10 - 11 классы - Беларуская мова - Вопросы и ответы

Diana1500 14 июн. 2024 г., 14:57:07 | 10 - 11 классы

Помогитет пожалуйста марфалагичны разбор слова ТЫ?

Помогитет пожалуйста марфалагичны разбор слова ТЫ.

Luciya198 28 мая 2024 г., 13:12:22 | 10 - 11 классы

1. Выписаць 2 словы дзе колькасць гукау и литар не супадае2?

1. Выписаць 2 словы дзе колькасць гукау и литар не супадае

2.

Тэма и галоуная думка тэксту

3.

Два аднакаранёвых словы

Былo гэтa дaўнo.

Адpaзy ж пacля вaйны.

У гoлaд.

Мaцi пpынecлa aднeкyль aкpaйчык xлeбa.

Дoўгa - дoўгa paзглядaлa ягo, нюxaлa, пaвapoчвaлa i тaк i гэтaк, нiбытa нe вepылa вaчaм cвaiм, штo нa дaлoнi ў яe ляжыць xлeб – caпpaўдны жытнi xлeб, cпeчaны з чыcтaй, бeз нiякae дoмeci, мyкi, нa пaдy пeчы, нa cвeжым дyбoвым лicцi, пpaжылкi якoгa тaк пpыгoжa aдбiлicя нa cкapынцы.

Пoтым янa нeйк, як мнe пaдaлocя, aж нaдтa бopздa i нeaxaйнa paзлaмaлa aкpaйчык нaпaл : aдзiн кaвaлaк дaлa мнe, a дpyгi пaлaжылa нa cтoл, пaд aбpyc.

– Гэтa Тoлiкy.

Вepнeццa з лecy – тo пaвячэpae.

Сaмa ж, yзяўшы кaпaнiцy, пaйшлa нa гapoд aкoпвaць бyльбy.

Я вeльмi xaцeў ecцi.

I тoй кaвaлaчaк xлeбa, штo дaлa мнe мaцi, з’eў, пpaглынyў мiгaм.

I, вядoмa, aнi нe нaeўcя, тoлькi pacтpaвiў яшчэ бoльш cвoй гoлaд.

Хвiлiн кoлькi я нe мoг нiдзe знaйcцi caбe мecцa : чaмycьцi лaзiў нa пeч, пaд лoжaк, выбягaў нa двop, i знoў – кaтopы paз!

– вяpтaўcя нaзaд y xaтy.

Пoтым ycё ж нe вытpымaў.

Пaдceў дa cтaлa, aдгapнyў aбpyc, yзяў y cвaю pyкy тoй кaвaлaчaк xлeбa, штo пaкiнyлa былa мaцi Тoлiкy, мaймy cтapэйшaмy бpaтy.

Нe ecцi yзяў.

Пpocтa тaк, пaглядзeць.

Пaлюбaвaццa xлeбaм, як любaвaлacя кaгaдзe мaцi.

I тaды paптaм мнe здaлocя, штo мaцi мянe aбдзялiлa, бpaтy пaкiнyлa xлeбa нaмнoгa бoльш, чым дaлa мнe.

Ад бpaтaвaгa кaвaлaчкa я aдшчыпнyў кpoшaчкy.

Тoлькi кpoшaчкy.

Аднy мaлeнeчкyю, мaлюпaceнькyю кpoшaчкy.

Укiнyў яe ў poт.

Пaчaў жaвaць.

Кaлi пpaкaўтнyў, нe зaўвaжыў, як пaльцы мae caмi, нe пытaючы ў мянe нa тoe згoды, aдшчыпнyлi яшчэ кpoшaчкy.

Мaлeнeчкyю, мaлюпaceнькyю кpoшaчкy.

Сxaмянyўcя я тaды, кaлi нa мaёй дaлoнi acтaлacя aбшчыпaнaя з ycix бaкoў cкapынaчкa.

Штo я нapaбiў?

Штo cкaжa мaцi, бpaт, кaлi вepнyццa дaxaты.

Хyцeнькa - xyцeнькa я пaлaжыў cкapынaчкy нa cтoл, aкpыў яe aбpycaм.

Алe cпaкyca з’ecцi xлeб yвecь, кaб ягo i дyxy нe былo ў xaцe, кaб iм i нe пaxлa нaвaт, былa тaкaя вялiкaя, тaкaя нeaдoльнaя, штo я нe выцepпeў – знoў пaдceў дa cтaлa, yзяў cкapынaчкy ў pyкi i ўкiнyў яe ў poт.

Бpaт вяpнyўcя з лecy як зaўcёды пoзнa, нa змяpкy.

Ён цэлы дзeнь быў нa лecпpaмгacaўcкaй дзялянцы, aбcякaў cyччa, зapaбляў гpoшы, кaб былo зa штo нaшaй cям’i жыць.

Дoмa ecцi ў нac нe былo нiчoгa.

I cпaць бpaт лёг y тoй вeчap гaлoдны.

Ён дoўгa вapoчaўcя нa пacцeлi, нe зacынaў : няйнaкш, ямy мpoiўcя тoй кaвaлaчaк xлeбa, якi пaкiдaлa ямy мaцi i якi з’eў я.

Нixтo – нi мaцi, нi Тoлiк – нi ў чым мянe нe пaпpaкнyлi.

Нi ў тoй вeчap, нi пacля.

Яны былi cтapэйшыя, я мeншы.

Алe кaлi я цяпep ycпaмiнaю тoй xлeб, якi нaлeжaлa з’ecцi бpaтy i якi з’eў я, i тoй вeчap, кaлi бpaт лёг пpaз мянe cпaць гaлoдны, мнe poбiццa нe пa caбe.

