Гераічнае і трагічнае ў аповісці В?

Беларуская мова | 10 - 11 классы

Гераічнае і трагічнае ў аповісці В.

Быкова '' Знак Бяды".

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Likeysundres 7 нояб. 2018 г., 21:53:07

У аповесці « Знак бяды » ўвага пісьменніка прыкавана да высвятлення тых сутнасных бакоў чалавечага характару, якія вызначаюць ўчынкі герояў і іх паводзіны ў суровых выпрабаваннях ваенных гадоў.

І хоць героі Быкава – ні салдаты, не партызаны, а мірныя жыхары – хлебаробы, гэты твор напісаны менавіта аб барацьбе з ворагам.

Выбар у якасці персанажаў сялян, прадстаўнікоў самай мірнай працы, дае аўтару магчымасць зрабіць выключна глыбокія абагульненні.

“Знак бяды” – кніга пра тое, як нарастае дух супраціву ворагу, кніга пра непрымірымасці народа да захопнікаў.

Гэта і складае галоўны канфлікт паміж узброеным ворагам і двума старымі з далёкага хутара, паводзіны і ўчынкі якіх вызначаюцца не зброяй, а вернасцю маральным ідэалам народа.

Жыццё ставіць чалавека ў сітуацыю выбару, у якой праяўляецца яго сапраўдная сутнасць.

Пра гэта сведчыць вопыт пакаленняў, адбыўся, напрыклад, у творах вуснай народнай творчасці : направа пойдзеш, сам загінеш, налева пойдзеш – каня страціш.

І выбіраючы паміж гэтымі магчымасцямі, народны герой адхіляе адны маральныя рашэнні, сцвярджаючы іншыя і выяўляючы тым самым тыя ўнутраныя якасці, якія характарызуюць самае істотнае ў ім.

Героі аповесці « Знак бяды» Пятрок і Сцепаніда Багацькі таксама робяць свой выбар, які вызначае іх лёс і месца ў суровых ваенных выпрабаваннях.

Чаму аповесць названа « Знак бяды» ?

Што стала знакам бяды для яе герояў ?

Знакам бяды для Петрака і Сцепаніды стала агульная бяда народа – вайна.

Можа, усё яшчэ абыйдзецца, спадзяюцца героі аповесці.

Але знак бяды ўжо павіс над усёй іх жыццём, выяўляючы адну за іншы свае жахлівыя рысы.

Вось на хутар прыходзіць паліцай Гуж і пагражае Сцепанідзе расправай за актыўную працу ў калгасе, за тое, што працавала, што чалавекам была.

А затым з’яўляюцца і немцы, якія будуюць масты.

Яны размяшчаюцца ў двары.

Патрэбны пакой для афіцэраў.

Выселіць гаспадароў – хай жывуць у істопцы !

Трэба малако.

Выпіваюць усё, што Сцепаніда надаіла, а калі на другі дзень выдаіла карову не да канца, фельдфебель пад рогат салдат збівае яе пісталетным ланцугом.

Нямецкая салдатня знішчае ўсё Сцепанідзіна гаспадарка : курэй, карову – усё, што можна з’есці, з’едзена.

Знак бяды праяўляецца і ў забойстве Янкі, у гвалтоўным згоне на працу Петрака, у тым, што нават гарэлкай гаспадар хутара не толькі не адкупліваецца, але наклікае на сябе яшчэ большую бяду.

Знакам бяды становіцца карціна запусцення, якой пачынаецца аповесць.

Тут пануе атмасфера няшчасці, усё жывое – у мінулым, і суровы тон разважанняў аўтара настройвае чытача на ўспрыманне разгулялася трагедыі.

Суровыя і трагічныя дэталі спусташэньня : дзе - нідзе выглядае на паверхню вуглавы камень падмурка, аселы бугор цэглы, дзве каменныя прыступкі каля былога ўвахода ў сені ; аўражны алешнік, хутарскога поля, падступае ўшчыльную да двара ; на месцы істопкі – густы куст шыпшыны сярод буйных зараснікаў дзядоўніку і крапівы ; ад калодзежа нічога не засталося : вада, апынуўшыся без патрэбы, знікла ў глыбіні зямлі ; варта апаленая аднабокая ліпа, і нават вароны чулі ў гэтым знявечаным дрэве знак нейкай бяды.

Ганарлівая, незалежная Сцепаніда, і мяккі, падатлівасцю Пятрок адзіныя ў галоўным – у канчатковым выбары, у прыняцці адзіна магчымага ў такой сітуацыі рашэння.

Натуры патрыярхальныя, Пятрок і Сцепаніда не адчуваюць варожасці да іншых людзей, але немцы з жалезнай заканамернасцю праяўляюць права заваёўнікаў, ўсведамляючых сваю беспакаранасць, і здзяйсняюць усё тое, што рабіць паміж людзьмі нельга.

