Спішыце тэкст, раскрываючы дужкі, устаўляючы прапушчаныя літа?

Беларуская мова | 5 - 9 классы

Спішыце тэкст, раскрываючы дужкі, устаўляючы прапушчаныя літа.

І расстаўляючы неабходныя знакі прыпынку.

Жалуды для вавёрачкі

З поўнымі кошыкамі грыбоў сябры в.

Рталіся дамоў.

І тут хлап -

чукі ўбачылі вавёрачку.

Скокнула на ду(б / п) аў зубах — ж.

Лу(д / т).

Схавала яго ў дупло і зноў ніз па камлі спусцілася.

— Трэба дапама(г / х)чы вавёрачцы, — сказаў Алесь сябрам.

Зімой не толькі арэхі але і ж.

Луды ёй спатрэбяцца.

І пачалі Алесь Сцёпка і Міхась збіраць ж.

Луды.

Дома хлапчукі не сказалі, чаму затрымаліся ў лес.

. Перабіраючы грыбы кожны ўяўляў, як раду.

Цца ж.

Лудам у дупле вавёрачка.

Падкрэсліце ў тэксце словы, якія забяспечваюць яго тэматычнае адзінства.

​.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Polinka2020202020202 1 июл. 2024 г., 01:15:46

Ответ :

З поўнымі кошыкамі грыбоў вярталіся сябры дамоў.

  ; На ўзлеску, сярод дубоў, стаяла невялікая альтанка, і яны прыселі адпачыць.

Памацнеў вецер.

Неба зацягнулі шэрыя хмары, толькі на захадзе яснеў лапік блакіту.

Ці не на дождж збіраецца?

Трэба паспяшацца ў вёску.

І тут хлапчукі ўбачылі вавёрачку.

Скокнула на дуб, а ў зубах – жолуд.

Схавала яго ў дупло і зноў уніз па камлі спусцілася.

Дупло невысока ад зямлі, прасторнае, як кладовачка.

Засунуў Алесь руку, а на дне – жменька жалудоў ляжыць.

– Трэба дапамагчы вавёрачцы, – сказаў сябрам.

– Зімой не толькі арэхі, але і жалуды ёй спатрэбяцца.

І пачалі Алесь, Сцёпка і Міхась збіраць жалуды.

Дома хлапчукі не сказалі, чаму затрымаліся ў лесе.

Перабіралі грыбы, і кожны ўяўляў, як радуецца жалудам у дупле вавёрачка.

Немогупонять1 15 янв. 2024 г., 01:34:36 | 1 - 4 классы

Складзiце i запiшыце сказы, каб наступные словы у адных з iх былi звароткамi, а у другiх дзейнiкамi?

Складзiце i запiшыце сказы, каб наступные словы у адных з iх былi звароткамi, а у другiх дзейнiкамi.

Вецер, мама, Беларусь.

Zulkarniewa 9 февр. 2024 г., 13:50:41 | 5 - 9 классы

Прыдумайце вусную гiсторыю "Сустрэча з волатам"?

Прыдумайце вусную гiсторыю "Сустрэча з волатам".

Lalka322 12 мар. 2024 г., 05:37:52 | студенческий

СРОЧНО?

СРОЧНО!

100 баллов!

Сачыненне разважанне Машэки(Магила льва) па плану 1.

Юнацтва Машэки 2.

Каханне да натальки 3.

Адказ на здраду каханай 4.

Крывавы разбойник и яго гибель 5.

"Магила льва".

Anatoliy485 13 янв. 2024 г., 03:46:15 | 1 - 4 классы

На, дрэва, галинка, сеу, прыгожая, матылек?

На, дрэва, галинка, сеу, прыгожая, матылек.

З асобых слоу складзице и запишыце сказ.

Змянице кали неабходна канчатки у славах.

Radio13 4 мар. 2024 г., 23:49:16 | 5 - 9 классы

Сачыненне разважанне на аснове прыказки не той сябр хто медам мажа а той хто прауду скажа, напишите 4 предложения пожалуйста?

Сачыненне разважанне на аснове прыказки не той сябр хто медам мажа а той хто прауду скажа, напишите 4 предложения пожалуйста.

98433389 12 янв. 2024 г., 13:11:24 | 5 - 9 классы

Напишите сваему сябру / сяброуцы электронны лист па интернет переписке, 7 - 10 прндложений СО ЗВАРОТКОМ?

Напишите сваему сябру / сяброуцы электронны лист па интернет переписке, 7 - 10 прндложений СО ЗВАРОТКОМ!

ОЧЕНЬ СКРОЧНО ДАЮ 90 БАЛЛОВ

пример снизу​.

Юля357753 9 апр. 2024 г., 04:29:46 | 5 - 9 классы

* 3. Намалюйце аднаго з багоў і падрыхтуйце пра яго вусную замалёўку?

* 3. Намалюйце аднаго з багоў і падрыхтуйце пра яго вусную замалёўку.

​.

ParkHisu5629 21 февр. 2024 г., 11:41:11 | 1 - 4 классы

Цытатная характэрыстыка Яськи Базылёва з паэмы Якуба Коласа?

Цытатная характэрыстыка Яськи Базылёва з паэмы Якуба Коласа.

Hromovavika20 1 янв. 2024 г., 17:00:00 | 5 - 9 классы

Адзначце парадкавальны злучнік : але, ніто–ніто, што?

Адзначце парадкавальны злучнік : але, ніто–ніто, што.

​.

AngelkaBobovich 2 февр. 2024 г., 08:04:20 | 10 - 11 классы

Тэкст па схеме [ ], ( ), ( ), [ ]?

Тэкст па схеме [ ], ( ), ( ), [ ].

Dariga95 8 янв. 2024 г., 00:30:15 | 10 - 11 классы

В - 2?

В - 2.

Спішыце сказы, расстаўляючы знак дзеепрыслоўныя звароты : Зямля вызваленая з - пад снегу радасна выглядала на свет жаўтавата - шэрымі плямамi.

Задаволены сабой ён усміхаецца.

Нізкае дрэва засланае шэраю смугою кожную хвіліну гатова было пырснуць халодным дажджом.

Андрэйка стоячы ля ганка міжволi заглядзеўся на лут.

Усхваляваная падзеямі Марыя Мікалаеўна не магла заснуць.

Не век жа сядзець злажыўшы рукі.

Заліты сонцам пакойчык выглядаў вельмі прыветна.

​.

На этой странице сайта, в категории Беларуская мова размещен ответ на вопрос Спішыце тэкст, раскрываючы дужкі, устаўляючы прапушчаныя літа?. По уровню сложности вопрос рассчитан на учащихся 5 - 9 классов. Чтобы получить дополнительную информацию по интересующей теме, воспользуйтесь автоматическим поиском в этой же категории, чтобы ознакомиться с ответами на похожие вопросы. В верхней части страницы расположена кнопка, с помощью которой можно сформулировать новый вопрос, который наиболее полно отвечает критериям поиска. Удобный интерфейс позволяет обсудить интересующую тему с посетителями в комментариях.