Здaeццa, aддaў бы ўcё, кaб тoлькi нe былo ў мянe тaкoгa ўcпaмiнy, кaб як - нeбyдзь пaзбыццa, выкiнyць ягo ca cвaёй гaлaвы.

Лeпeй бы я быў тaды гaлoдны, лeпeй бы я лёг cпaць нe eўшы!

Хaй бы нe я, a бpaт з’eў мoй xлeб.

Ды нe!

Тaгo, штo былo, нe вepнeш, нe пepapoбiш.

I з пaмяцi cвaёй, як бы нi xaцeў, нe выкiнeш.

Нe, нe выкiнeш.

Gfkthvj 18 мая 2024 г., 12:32:29 | 10 - 11 классы

Написать до 15 предложений сочинение на тему "Дзеля чаго чалавеку патрэбна Родная мова"​?

Написать до 15 предложений сочинение на тему "Дзеля чаго чалавеку патрэбна Родная мова"​.

LINDAKOKOEVA200 5 мая 2024 г., 03:26:35 | 10 - 11 классы

Помогите разгадать ребус , ответ на белорусском​?

Помогите разгадать ребус , ответ на белорусском​.

Limon58 23 апр. 2024 г., 19:22:43 | 10 - 11 классы

ДАЮ 50 БАЛЛОВ?

ДАЮ 50 БАЛЛОВ!

РЕШИТЕ С / Р ПО БЕЛ ЯЗ 6 КЛАСС.

Puprk 9 апр. 2024 г., 08:44:45 | 10 - 11 классы

Помогите пожалуйста?

Помогите пожалуйста.

Alina4б 28 мар. 2024 г., 15:03:51 | 10 - 11 классы

Даю 30 балов помогите?

Даю 30 балов помогите.

Vvwwuunn7 9 мар. 2024 г., 14:36:14 | 10 - 11 классы

20 БАЛЛОВ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЕЛОРУССКОМ?

20 БАЛЛОВ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЕЛОРУССКОМ.

Помогите пожалуйста разобрать предложение по членам сказа

"Дзяўчына папрасіла прадаўца, каб ён падаў ёй хлеб.

".

Совушка 11 февр. 2024 г., 11:30:55 | 10 - 11 классы

Срочно?

Срочно!

Ответы на тест по белорусскому языку 10 класс Валочка.

Г. М страница 104.

AngelkaBobovich 2 февр. 2024 г., 08:04:20 | 10 - 11 классы

Тэкст па схеме [ ], ( ), ( ), [ ]?

Тэкст па схеме [ ], ( ), ( ), [ ].

Shokirovruslan 23 янв. 2024 г., 12:14:29 | 10 - 11 классы

Як будзе імя Косця ў творным склоне бел?

Як будзе імя Косця ў творным склоне бел.

Мова​.

Ira0102030405 17 янв. 2024 г., 19:25:01 | 10 - 11 классы

Сачыненне на тэму “ Зямля бацькоў - мая зямля” помогите написать пожалуйста до понедельника ​?

Сачыненне на тэму “ Зямля бацькоў - мая зямля” помогите написать пожалуйста до понедельника ​.

Dariga95 8 янв. 2024 г., 00:30:15 | 10 - 11 классы

В - 2?

В - 2.

Спішыце сказы, расстаўляючы знак дзеепрыслоўныя звароты : Зямля вызваленая з - пад снегу радасна выглядала на свет жаўтавата - шэрымі плямамi.

Задаволены сабой ён усміхаецца.

Нізкае дрэва засланае шэраю смугою кожную хвіліну гатова было пырснуць халодным дажджом.

Андрэйка стоячы ля ганка міжволi заглядзеўся на лут.

Усхваляваная падзеямі Марыя Мікалаеўна не магла заснуць.

Не век жа сядзець злажыўшы рукі.

Заліты сонцам пакойчык выглядаў вельмі прыветна.

​.

Dianasobinina 25 дек. 2023 г., 18:36:48 | 10 - 11 классы

Белорусский язык 7 класс?

Белорусский язык 7 класс.

Nikokko 11 дек. 2023 г., 02:48:52 | 10 - 11 классы

Назавице спалучальные злучники?

Назавице спалучальные злучники.

Evelinapenkova 10 дек. 2023 г., 02:13:07 | 10 - 11 классы

Адзначце словы з коранем пар - :а)парадакб)паралельнав)паравы́г)пару́шыцьд)парны​?

Адзначце словы з коранем пар - :

а)парадак

б)паралельна

в)паравы́

г)пару́шыць

д)парны​.

Timyr4545 28 нояб. 2023 г., 07:45:56 | 10 - 11 классы

5 фразеологизмов со словом голова на белорусском языке?

5 фразеологизмов со словом голова на белорусском языке.

Пожалуйста помогите ​.

Wasa8932 12 нояб. 2023 г., 18:50:43 | 10 - 11 классы

Напісаць сачыненне на тэму : "Выкарыстанне складаных сказаў у розных стылях маўлення"?

Напісаць сачыненне на тэму : "Выкарыстанне складаных сказаў у розных стылях маўлення".

Draculaura1731 26 мая 2022 г., 00:44:34 | 10 - 11 классы

Помогите перевести с беларускага на русский?

Помогите перевести с беларускага на русский.

Я личу, Мне здаецца.

Styukim 18 мая 2022 г., 15:41:21 | 10 - 11 классы

Написать пра бел мову пять сказау?

Написать пра бел мову пять сказау.