Напишите пожалуйста какие есть склонение назоуников в белорусской мове?

Беларуская мова | 5 - 9 классы

Напишите пожалуйста какие есть склонение назоуников в белорусской мове.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Warlok3000Rus 16 февр. 2020 г., 18:36:21

Скланенне назоўнікаў.

Змяненне слова па склонах называецца скланеннем.

Таксама скланеннем называюцца словы, аб’яднаныя агульнасцю змянення назоўнікаў па склонах.

Узгадаем парадак склонаў у беларускай мове і пытанні да кожнага з іх.

Назоўны склон : хто?

Што? Родны склон : каго?

Чаго?

Давальны склон : каму?

Чаму?

Вінавальны склон : каго?

Што? Творны склон : кім?

Чым? Месны склон : аб кім?

Аб чым?

У залежнасці ад канчаткаў у назоўным склоне адзіночнага ліку і граматычнага роду назоўнікі адносяцца да 1, 2 ці 3 - га скланення.

Да першага скланення адносяцца назоўнікі жаночага роду з канчаткам - а( - я).

Да другога скланення адносяцца : назоўнікі мужчынскага роду з нулявым канчаткам ; назоўнікі ніякага роду з канчаткамі - о( - ё), - а, - е ; пяць назоўнікаў на - мя : семя, цемя, бярэмя, вымя, полымя.

Да трэцяга скланення адносяцца назоўнікі жаночага роду з нулявым канчаткам.

Не адносяцца ні да аднаго з тыпаў скланення : рознаскланяльныя назоўнікі : бацька, жарабя, імя ; нескланяльныя назоўнікі : кафэ, адажыо, метро ; назоўнікі, якія ўжываюцца толькі ў форме множнага ліку : нагавіцы ; назоўнікі, утвораныя з прыметнікаў : хворы.

Асаблівасці склонавых канчаткаў назоўнікаў.

Сістэма канчаткаў першага скланення (Да першага скланення адносяцца назоўнікі мужчынскага роду з нулявым канчаткам у назоўным склоне адзіночнага ліку, назоўнікі тыпу Паўло, Дняпро, назоўнікі на - а з ацэначнымі суфіксамі - іск - а ( - ыск - а), ішч - а тыпу агніска, вятрыскд, дамішча і т.

Д. , назоўнікі ніякага роду, якія ў назоўным склоне адзіночнага ліку маюць канчаткі - о ( - ё), - а, - е тыпу акно, жыццё, мора, поле, пяць назоўнікаў на - мя бярэмя, вымя, полымя, семя, цемя) : наз.

Скл - нулявы(муж), о, ё, а, е(ніякі) ; родны скл - а, я, у, ю(муж), а, я(ніякі) ; давальны скл - у, ю(муж, ніякі) ; вінавальны скл - як Наз або Родны скл(муж), як Наз(ніякі) ; творны скл - ом, ём, ам, ем (муж, ніякі) ; месны скл - е, у, ю, ы, і (муж, ніякі).

Сістэма канчаткаў другого скланення( Да другога скланення адносяцца назоўнікі жаночага роду з канчаткам - а ( - я) у назоўным склоне адзіночнага ліку ) : Н.

Скл - а, (на ж, ч, ш, дж, р, ц), я (на мяккі зычны) ; Р.

Скл - ы(на ж, ч, ш, дж, р, ц), і (на мяккі зычны, г, х, к) ; Д.

Скл - е(на цверды зычны), ы(на ж, ч, ш), ы, е, і(на г, х, к), і(на мяккі зычны ) ; В.

Скл. - у(на ж, ч, ш), ю(на мяккі зычны) ; Т.

Скл. - ой, ою(на ж, ч, ш ), ей, ею, яй, яю(на мяккі зычны ) ; М.

Скл. - е(на цверды зычны), ы(на ж, ч, ш), ы, е, э(на г, х, к), і(на мяккі зычны ).

Сістэма канчаткаў другого скланення(Да трэцяга скланення адносяцца назоўнікі жаночага роду з нулявым канчаткам і асновай на цвёрды, зацвярдзелы або мяккі зычны) : Н.

Скл. - няма канчатка ; Р.

