Знайдзіце і падкрэсліце назоўнікі?

Беларуская мова | 1 - 4 классы

Знайдзіце і падкрэсліце назоўнікі.

На спіне прапелер маю,

Быццам Карлсан, я лятаю.

І нястомны працаўнік,

Сейбіт, кран і вартаўнік.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
D1asshkaKaterzk 28 окт. 2021 г., 02:34:54

На спине, прапелер, Карлсан, працауник, сейбит, кран, вартауник.

Danilka113 17 февр. 2021 г., 20:11:02 | 1 - 4 классы

На траве, як агеньчыкі, ружавеюць вугельчыкі?

На траве, як агеньчыкі, ружавеюць вугельчыкі.

Падкрэсліце літары якія абазначаюць зычныя гукі.

Zorro9977 6 янв. 2021 г., 14:25:52 | 1 - 4 классы

Падкрэсліце назоўнікі ў назоўным склоне?

Падкрэсліце назоўнікі ў назоўным склоне.

У Беларусь жураўлі вяртаюцца з цеплых краеу у сярэдзине сакавика.

Сонца яшчэ моцна не грэе.

Раницай и увечары кусаецца мароз.

А жураули ужо пяюць, звиняць над полем и лесам, над вемками и гарадами.

Эльянора0000 17 апр. 2021 г., 14:46:22 | 10 - 11 классы

Запішыце прапанаваныя назоўнікі ў пачатковай форме : моцай, ручаёў, цыкорыі, глазуры, крысы, швамі, арэлямі, вокнах, вольсе, просціны?

Запішыце прапанаваныя назоўнікі ў пачатковай форме : моцай, ручаёў, цыкорыі, глазуры, крысы, швамі, арэлямі, вокнах, вольсе, просціны.

Алена479 22 апр. 2021 г., 00:10:27 | 1 - 4 классы

На траве, як агеньчыкі, ружавеюць вугельчыкі?

На траве, як агеньчыкі, ружавеюць вугельчыкі.

Падкрэсліце літары якія абазначаюць зычныя гукі.

Малкин711 12 апр. 2021 г., 06:19:59 | 1 - 4 классы

Падкрэсліце назоўнікі ў назоўным склоне?

Падкрэсліце назоўнікі ў назоўным склоне.

У Беларусь жураўлі вяртаюцца з цёплых краёў у сярэдзіне сакавіка.

Сонца яшчэ моцна не грэе.

Раніцай і ўвечары кусаецца мароз.

А жураўлі ўжо пяюць, звіняць над полем і лесам, над вёскамі і гарадамі.

Оуо2 11 янв. 2021 г., 12:01:34 | 1 - 4 классы

Пастаўце назоўнікі ў патрэбным склоне ?

Пастаўце назоўнікі ў патрэбным склоне .

Уздоўж гэтай (дарожка) раслі бярозкі.

Sofiya2601200 16 февр. 2021 г., 20:08:58 | 1 - 4 классы

На сіне прапелер маю Быццам карлсан я лятаю І нястомны працаунік сейібт кран і вартаунікі адгадайце загадку падкреслі назоунік?

На сіне прапелер маю Быццам карлсан я лятаю І нястомны працаунік сейібт кран і вартаунікі адгадайце загадку падкреслі назоунік.

Алинка8937 17 янв. 2021 г., 04:55:42 | 1 - 4 классы

На спiне прапеоер маю, Бойцам Карлсон, я ляпаю?

На спiне прапеоер маю, Бойцам Карлсон, я ляпаю.

I нястомны працаунiк, Сейбiт, кран i вартаунiк.

Адгадайце, знайдзiце I падкрэслiце назоунiкI.

Dianockaaa 17 февр. 2021 г., 04:45:22 | 1 - 4 классы

Прачытайце?

Прачытайце.

Знайдзіце у тэксце дзеясловы.

Пастауце да іх пытанні і вызначце час.

Кураняткі.

Знайшлі кураняткі Чатыры зярняткі.

У бойцы ляцелі І пер ; е , і пух .

Бо два кураняткі Чатыры зярняткі Ніяк не падзеляць Пароуну , на двух .

Слабелі , ды біліся Два кураняткі , Пакуль не згубіліся Недзе зярняткі.

Спішыце першыя два сказы.

Падкрэсліце у іх дзеясловы ( = ).

Якім членам сказа яны з ; яуляюцца?

Няшка196 24 апр. 2021 г., 23:45:16 | 1 - 4 классы

Наляцеў вецер і разагнаў хмары?

Наляцеў вецер і разагнаў хмары.

Падкрэсліць дзейнік і выказнік, вызначце лік і род дзеяслова.

На странице вопроса Знайдзіце і падкрэсліце назоўнікі? из категории Беларуская мова вы найдете ответ для уровня учащихся 1 - 4 классов. Если полученный ответ не устраивает и нужно расшить круг поиска, используйте удобную поисковую систему сайта. Можно также ознакомиться с похожими вопросами и ответами других пользователей в этой же категории или создать новый вопрос. Возможно, вам будет полезной информация, оставленная пользователями в комментариях, где можно обсудить тему с помощью обратной связи.