РАСТАВТЕ ГДЕ НАДО ЗАПЕТЫЕАкно было адчынена насцеж?

Беларуская мова | 5 - 9 классы

РАСТАВТЕ ГДЕ НАДО ЗАПЕТЫЕ

Акно было адчынена насцеж.

Раптам, нешта чорна - белае мiльганула маланкай пад самай столлю.

Кiнулася ў адзін у другi бок, дзеці спалохаліся.

Настаўнік таксама не варушыўся толькі змахнуў указкай.

Дзеці зразумелі што трэба сядзець цiха не варушыцца.

Адчуушы што птушцы нiчога не пагражала яна стала ластаўкай.

Яна палётала, паглядзела и села на лямпачку што вiсела над сталом настаўніка.

Тады ластаўка зусім асмялела, пакруцiлася па класе некалькі разоў потым заляцела на глобус i села амаль каля афрыкі пасля ластаўка шмыргнула у акно.

Там яе чакали на электрычных правадах яе сябры.

Цяпер ужо разам яны падалiся ў блакітнае неба.

Потым у класе настау гул.

Настаўнік падняўся i сказаў дзецям што яны малайцы не пакрыўдзілi птушачку.

Дарога у вырай у яе няблiзкi.

- Цi вернецца яна на радзіму?

- Да абавязкова вернецца яна ж дарогу запамятала.

Амаль нiхто не усмiхнуўся.

Усе дзеці хацелі каб ластаўка вярнулася.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Darinka789 28 янв. 2022 г., 00:25:44

Акно было адчынена насцеж.

Раптам, нешта чорна - белае мiльганула маланкай пад самай столлю.

Кiнулася ў адзін , у другi бок, дзеці спалохаліся.

Настаўнік таксама не варушыўся, толькі змахнуў указкай.

Дзеці зразумелі, што трэба сядзець цiха, не варушыцца.

Адчуушы што птушцы нiчога не пагражала, яна стала ластаўкай.

Яна палётала, паглядзела , и села на лямпачку, што вiсела над сталом настаўніка.

Тады ластаўка зусім асмялела, пакруцiлася па класе некалькі разоў, потым заляцела на глобус i села амаль каля афрыкі, пасля ластаўка шмыргнула у акно.

Там яе чакали на электрычных правадах яе сябры.

Цяпер ужо разам яны падалiся ў блакітнае неба.

Потым у класе настау гул.

Настаўнік падняўся i сказаў дзецям, што яны малайцы, не пакрыўдзілi птушачку.

Дарога у вырай у яе няблiзкi.

- Цi вернецца яна на радзіму?

- Да, абавязкова вернецца, яна ж дарогу запамятала.

Амаль нiхто не усмiхнуўся.

Усе дзеці хацелі каб ластаўка вярнулася.

Гастон1 23 янв. 2022 г., 09:18:30 | 5 - 9 классы

Запишыце лики словами : З 200 рублями ; 300 удзельникам ; на 400 старонак ; усе 600 спартсменау ; аб 700 экспанатах ; каля 900 гадоу?

Запишыце лики словами : З 200 рублями ; 300 удзельникам ; на 400 старонак ; усе 600 спартсменау ; аб 700 экспанатах ; каля 900 гадоу.

TomaVienne 25 янв. 2022 г., 14:11:41 | 1 - 4 классы

Я абед варыць вучуся працаваць я не люнюся и кали гатуе мама памагаю ей таксама?

Я абед варыць вучуся працаваць я не люнюся и кали гатуе мама памагаю ей таксама.

Маю посуд и праборы рэжу сыр и памидоры.

За цыбулю не бяруся бо расплакацца баюся.

Знайдзице у тексце дзеясловы у 1 - й асобе адзиночнага лику.

Падбярыце да их дзеясловы у 1 - й асобе множнага лику и дзеясловы у неазначальнай форме.

Dilyara19 28 янв. 2022 г., 23:46:58 | 10 - 11 классы

Складзіце сказы з займеннікамі ГЭТАЯ, СТОЛЬКІ, ХТО ( з словамі старажытная вежа),НЕШТА, САБЕ, ЯНЫ( з словам у буслянцы), ТАКІЯ, САМЫЯ, НІХТО(з словамі на Купалле),МЫ, КОЖНЫ, УСЕ( з словам зубры )?

Складзіце сказы з займеннікамі ГЭТАЯ, СТОЛЬКІ, ХТО ( з словамі старажытная вежа),

НЕШТА, САБЕ, ЯНЫ( з словам у буслянцы), ТАКІЯ, САМЫЯ, НІХТО(з словамі на Купалле),

МЫ, КОЖНЫ, УСЕ( з словам зубры ).

ВаняГений228 14 янв. 2022 г., 02:17:23 | 5 - 9 классы

Адзначце сказы з ускоснай мовайА - Марыся и Ирына гаворыть цихенька, гаворыць, як цяжка жыць?

