Я абед варыць вучуся працаваць я не люнюся и кали гатуе мама памагаю ей таксама?

Беларуская мова | 1 - 4 классы

Я абед варыць вучуся працаваць я не люнюся и кали гатуе мама памагаю ей таксама.

Маю посуд и праборы рэжу сыр и памидоры.

За цыбулю не бяруся бо расплакацца баюся.

Знайдзице у тексце дзеясловы у 1 - й асобе адзиночнага лику.

Падбярыце да их дзеясловы у 1 - й асобе множнага лику и дзеясловы у неазначальнай форме.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Angelinka72 25 янв. 2022 г., 14:11:48

Вучымся, вучыцца.

Не лянiмся, не лянiцца.

Моем, мыць.

Рэжэм, рэзаць.

Не бяруцца, не брацца.

Гастон1 23 янв. 2022 г., 09:18:30 | 5 - 9 классы

Запишыце лики словами : З 200 рублями ; 300 удзельникам ; на 400 старонак ; усе 600 спартсменау ; аб 700 экспанатах ; каля 900 гадоу?

Запишыце лики словами : З 200 рублями ; 300 удзельникам ; на 400 старонак ; усе 600 спартсменау ; аб 700 экспанатах ; каля 900 гадоу.

Krossofka 28 янв. 2022 г., 00:25:38 | 5 - 9 классы

РАСТАВТЕ ГДЕ НАДО ЗАПЕТЫЕАкно было адчынена насцеж?

РАСТАВТЕ ГДЕ НАДО ЗАПЕТЫЕ

Акно было адчынена насцеж.

Раптам, нешта чорна - белае мiльганула маланкай пад самай столлю.

Кiнулася ў адзін у другi бок, дзеці спалохаліся.

Настаўнік таксама не варушыўся толькі змахнуў указкай.

Дзеці зразумелі што трэба сядзець цiха не варушыцца.

Адчуушы што птушцы нiчога не пагражала яна стала ластаўкай.

Яна палётала, паглядзела и села на лямпачку што вiсела над сталом настаўніка.

Тады ластаўка зусім асмялела, пакруцiлася па класе некалькі разоў потым заляцела на глобус i села амаль каля афрыкі пасля ластаўка шмыргнула у акно.

Там яе чакали на электрычных правадах яе сябры.

Цяпер ужо разам яны падалiся ў блакітнае неба.

Потым у класе настау гул.

Настаўнік падняўся i сказаў дзецям што яны малайцы не пакрыўдзілi птушачку.

Дарога у вырай у яе няблiзкi.

- Цi вернецца яна на радзіму?

- Да абавязкова вернецца яна ж дарогу запамятала.

Амаль нiхто не усмiхнуўся.

Усе дзеці хацелі каб ластаўка вярнулася.

Zaqe1999 1 февр. 2022 г., 06:24:40 | 1 - 4 классы

Прачытайте, замяняючы дзеясловы ў неазначальнай форме дзеясловамі цяперашняга ці будучага часу?

Прачытайте, замяняючы дзеясловы ў неазначальнай форме дзеясловамі цяперашняга ці будучага часу.

1. Дожджык ( паліваць ) кветкі на клумбах, ( прамываць ) ад пылу траўку.

2. Зоркі на небе ( гарэць ) зіхатліва.

3. Мы вечарам ( сустрэцца ) у тэатры.

4. Калі ты не ( ведать ) правіла, ад памылак ты не ( пазбавіцца ).

5. Вы ( перачакаць ) дождж у хаце ці ( пайсці ) далей?

Узор.

Вяжуць (цяп.

Ч. , 3 - ас.

, й мн.

Л. , 1 спр.

).

Vikapalij 21 янв. 2022 г., 00:50:49 | 5 - 9 классы

1. Адзначце радкi, у якix выразы не з'яуляюцца словазлучэннямiа) поле i лесб)мамы добрыв) хай бы прыйшоуг) хтосьцi з насд) учора вырашылi?

1. Адзначце радкi, у якix выразы не з'яуляюцца словазлучэннямi

а) поле i лес

б)мамы добры

в) хай бы прыйшоу

г) хтосьцi з нас

д) учора вырашылi.

Petuhiyyvasjav 23 янв. 2022 г., 10:59:35 | 5 - 9 классы

Кали спалучэне литар дз и дж абазначае два гуки?

Кали спалучэне литар дз и дж абазначае два гуки?

Katud0701 22 янв. 2022 г., 11:20:43 | 10 - 11 классы

Сфармулируйте и щапишите пытанни якия б вы задали кали б брали интервью у артыста , настауника?

Сфармулируйте и щапишите пытанни якия б вы задали кали б брали интервью у артыста , настауника.

AdamCrawn 28 янв. 2022 г., 07:48:11 | 1 - 4 классы

Падбярыце аднакаранёвыя словы : птушки, пралеска, дыхае зямля?

Падбярыце аднакаранёвыя словы : птушки, пралеска, дыхае зямля.

Kateqqq 5 февр. 2022 г., 01:49:21 | 1 - 4 классы

Помогите пожалуйста сделать домашку по белорусскому языку?

Помогите пожалуйста сделать домашку по белорусскому языку.

Прачытайце загадки.

Спишыце пытальныя сказы.

1) Хочаш выправицца у казку ци на Месяц?

Кали ласка!

Гэта што за хуткалет, што бярэ у таки палет?

2)Што хутчэй за усе на свеце?

Помогите пожалуйста очень срочно.

Olga1955 24 янв. 2022 г., 16:12:38 | 5 - 9 классы

Выпишыце славазлучэнни з галоуным словам дзеясловам?

Выпишыце славазлучэнни з галоуным словам дзеясловам.

Потым славазлучэнни з галоуным словам назоуникам.

Шанавали гэтых прыгожых птушак многия народы.

Angelsmeh 2 февр. 2022 г., 03:04:41 | 5 - 9 классы

Адзначце пачатковую форму наступных слоў :Чытаннем, намі, цікавую, цётцы, чыстае, зімовым, чарніцамі, цябе, іх, мяне, яе, метро, аб страсе, крохкага?

Адзначце пачатковую форму наступных слоў :

Чытаннем, намі, цікавую, цётцы, чыстае, зімовым, чарніцамі, цябе, іх, мяне, яе, метро, аб страсе, крохкага.

На этой странице вы найдете ответ на вопрос Я абед варыць вучуся працаваць я не люнюся и кали гатуе мама памагаю ей таксама?. Вопрос соответствует категории Беларуская мова и уровню подготовки учащихся 1 - 4 классов классов. Если ответ полностью не удовлетворяет критериям поиска, ниже можно ознакомиться с вариантами ответов других посетителей страницы или обсудить с ними интересующую тему. Здесь также можно воспользоваться «умным поиском», который покажет аналогичные вопросы в этой категории. Если ни один из предложенных ответов не подходит, попробуйте самостоятельно сформулировать вопрос иначе, нажав кнопку вверху страницы.