Скласці сказы з словамі працоўны, працавіты, праца?

Беларуская мова | 5 - 9 классы

Скласці сказы з словамі працоўны, працавіты, праца.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Markireeva2014 23 февр. 2018 г., 22:38:49

Працоўны подзвіг здзейсніў народ падчас Вялікай Айчыннай вайны.

Наш міралюбівы іпрацавітынарод у бязлітаснай барацьбе са страшнымворагам адстаяў сваё права на жыццё і мірную працу.

Больш радаснай і ўдзячнайпрацы, якпраца хлебапека, на свеце няма.

Komiflax 5 мая 2018 г., 02:59:32 | 5 - 9 классы

Скласці сказы з аманiмiчнымi парамi?

Скласці сказы з аманiмiчнымi парамi.

Да хаты - дахаты, з верху - зверху, з усiм - зусiм.

Svetochkazelen 13 нояб. 2018 г., 15:39:29 | 10 - 11 классы

Выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку?

Выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку.

Падкрэсліце у дадзеных сказах назоунікі як член сказа .

1 у птушак свой закон вядома и свой адлет и свой прылёт .

2. я можа сотню раз прайшоу па роднай стране прастор и даль яе шлюхоу дауно знаёмы мне.

3. А пойдзеш у Ліпава лясамі напэуна стрэнешся з ласямі .

4. На возеры нікога не была відаць а толькі шумелі набягалі на бераг квалі.

1234Арина4321 3 июн. 2018 г., 17:18:31 | 5 - 9 классы

Скласці сказы са словамі на буларуском языке :1)паведамілі2)паведамляюць3)друкавалі4)друкуюць?

Скласці сказы са словамі на буларуском языке :

1)паведамілі

2)паведамляюць

3)друкавалі

4)друкуюць.

Паптарта 8 окт. 2018 г., 04:19:58 | 1 - 4 классы

Складзіце і запішыце сказы з словамі вучоны, праца, чытать?

Складзіце і запішыце сказы з словамі вучоны, праца, чытать.

Ваня357 22 окт. 2018 г., 13:38:52 | 5 - 9 классы

Напісать 5 предложеній з абагульняльнымі словамі пры аднародных членах сказа?

Напісать 5 предложеній з абагульняльнымі словамі пры аднародных членах сказа.

Polina900 14 мая 2018 г., 03:27:28 | 1 - 4 классы

Складзіце 2 - 3 сказы з аднакаранёвымі словамічытаць чытач?

Складзіце 2 - 3 сказы з аднакаранёвымі словамі

чытаць чытач.

Вучань.

Працоуны

працаваць прачытаць.

Вучаніца.

Праца

вучыць вучоны.

Чытанка.

Працавіты.

Alkash51 20 дек. 2018 г., 04:17:36 | 1 - 4 классы

Составит 2 - 3 сказа са словами : вучоны, чытач, праца?

Составит 2 - 3 сказа са словами : вучоны, чытач, праца.

Dtorgowli2013 10 мар. 2018 г., 05:43:19 | 5 - 9 классы

Складзіце сказы з словамі?

Складзіце сказы з словамі.

Дабром - злом, багата - бедна.

Ekaterinaroman1 24 дек. 2018 г., 03:21:16 | 1 - 4 классы

Складзіце і запішыце 2 - 3 сказы з словамі : чытач, вучаніца, праца?

Складзіце і запішыце 2 - 3 сказы з словамі : чытач, вучаніца, праца.

Ssmidova 7 мая 2018 г., 06:41:28 | 5 - 9 классы

Быстро прыказки пра працу?

Быстро прыказки пра працу?

Если вам необходимо получить ответ на вопрос Скласці сказы з словамі працоўны, працавіты, праца?, относящийся к уровню подготовки учащихся 5 - 9 классов, вы открыли нужную страницу. В категории Беларуская мова вы также найдете ответы на похожие вопросы по интересующей теме, с помощью автоматического «умного» поиска. Если после ознакомления со всеми вариантами ответа у вас остались сомнения, или полученная информация не полностью освещает тематику, создайте свой вопрос с помощью кнопки, которая находится вверху страницы, или обсудите вопрос с посетителями этой страницы.