Скл. - і, ы (на мяккі, губны зычны, ж, ч, ш, р, ц) ; Д.

Скл. - і, ы (на мяккі, губны зычны, ж, ч, ш, р, ц) ; В.

Скл. - няма канчатка ; Т.

Скл. - у, ю (на мяккі, губны зычны, ж, ч, ш, р, ц) ; М.

Скл. - і, ы (на мяккі, губны зычны, ж, ч, ш, р, ц).

Нескланяльныя назоўнікі.

Назоўнікі, якія не змяняюцца па склонах, называюцца нескланяльнымі.

Да іх адносяцца : а) прозвішчы на - о : з Сцянько Верай ; б) прозвішчы на зычны гук, калі яны абазначаюць асоб жаночага полу : з Сідарчук Ганнай, у Дарашэвіч Вольгі ; в) некаторыя запазычаныя назоўнікі, якія заканчваюцца на галосны гук : метро, радыё ; г) складанаскарочаныя словы : ВНУ, БДУ.

Рознаскланяльныя назоўнікі (назвы маладых істот, назоўнікі на - мя, назвы асоб са значэннем сацыяльнага становішча, назоўнікі агульнага роду, назоўнікі муж роду на - а, ( - я), некаторыя наз ніякага роду і інш.

). Асобны тып скланення ўтвараюць субстантываваныя прыметнікі, дзеепрыметнікі, якія скланяюцца па ўзору прыметнікаў мужчынскага, жаночага і ніякага роду, а таксама множналікавыя назоўнікі тыпу нажніцы, сані і да т.

П.

SashaAl 7 апр. 2020 г., 1:35:27 | 5 - 9 классы

Род назоуника бра у бел?

Род назоуника бра у бел.

Мове.

Akademiks 31 мар. 2020 г., 20:48:02 | 1 - 4 классы

2 , 3 предложения с однокоренными словами по белорусской мове?

2 , 3 предложения с однокоренными словами по белорусской мове.

Maxim2604 3 июл. 2020 г., 19:03:05 | 5 - 9 классы

Какого рода слово мазоль в белорусской мове?

Какого рода слово мазоль в белорусской мове.

ShutAut 13 июн. 2020 г., 9:16:27 | 5 - 9 классы

Какого рода слово мазоль в белорусской мове?

Какого рода слово мазоль в белорусской мове.

Serjoga210181 28 февр. 2020 г., 10:20:01 | 10 - 11 классы

Противоположное слово смелость белорусская мова?

Противоположное слово смелость белорусская мова.

GenKa13337 7 мар. 2020 г., 7:24:38 | 1 - 4 классы

Составить предложение со словом звинеть на белорусская мове?

Составить предложение со словом звинеть на белорусская мове.

Gudimovakristi 30 мар. 2020 г., 19:06:18 | 10 - 11 классы

Напишите пожалуйста любой диктант по белорусской мове?

Напишите пожалуйста любой диктант по белорусской мове.

Юля1979 11 февр. 2020 г., 19:53:52 | 5 - 9 классы

Прыказки пра мову на белорусском языке?

Прыказки пра мову на белорусском языке.

Mav60 28 апр. 2020 г., 4:25:15 | 1 - 4 классы

Продолжение Как пишется снегирь по белорусской мове?

Продолжение Как пишется снегирь по белорусской мове.

Alena347 24 февр. 2020 г., 19:02:47 | 5 - 9 классы

Правильно писать ультиматум или ульцiматум?

Правильно писать ультиматум или ульцiматум?

(белорусская мова).

На этой странице вы найдете ответ на вопрос Напишите пожалуйста какие есть склонение назоуников в белорусской мове?. Вопрос соответствует категории Беларуская мова и уровню подготовки учащихся 5 - 9 классов классов. Если ответ полностью не удовлетворяет критериям поиска, ниже можно ознакомиться с вариантами ответов других посетителей страницы или обсудить с ними интересующую тему. Здесь также можно воспользоваться «умным поиском», который покажет аналогичные вопросы в этой категории. Если ни один из предложенных ответов не подходит, попробуйте самостоятельно сформулировать вопрос иначе, нажав кнопку вверху страницы.