Беларуская мова - Вопросы и ответы

420raf 25 дек. 2020 г., 06:06:04 | 1 - 4 классы

Написать письмо своему дяде на белорусском языке?

Написать письмо своему дяде на белорусском языке.

Chikoi 25 дек. 2020 г., 02:45:02 | 5 - 9 классы

Прачитайте сказы замяните адзиноччны лик назоуникау з прыметниками на множны па узоры?

Прачитайте сказы замяните адзиноччны лик назоуникау з прыметниками на множны па узоры.

Almmin 25 дек. 2020 г., 00:49:37 | 5 - 9 классы

5 сказау з личэбникам 5 предложений с личебником?

5 сказау з личэбникам 5 предложений с личебником.

Malikminubaev 24 дек. 2020 г., 13:22:11 | 5 - 9 классы

Вусная тэма для выказвання Што такое талент?

Вусная тэма для выказвання Што такое талент?

Adidas897 24 дек. 2020 г., 12:40:58 | 1 - 4 классы

Антонимы к словам (прыклеiць, унесцi, расплюшчыць)?

Антонимы к словам (прыклеiць, унесцi, расплюшчыць).

Jucs33 24 дек. 2020 г., 08:53:04 | 1 - 4 классы

Как объяснить тему по бел мове про однородные члены сказа?

Как объяснить тему по бел мове про однородные члены сказа.

Алина111116ш 24 дек. 2020 г., 08:52:05 | 5 - 9 классы

Пожалуйста скажите что такое прыслоуе и дзеепрыслоуе?

Пожалуйста скажите что такое прыслоуе и дзеепрыслоуе.

Irins33 24 дек. 2020 г., 06:34:55 | 1 - 4 классы

Складзице сказ са словам дэлегацыя?

Складзице сказ са словам дэлегацыя.

Sofiya893 24 дек. 2020 г., 05:11:30 | 5 - 9 классы

Прывядзице примеры 5 - 6 прыказак з абагульнена асабовым значэннем?

Прывядзице примеры 5 - 6 прыказак з абагульнена асабовым значэннем.

Zhakeevavika 24 дек. 2020 г., 01:08:23 | 5 - 9 классы

Сачиненне на тему зима беларуская?

Сачиненне на тему зима беларуская.

Megamits 23 дек. 2020 г., 22:15:43 | 5 - 9 классы

Текст на 5 - 6 предложений помогите пожалуйста?

Текст на 5 - 6 предложений помогите пожалуйста.

Хабир1 23 дек. 2020 г., 22:09:12 | 10 - 11 классы

Слова с апострофами по белорусскому?

Слова с апострофами по белорусскому.

Arxeniselivano 23 дек. 2020 г., 21:30:19 | 5 - 9 классы

Напишите стихотворение, чтобы оно заканчивалось словами : ?

Напишите стихотворение, чтобы оно заканчивалось словами : .

На вайне .

Краiна .

Мне .

Сына.

Puncho05 23 дек. 2020 г., 21:08:06 | 1 - 4 классы

Прыказки об хлебе на беларускай мове ?

Прыказки об хлебе на беларускай мове ?

Подскажыте плыз.

Dragon010 23 дек. 2020 г., 16:28:23 | 10 - 11 классы

Выпішыце толькі тыя словы, у якіх спалучэнне галосных перадаецца на пісьме як ІЁ(ЫЁ) : кл?

Выпішыце толькі тыя словы, у якіх спалучэнне галосных перадаецца на пісьме як ІЁ(ЫЁ) : кл.

Нт, баст.

Н, б.

Ніка, дывіз.

Н, канв.

Р, рац.

Н, ід.

Логія, акард.

Н, рад.

Антэна, рэг.

Н, рац.

Нальны.

Біня 23 дек. 2020 г., 12:44:41 | 5 - 9 классы

Вобразы Сымона і Лявона Зяблікаў у драме Янкі Купалы "Раскіданае гняздо"?

Вобразы Сымона і Лявона Зяблікаў у драме Янкі Купалы "Раскіданае гняздо".

Помогите написать сочинение.

Jenya0011 23 дек. 2020 г., 12:28:53 | 1 - 4 классы

Змянi словы так, каб нацiск падау на другi цi трэцi склад Узор : мора - марскi сосны - голас - поры - холад - совы - стрэхi - рэкi - двор -?

Змянi словы так, каб нацiск падау на другi цi трэцi склад Узор : мора - марскi сосны - голас - поры - холад - совы - стрэхi - рэкi - двор -.

Jolilua 23 дек. 2020 г., 10:12:49 | 1 - 4 классы

Сября дапамажыце?

Сября дапамажыце!

З дапамогай суфiксау утварыце словы - назвы прадметау i назвы прымет : лес + нiк, - н - , сад + оунiк, - ов - мора + ак, - ск - , барабан + шчык, - н - раба + ак, - н - машына + iст, - н лыжы + нiк.

- н - танк + iст, - ав -.

Gulnara2015 23 дек. 2020 г., 09:35:12 | 5 - 9 классы

Фанетычны разбор слова - каштавалі?

Фанетычны разбор слова - каштавалі.

Sunney 23 дек. 2020 г., 08:20:21 | 5 - 9 классы

Уставиць у прыказки патрэбныя словы, якия з'яуляюцца назвами частак мауленчага апаратуЗнаешь ты только, што з ?

Уставиць у прыказки патрэбныя словы, якия з'яуляюцца назвами частак мауленчага апарату

Знаешь ты только, што з .

У .