Калі, бачачы гэта, Сцепаніда адразу вырашае, што добрыя адносіны з імі наўрад ці магчымыя, то Пятрок яшчэ спрабуе адвесці бяду.

Але сама логіка паводзін акупантаў не сумяшчальная з маральнымі ідэаламі герояў аповесці : несумяшчальныя чалавечую годнасць і патрабаванні рабскай зняважанасці, пакоры.

У гэтым супрацьстаянні цвёрдасць Петрака праяўляецца з такой жа сілай, як і рашучасць Сцепаніды : « Біце !

Я вас не баюся!

І Гітлера не баюся !

Вось і яму таксама!

Скулля ўсім вам !

». Гэтая сцэна нагадвае іншую.

У падпаленай істопцы, задыхаючыся, Сцепаніда бачыць, як гойсаюць фашысты, тыя, што шукаюць бомбу.

Ня даюць ім спакою ні днём, ні ноччу.

І гэтая нечаканая думка прыносіць заспакаенне і становіцца апошнім проблескам скатаванага свядомасці перад забыццём, з якога яна ўжо не вярнулася.

Калі Пятрок і Сцепаніда разумеюць, што вайна – гэта і асабістая іх перамога, усе іх жыццёвыя клопаты сыходзяць на задні план.

Страх за гаспадарку і ўласную жыццё знікае, з’яўляецца нешта больш важнае – нянавісць да новай улады, непакорлівасць перад гвалтам.

Таму яны, гордыя, нязломныя ў сваёй чалавечай праўдзе, прымаюць смерць.

Так у подзвігу Сцепаніды і Петрака праявілі сябе схаваныя за паўсядзённымі клопатамі, за знешняй падатлівасцю вялікія сілы чалавечай душы.

Па – Горкаўскаму рамантычна і адначасова сурова, пакутліва гінуць героі В.

Быкава, і ў іх гібелі мы бачым тое « бязумства храбрых ».

Zvezd2003 15 мая 2018 г., 17:36:08 | 10 - 11 классы

Надо ответить на вопросы по повести В?

Надо ответить на вопросы по повести В.

Быкава "Знак бяды" :

1) Чаму тактыка Петрака церніць крах?

2) Як вы ставіцеся да пазіцыі, якую занімае Сцепаніда?

3) Што яднае фашыстаў і паліцаяў?

Smirnowa080819 31 мар. 2018 г., 15:15:48 | 5 - 9 классы

Прадоужиная казка пра апострау и мякки знак?

Прадоужиная казка пра апострау и мякки знак.

Дирка 29 янв. 2018 г., 23:46:40 | 1 - 4 классы

Раставить знаки препенания в предложенние веревка которая держала кормушку не выдержала и упала с котом?

Раставить знаки препенания в предложенние веревка которая держала кормушку не выдержала и упала с котом.

Master322 31 янв. 2018 г., 10:49:34 | 10 - 11 классы

Сочинение на тему 1?

Сочинение на тему 1.

Гераичная и трагичная у аповесци (ЗНАК БЯДЫ)Василь Быкау.

Danilshiltsin 10 апр. 2018 г., 00:04:30 | 1 - 4 классы

Ад чаго залежиць знак прыпунку у канцы сказа?

Ад чаго залежиць знак прыпунку у канцы сказа.

Vnaya 4 дек. 2018 г., 14:04:10 | 10 - 11 классы

Нужно написать сложное предложение что бы там присутствовали двоеточием и тире и при его написании было бы тяжело поставить правильный знак препинания?

Нужно написать сложное предложение что бы там присутствовали двоеточием и тире и при его написании было бы тяжело поставить правильный знак препинания.

Анеличька 15 окт. 2018 г., 11:34:54 | 1 - 4 классы

Когда пишется мягкий знак, а когда апостраф в беларусском языке?

Когда пишется мягкий знак, а когда апостраф в беларусском языке.

Sema11111 24 янв. 2018 г., 15:04:28 | 1 - 4 классы

Апостроф и мягкки знак?

Апостроф и мягкки знак.

Dianagordienko 8 апр. 2018 г., 07:09:36 | 1 - 4 классы

Скоро скоро дз?

Скоро скоро дз.

Мухне холод, надо ли мягкий знак.

Margaritka1712 25 авг. 2018 г., 08:06:52 | 1 - 4 классы

Какие знаки надо помтавить на с47номер78?

Какие знаки надо помтавить на с47номер78.

На этой странице сайта, в категории Беларуская мова размещен ответ на вопрос Гераічнае і трагічнае ў аповісці В?. По уровню сложности вопрос рассчитан на учащихся 10 - 11 классов. Чтобы получить дополнительную информацию по интересующей теме, воспользуйтесь автоматическим поиском в этой же категории, чтобы ознакомиться с ответами на похожие вопросы. В верхней части страницы расположена кнопка, с помощью которой можно сформулировать новый вопрос, который наиболее полно отвечает критериям поиска. Удобный интерфейс позволяет обсудить интересующую тему с посетителями в комментариях.