Адзначце сказы з ускоснай мовай

А - Марыся и Ирына гаворыть цихенька, гаворыць, як цяжка жыць.

Б - Ен гаварыу так шчыра, пераканана, што уся зала моучки лавила кожнае слова.

В - И тут закралася у душу сумненне, ци правильна ен зрабиу, што пайшоу ад бацьки?

Г - пастушку было сказана, каб назбирай галля и расклау касцер.

89292308008 3 янв. 2022 г., 09:53:13 | 1 - 4 классы

Адгадаць загадку Горы, акияны, лес намаляваны?

Адгадаць загадку Горы, акияны, лес намаляваны.

Омск, Маскву и Минск, Барнаул и Пинск - усё знойдзеш сам.

Сябры жывуць там.

Daniilspors4000 29 янв. 2022 г., 07:16:43 | 1 - 4 классы

Падкрэслить радок у вершы, у яким перадаецца асноуная думка верша :У лесе?

Падкрэслить радок у вершы, у яким перадаецца асноуная думка верша :

У лесе.

Есць за хатай лес густы :

ёсць там ёлки, ёсць кусты,

ёсць суницы, ёсць чарницы,

ёсць калина, ёсць малина,

ёсць арэхи, ёсць грыбы -

ён чакае вас, сябры!

Lanabek 20 янв. 2022 г., 22:19:16 | 1 - 4 классы

59. Прачытайце тэкст?

59. Прачытайце тэкст.

Якую добрую справу зрабiлi дзецi?

Як гэта характарызуе iх ?

ДАШЫНА АБ'ЯВА Да брамкi нашага двара колькi дзён запар падыходзiў чорны - чорны, высокi i прыгожы сабака.

Ён Лажыўся на траўку i чакаў якога - небудзь наедку.

Дзецi першыя пра гэта здагадалiся i, назваўшы сабаку Чарлi, пачалi падкормлiваць яго.

Сабака з ахвотаю прымаў ласункi i адзываўся на дадзенае iмя.

Адна з унучак гаспадара двара, Даша, вырашыла дзейнiчаць.

Узяла аркушок тоўстай паперы, каляровыя алоўкi i напiсала аб'яву : "Чорны, высокi, з белаю плямаю на лбе сабака, адзываецца на клiчку "Чарлi", шукае гаспадара" (Паводле П.

Кавалёва).

Падзялiце тэкст на часткi.

Складзiце i запiшыце яго план.

Mmmmmse 27 янв. 2022 г., 19:02:49 | 1 - 4 классы

Спішыце тэкст, ставячы патрэбныя знакі прыпынку?

Спішыце тэкст, ставячы патрэбныя знакі прыпынку.

Сустракаючыся з Уладзімірам Мікалаевічам Дубоўкам я заўсёды

дзівіўся які прыгожы чалавек!

Якія ясныя разумныя і шчырыя вочы ў гэтага

барадатага казачніка!

Яны здаецца бачаць усё навылёт і праменяцца

святлом шчодрай душы.

Дубоўка быў цудоўным чалавекам нястомным працаўніком выдатным

паэтам перакладчыкам казачнікам знаўцам фальклору і сусветнай

літаратуры батанікі і пчалярства чалавечых характараў і сакрэтаў

будаўніцтва.

Ён дасканала ведаў Беларусь і Закаўказзе Сібір і Крым Поўнач і

Далёкі Усход.

Слухаць яго можна было гадзінамі і бясконца чэрпаць новае і

невядомае з гэтай жывой і шчодрай энцыклапедыі.

Такі ён быў у жыцці такі

і ў творчасці.

Стрыманасць мудрасць шчырасць і мяккасць адзнакі яго

паэтычнага і чалавечага таленту.

Камила303 15 янв. 2022 г., 05:32:44 | 10 - 11 классы

Белоруская мова 10 клас 95 пр?

Белоруская мова 10 клас 95 пр.

Olga1955 24 янв. 2022 г., 16:12:38 | 5 - 9 классы

Выпишыце славазлучэнни з галоуным словам дзеясловам?

Выпишыце славазлучэнни з галоуным словам дзеясловам.

Потым славазлучэнни з галоуным словам назоуникам.

Шанавали гэтых прыгожых птушак многия народы.

На этой странице сайта размещен вопрос РАСТАВТЕ ГДЕ НАДО ЗАПЕТЫЕАкно было адчынена насцеж? из категории Беларуская мова с правильным ответом на него. Уровень сложности вопроса соответствует знаниям учеников 5 - 9 классов. Здесь же находятся ответы по заданному поиску, которые вы найдете с помощью автоматической системы. Одновременно с ответом на ваш вопрос показаны другие, похожие варианты по заданной теме. На этой странице можно обсудить все варианты ответов с другими пользователями сайта и получить от них наиболее полную подсказку.