Написать тэкст навуковага стылю?

Беларуская мова | 5 - 9 классы

Написать тэкст навуковага стылю.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
KatenocK 1 окт. 2018 г., 05:39:15

Службовыя словы ( прыназоунікі, злучнікі, часціцы) - у традыцыйнай граматыцы непауназначныя словы, якія не маюць яскрава выражанага лексічнага значэння і ужываюцца у мове толькі пры пауназначных словах, спалучэннях і інш.

Іх несамастойнасць у тым, што яны звычайна не маюць уласнага націску і аб ядноуваюцца у адну акцэнталагічную адзінку з суседнімі словам.

Акрамя таго, службовыя словы не бываюць членамі сказа ( за выключэннем выпадкау іх субстанцыі - пераходу у разрад пауназначных, ці самастойных).

Meklan 4 янв. 2018 г., 10:30:15 | 1 - 4 классы

Что такое тэкст - гэта?

Что такое тэкст - гэта.

Мaрtыnоwа 18 апр. 2018 г., 01:13:47 | 1 - 4 классы

Тексты на беларусскай мове навуковага стылю?

Тексты на беларусскай мове навуковага стылю.

Ширшова01 14 авг. 2018 г., 23:07:44 | 5 - 9 классы

Прывядзице прыклады тэкста навуковага стыля?

Прывядзице прыклады тэкста навуковага стыля?

Xbabou13 21 сент. 2018 г., 11:11:32 | 10 - 11 классы

Спісаць тэкст, вызначыць яго стыль, тып маўлення?

Спісаць тэкст, вызначыць яго стыль, тып маўлення.

Тэкст падабраць самастойна.

GuFi11111 15 сент. 2018 г., 07:45:01 | 10 - 11 классы

Тэкст виншавальнай паштоуки?

Тэкст виншавальнай паштоуки.

СабинаТаирова000 4 июл. 2018 г., 23:09:04 | 5 - 9 классы

Што тавкое мастацки стыль?

Што тавкое мастацки стыль.

Yanchik1980 5 дек. 2018 г., 06:35:29 | 5 - 9 классы

Какие бываюць стыли маулення?

Какие бываюць стыли маулення.

Егор538 28 сент. 2018 г., 10:36:19 | 5 - 9 классы

Что такое афицыльны стыль?

Что такое афицыльны стыль.

Capitain 16 мар. 2018 г., 20:50:55 | 5 - 9 классы

Асноўныя сродкі мовы навуковага стылю?

Асноўныя сродкі мовы навуковага стылю.

Ashihovceva 8 нояб. 2018 г., 10:48:49 | 5 - 9 классы

Текст навуковага стылю?

Текст навуковага стылю.

Вы перешли к вопросу Написать тэкст навуковага стылю?. Он относится к категории Беларуская мова, для 5 - 9 классов. Здесь размещен ответ по заданным параметрам. Если этот вариант ответа не полностью вас удовлетворяет, то с помощью автоматического умного поиска можно найти другие вопросы по этой же теме, в категории Беларуская мова. В случае если ответы на похожие вопросы не раскрывают в полном объеме необходимую информацию, то воспользуйтесь кнопкой в верхней части сайта и сформулируйте свой вопрос иначе. Также на этой странице вы сможете ознакомиться с вариантами ответов пользователей.