Алегарычны сенс вобразу Плачки, Сына Буры?

Беларуская мова | 5 - 9 классы

Алегарычны сенс вобразу Плачки, Сына Буры.

(сачыненне)срочно.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Пппрррииивввеееттт 25 мар. 2020 г., 12:53:42

Рамантызм – надзвычай важны этап у развіцці культуры, гэта сапраўдная рэвалюцыя ў мастацтве, не толькі ў літаратуры.

Рамантыкі падпарадкавалі сабе тэатр, жывапіс, музыку, філасофію, многія гуманітарныя навукі.

А ў літаратуры тэмп развіцця надзвычай паскорыўся, новыя плыні і напрамкі ўзнікалі і развіваліся нават за месяцы.

Як ні ў адну іншую эпоху, літаратура рамантызму звязана з філасофіяй.

Рамантыкі сцвярджалі веру ў панаванне духоўнага пачатку ў жыцці, падпарадкаванне матэрыі духу.

Адным з выдатных пісьменнікаў - рамантыкаў быў Ян Баршчэўскі.

Вяршыняй творчасці пісьменніка стала кніга "Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях".

Яна складаецца з чатырнаццаці апавяданняў міфалагічна - фальклорнага зместу, сюжэты якіх скаладаюць аповедыпадарожнікаў у доме шляхціца Завальні падчас доўгіх зімовых вечароў.

Усе апавяданні глыбока павучальныя і ў той жа час займальныя.

Найбольш цікавыя апавяданні "Плачка" і "Сын Буры".

"Плачка" - адно з самых незвычайных апавяданняў кнігі.

У гэтай гісторыі апісваецца незвычайная прыгожая кабета, якая з'яўляецца ў пакінутых дамах, у пустых касцёлах і на руінах.

На яе вачах заўсёды блішчэлі слёзы, з - за таго людзі называлі яе Плачкай.

Вобраз Плачкі сымвалізуе, што ў чалавека на першым месце павінны быць не матэрыальныя, а духоўныя каштоўнасці.

Яна плача, бо іх, каштоўнасці, не бачаць, не разумеюць, ганяюцца за ўяўным, несапраўдным.

У апавяданні "Сын Буры" сляпы Францішак расказвае пра сваю сустрэчу з дзіўным пілігрымам, які назваў сябе Сынам Буры.

У час буры гэты чалавек не хаваўся ад дажджу і ветру.

Сын Буры расказаў, як некалі каля беднай хаціны сваіх бацькоў спаткаў Плачку, апранутую ў сукенку вясёлкавых колераў і з кветкамі на галаве.

Плачка паказала юнаку далёкі свет, над якім пад аблакамі кружылі арлы.

Хлопе вырашыў пабачыць, што дзеецца на свеце, із таго часу блукае па зямлі.

Сын Буры - чалавек, апантаны вечнай прагай творчасці, пошуку ісціны, пазнання, дзеяння.

Вобразы Плачкі і Сына Буры арыгінальны і не сустракаюцца ў іншых славянскіх літаратурах.

Кніга "Шляхціц Завальня" ўздымае перш за ўсё маральна - этычныя праблемы.

Але паўстаюць яны ў цікавых міфалагічных вобразах.

Timakovmaxim 16 янв. 2020 г., 5:34:58 | 5 - 9 классы

Замяніце іншамоўныя выдзеленыя словы беларускімі адпаведнікамі - сінонімамі :Алегарычны выраз, арфаграфічная памылка, дэфект маўлення, выклікаць меланхолію, сустрэцца на вернісажы?

Замяніце іншамоўныя выдзеленыя словы беларускімі адпаведнікамі - сінонімамі :

Алегарычны выраз, арфаграфічная памылка, дэфект маўлення, выклікаць меланхолію, сустрэцца на вернісажы.

CatBabocka 6 февр. 2020 г., 0:00:56 | 5 - 9 классы

Мне надо ответы по бел литу М?

Мне надо ответы по бел литу М.

Гусоўскі песня пра зубра вот план 1 - Творчая гисторыя 2 - Тэма паэмы 3 - Идэйны змест.

Праблематика.

4 - Вобразы паэмы 5 - Што у творы з яуляецца Радзимага аутара?

6 - Што з яуляецца адметнай асабливасцю паэмы?

7 - Жанравыя асабливасци творы 8 - Значэнне , , Песни.

Andrei2023 24 янв. 2020 г., 15:09:16 | 5 - 9 классы

Дело касается больше беларускай литаратуры?

Дело касается больше беларускай литаратуры.

Нужно написать сочинение на темы "Сын Буры", "Былая сарока" "Плачка" - все эти рассказы написаны Янам Баршчэуским.

Eternity900 12 мар. 2020 г., 10:15:11 | 10 - 11 классы

Беларуская литература?

Беларуская литература.

Вызначце вобразы симвалы у рамане В.

Быкава "Знак Бяды".

Kopyulia27 6 янв. 2020 г., 13:04:57 | 5 - 9 классы

Идэйны змест творай Яна Баршчэускага(Плачка, Сын Буры и Белая сарока)?

Идэйны змест творай Яна Баршчэускага(Плачка, Сын Буры и Белая сарока).

На странице вопроса Алегарычны сенс вобразу Плачки, Сына Буры? из категории Беларуская мова вы найдете ответ для уровня учащихся 5 - 9 классов. Если полученный ответ не устраивает и нужно расшить круг поиска, используйте удобную поисковую систему сайта. Можно также ознакомиться с похожими вопросами и ответами других пользователей в этой же категории или создать новый вопрос. Возможно, вам будет полезной информация, оставленная пользователями в комментариях, где можно обсудить тему с помощью обратной связи.