Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску : 1?

Беларуская мова | 5 - 9 классы

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску : 1.

Напярэдадні 1917 года Ратамка зацікавіла Максіма Багдановіча_як вёска, у якой была адна з нешматлікіх тады дзіцячых устаноў, дзе навучанне вялосе на беларускай мове.

2. На ўсе лады заходзіліся салаўі, асабліва каля рэчкі, дзе духмянае_быццам мед_паветра.

3. Бярозкі_што дзяўчынкі : белыя сарафанчыкі на кожнай і зяленыя хусцінкі.

4. Мігатлівыя зоркі_нібыта танцавалі ў небе.

5. Калі праз бор прарвуцца вятры халодныя, тады возера наша_нібы вугаль_чорнае * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1.

Прыемна пахлі_напамінаючы нам аб восені_верасы.

2. Кінула на зямлю_расшытае золатам_неба знічку адну.

3. Каня_або кнігаўка_жаласліва падавала свой голас над поплавам.

4. На хвілінку спыніўшыся ля самага краю лятка_і шчыльней самкнуўшыся, пчолы куляй паляцелі да кучаравага вішняку.

5. Выглянуў з - за хмары і павіс у начным небе тоненькі маладзічок_спакойны, бесклапотны.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Кристюша2 24 мар. 2018 г., 16:09:56

2, 5

1, 3, 5(насчет 1 - оно предложения не уверена).

Женя263 16 авг. 2018 г., 23:49:49 | 5 - 9 классы

Памагите с домашкой па беларусскай мове?

Памагите с домашкой па беларусскай мове.

Записать тэкст дапоуниушы сказы даданными членами.

Спяваюць як?

Дзе? кали?

Шпаки.

Kristenka 23 мар. 2018 г., 16:10:25 | 10 - 11 классы

Пераказ па беларускай мове на тему кали настае новы год?

Пераказ па беларускай мове на тему кали настае новы год.

Lizademyanenko1 26 мар. 2018 г., 18:01:27 | 1 - 4 классы

Звярок так называецца и месца дзе хаваецца?

Звярок так называецца и месца дзе хаваецца.

Загадка.

Tanyaskachkova 26 июл. 2018 г., 19:52:35 | 5 - 9 классы

Запішыце складаназалежныя сказы, зрабіўшы дадзены простыя сказ галоўным і падабраўшы ды яго даданыя акалічнасць частка месца, часу, мовы : Хмары закрылі ўсе неба?

Запішыце складаназалежныя сказы, зрабіўшы дадзены простыя сказ галоўным і падабраўшы ды яго даданыя акалічнасць частка месца, часу, мовы : Хмары закрылі ўсе неба.

Dianka45642 8 июл. 2018 г., 11:25:25 | 5 - 9 классы

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску : 1?

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску : 1.

У новай_блакітнай сукенцы мама была падобна на выпускніцу.

2. Буслы ў падсуседзі пускаюць вераб'еў_і шчыглоў, і мухаловак.

3. Не чырвонцы збіраў_а світальныя росы.

4. Воблакі могуць то шлейфам цягнуцца па небе_то коўдрай засцілаць яго.

5. Ведаю, што добрым словам можна ўзрадаваць_і дапамагчы.

Кавеисе 16 мая 2018 г., 21:46:47 | 5 - 9 классы

Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2 - й асобы множнага ліку цяперашняга часу напісаны правільна 1?

Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2 - й асобы множнага ліку цяперашняга часу напісаны правільна 1.

Спяваеце 2.

Чакаяце 3.

Схіляяце 4.

Гадаеце 5.

Везяце * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску 1.

Я помню летнія часіны і вас_грыбныя баравіны 2.

Ад белай пены мора_здаецца_бяскрайнім зімовым абшарам, на якім лютуе завіруха.

3. Побач з намі_паверце_заўседы есць знешне сціплыя, але вялікай душы людзі.

4. Калі на другі дзень рошчына ўгрэецца_для гэтага гаспадыня накрывала дзежку кажухом_і забушуе, дадаюць у цеста мукі і месяць яго.

5. Асабістую бібліятэку твораў мастацкай літаратуры_на маю думку_мае сення кожны настаўнік - філолаг * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Адзначце складаназлучаныя сказы, паміж часткамі якіх трэба паставіць коску 1.

Няхай нашы мары, надзеі збываюцца і красуе наша зямля.

2. Я пасадзіў у садзе маленькую грушку і мне было цікава назіраць за яе ростам 3.

Адзін і пры месяцы робіць а другі і пры сонцы спіць 4.

Марозна і ясна 5.

То добрае надвор'е тоза дажджавой завесай нічога не відаць.

Ylayla1999 12 окт. 2018 г., 21:26:40 | 10 - 11 классы

Нужна помощь?

Нужна помощь!

Адзначце радкі, дзе ўсе выдзеленыя галосныя з`яўляюцца націскнымі : 1)малЫ, дублІраваць ; 2)заІнець, фАртух ; 3)прыгавОр, таварЫскі ; 4)адзІнаццаць, атлЕт ; 5)інструмЕнт, валЁнкі.

Sveta777gold 22 мар. 2018 г., 11:16:56 | 5 - 9 классы

Напісаць сач?

Напісаць сач.

- апав.

На адну з тэм : "Трэба дома бываць не госцем", "Мае бацькі - мая аснова".

Jey2 17 мар. 2018 г., 02:58:44 | 5 - 9 классы

Трэба сачыненне на адну из тэм : "Трэба дома бываць часцей", " Святло, цяпло, любому и зямля", "Бацики и дзеци", " Шлях да дому - шлях да сабе" на берарускай мове срочно?

Трэба сачыненне на адну из тэм : "Трэба дома бываць часцей", " Святло, цяпло, любому и зямля", "Бацики и дзеци", " Шлях да дому - шлях да сабе" на берарускай мове срочно.

MarikPro 22 июл. 2018 г., 08:12:03 | 5 - 9 классы

Трэба сачыненне на адну из тэм : "Трэба дома бываць часцей", " Святло, цяпло, любому и зямля", "Бацики и дзеци", " Шлях да дому - шлях да сабе" на берарускай мове срочно?

Трэба сачыненне на адну из тэм : "Трэба дома бываць часцей", " Святло, цяпло, любому и зямля", "Бацики и дзеци", " Шлях да дому - шлях да сабе" на берарускай мове срочно.

На странице вопроса Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску : 1? из категории Беларуская мова вы найдете ответ для уровня учащихся 5 - 9 классов. Если полученный ответ не устраивает и нужно расшить круг поиска, используйте удобную поисковую систему сайта. Можно также ознакомиться с похожими вопросами и ответами других пользователей в этой же категории или создать новый вопрос. Возможно, вам будет полезной информация, оставленная пользователями в комментариях, где можно обсудить тему с помощью обратной связи.