1. У снежні сн?

Беларуская мова | 1 - 4 классы

1. У снежні сн.

Жынкі занеслі ўсё сц.

Жынкі.

2. Студзень - году пачатак, зіме - с.

Рэдзіна.

Пастаўце націск у словах.

Устаўце ў словы літары е, ё або я.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Dashutka1997 11 февр. 2018 г., 15:05:37

Усне¹жнисняжы¹нки зане¹слиусе сцяжы¹нки.

Сту¹дзень - го¹ду пача¹так, зиме¹ - сярэ¹дзина.

¹ - нациск.

Rogozinagalya 16 нояб. 2018 г., 02:49:38 | 1 - 4 классы

Устаўце прапушчаныя літары?

Устаўце прапушчаныя літары.

Некалі я любіў гля__ець з В_лікай гары на сваю вёску.

Яе в_рхавіна пач_нала паказвацца амаль што з палавіны гары.

На адной з іх, пас_род вёскі, часта кружы_ся бусел.

Krasotka123456789 16 нояб. 2018 г., 20:19:46 | 5 - 9 классы

7. Адзначце словы, у якіх пішацца літара й : 1)абы?

7. Адзначце словы, у якіх пішацца літара й : 1)абы.

Сці 2)за.

Здросціць 3)за.

Нець 4)па.

Маць 5)аб.

Мшэць.

Никуся34 5 апр. 2018 г., 18:29:10 | 10 - 11 классы

Адшукайце словы у словах?

Адшукайце словы у словах.

Клубок, стрыж, грыбы, студзень.

Петя2232 22 янв. 2018 г., 03:05:59 | 1 - 4 классы

Занеслі падзяліць па складам?

Занеслі падзяліць па складам.

Artursultanov8 13 мая 2018 г., 11:51:31 | 10 - 11 классы

1) У снежни сняжынки занесли усе сцяжынки?

1) У снежни сняжынки занесли усе сцяжынки.

2) Студзень - году пачатак, зиме - сярэдзина.

Пастауце нациск у словах.

Kristinaponoma3 28 февр. 2018 г., 01:51:47 | 1 - 4 классы

11 студня или студзеня?

11 студня или студзеня.

Настю493 15 февр. 2018 г., 05:36:21 | 1 - 4 классы

Словы с апострафам аб?

Словы с апострафам аб.

Fezilea 30 июн. 2018 г., 22:05:46 | 1 - 4 классы

Словы ў дужках пастаўце ў месным сколне?

Словы ў дужках пастаўце ў месным сколне.

1. Аб сімвалах Беларусі - (зубр і бусел) - спяваюць песні.

2. Мой брат служыць на (флот).

3. У (лес) мы збіраем ягады і грыбы.

4. Па невялікім (масточак) яны прайшлі праз ручай.

5. У (рукзак) хлопчыка было ўсё неабходнае для паходу.

6. Аб (поспех) нашых спартсменаў напісалі ў газеце.

79217971165 5 сент. 2018 г., 03:48:30 | 10 - 11 классы

Змяніце у наступных словах па адной літары каб атрымалася новае слова?

Змяніце у наступных словах па адной літары каб атрымалася новае слова.

Словы суніцы, кава, вусень,.

Awalon 17 июн. 2018 г., 17:21:25 | 1 - 4 классы

) спешые устаўце прапушчаныя літарыНазавіце аднародныя члены сказа?

) спешые устаўце прапушчаныя літары

Назавіце аднародныя члены сказа.

На этой странице сайта, в категории Беларуская мова размещен ответ на вопрос 1. У снежні сн?. По уровню сложности вопрос рассчитан на учащихся 1 - 4 классов. Чтобы получить дополнительную информацию по интересующей теме, воспользуйтесь автоматическим поиском в этой же категории, чтобы ознакомиться с ответами на похожие вопросы. В верхней части страницы расположена кнопка, с помощью которой можно сформулировать новый вопрос, который наиболее полно отвечает критериям поиска. Удобный интерфейс позволяет обсудить интересующую тему с посетителями в комментариях.