарка, зязюля, птушачкі, гняздзечка, конікі, матылькі, праменьчыкі, хвалі, з крын?

Дапамажыце напісаць сачыненне - апісанне пра ручаёк, выкарыстоўваючы словы : каменьчыкі, з порожка на порожек, тенёк, хмарка, зязюля, птушачкі, гняздзечка, конікі, матылькі, праменьчыкі, хвалі, з крынічкі, да Рэчанька.

PokerGirl 22 мар. 2021 г., 03:47:35 | 10 - 11 классы

Сачынене " на экзамен " вады в рот набраць, дрыжаць як асінавы ліст, ввшляць хвастом, курам насмех, загаварыць зубы?

Сачынене " на экзамен " вады в рот набраць, дрыжаць як асінавы ліст, ввшляць хвастом, курам насмех, загаварыць зубы.

Если вам необходимо получить ответ на вопрос Дапамажыце, калi ласка назоунiкi паставiць у адпаведнай форме : глядзець з надзея, на вяршыня хвоi, скацiцца па шчака, у вялiкай сям я, запicаць на дошка, напiцца кампот, прыступiць да збор, вада з ка?, относящийся к уровню подготовки учащихся 5 - 9 классов, вы открыли нужную страницу. В категории Беларуская мова вы также найдете ответы на похожие вопросы по интересующей теме, с помощью автоматического «умного» поиска. Если после ознакомления со всеми вариантами ответа у вас остались сомнения, или полученная информация не полностью освещает тематику, создайте свой вопрос с помощью кнопки, которая находится вверху страницы, или обсудите вопрос с посетителями этой страницы.