Адзначце правільна напісаныя словы : 1)группа 2)моладзью 3)узбярэжжа 4)вогненны 5)Ільінскі?

Беларуская мова | 10 - 11 классы

Адзначце правільна напісаныя словы : 1)группа 2)моладзью 3)узбярэжжа 4)вогненны 5)Ільінскі.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Гуффочка13 14 апр. 2018 г., 04:35:56

Наверное 3, 4, 5.

Krasotka123456789 16 нояб. 2018 г., 20:19:46 | 5 - 9 классы

7. Адзначце словы, у якіх пішацца літара й : 1)абы?

7. Адзначце словы, у якіх пішацца літара й : 1)абы.

Сці 2)за.

Здросціць 3)за.

Нець 4)па.

Маць 5)аб.

Мшэць.

LauraPark 31 мая 2018 г., 11:51:12 | 10 - 11 классы

Выберыце правільную склонавую форму : дзякаваць ( бацькоў, бацькам), хадзіць па ( дарогам, дарогах), гаварыць ( пра падзеі, аб падзеях)?

Выберыце правільную склонавую форму : дзякаваць ( бацькоў, бацькам), хадзіць па ( дарогам, дарогах), гаварыць ( пра падзеі, аб падзеях).

Graf28 3 июл. 2018 г., 10:47:16 | 10 - 11 классы

Адзначце нумары слоу, якия у форме меснага склону, адзиночнага лику маюць канчатак - э?

Адзначце нумары слоу, якия у форме меснага склону, адзиночнага лику маюць канчатак - э?

1)рука - у .

2)гара - на.

3)шчака - па.

4)мяжа - на.

5)фабрыка - на.

Shipilova2004 24 дек. 2018 г., 19:35:30 | 5 - 9 классы

Яго адказнага юнака абрали вядучым мерапрыемства?

Яго адказнага юнака абрали вядучым мерапрыемства.

Зямля гатая асаблива ваколица правага узбярэжжа Нёмана належыць да самых урадливых глеб.

Пастауце патрэбныя знаки прыпынку.

Падкрэслице адасобленыя члены сказа.

Dianka45642 8 июл. 2018 г., 11:25:25 | 5 - 9 классы

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску : 1?

Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску : 1.

У новай_блакітнай сукенцы мама была падобна на выпускніцу.

2. Буслы ў падсуседзі пускаюць вераб'еў_і шчыглоў, і мухаловак.

3. Не чырвонцы збіраў_а світальныя росы.

4. Воблакі могуць то шлейфам цягнуцца па небе_то коўдрай засцілаць яго.

5. Ведаю, што добрым словам можна ўзрадаваць_і дапамагчы.

Кавеисе 16 мая 2018 г., 21:46:47 | 5 - 9 классы

Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2 - й асобы множнага ліку цяперашняга часу напісаны правільна 1?

Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2 - й асобы множнага ліку цяперашняга часу напісаны правільна 1.

Спяваеце 2.

Чакаяце 3.

Схіляяце 4.

Гадаеце 5.

Везяце * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску 1.

Я помню летнія часіны і вас_грыбныя баравіны 2.

Ад белай пены мора_здаецца_бяскрайнім зімовым абшарам, на якім лютуе завіруха.

3. Побач з намі_паверце_заўседы есць знешне сціплыя, але вялікай душы людзі.

4. Калі на другі дзень рошчына ўгрэецца_для гэтага гаспадыня накрывала дзежку кажухом_і забушуе, дадаюць у цеста мукі і месяць яго.

5. Асабістую бібліятэку твораў мастацкай літаратуры_на маю думку_мае сення кожны настаўнік - філолаг * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Адзначце складаназлучаныя сказы, паміж часткамі якіх трэба паставіць коску 1.

Няхай нашы мары, надзеі збываюцца і красуе наша зямля.

2. Я пасадзіў у садзе маленькую грушку і мне было цікава назіраць за яе ростам 3.

Адзін і пры месяцы робіць а другі і пры сонцы спіць 4.

Марозна і ясна 5.

То добрае надвор'е тоза дажджавой завесай нічога не відаць.

Ylayla1999 12 окт. 2018 г., 21:26:40 | 10 - 11 классы

Нужна помощь?

Нужна помощь!

Адзначце радкі, дзе ўсе выдзеленыя галосныя з`яўляюцца націскнымі : 1)малЫ, дублІраваць ; 2)заІнець, фАртух ; 3)прыгавОр, таварЫскі ; 4)адзІнаццаць, атлЕт ; 5)інструмЕнт, валЁнкі.

Okurine01 9 окт. 2018 г., 02:22:49 | 5 - 9 классы

Адзначце слова( - ы), у якім( - іх) націск падае на другі склад : 1) прачытаны ; 2) ігумення ; 3) хабар ; 4) існуе ; 5) каменны?

Адзначце слова( - ы), у якім( - іх) націск падае на другі склад : 1) прачытаны ; 2) ігумення ; 3) хабар ; 4) існуе ; 5) каменны.

Vorivkda 26 окт. 2018 г., 18:42:52 | 5 - 9 классы

Адзначце словазлучынни у яких залежнае слова ужыта у творным склоне : А) цячэ у мора Б) у новым захапленни В) растуть на дарозе Г) справаю заняты?

Адзначце словазлучынни у яких залежнае слова ужыта у творным склоне : А) цячэ у мора Б) у новым захапленни В) растуть на дарозе Г) справаю заняты.

Kris090 18 июл. 2018 г., 15:42:51 | 1 - 4 классы

Складзіце сказы з аднароднымі членамі?

Складзіце сказы з аднароднымі членамі.

Выкарыстайце дадзеныя словы.

А) прачытать, правільна, выразна.

Б) вучні, бацькі, і, настаунікі.

В) цікавыя, але цяжкія заданні.

Вы перешли к вопросу Адзначце правільна напісаныя словы : 1)группа 2)моладзью 3)узбярэжжа 4)вогненны 5)Ільінскі?. Он относится к категории Беларуская мова, для 10 - 11 классов. Здесь размещен ответ по заданным параметрам. Если этот вариант ответа не полностью вас удовлетворяет, то с помощью автоматического умного поиска можно найти другие вопросы по этой же теме, в категории Беларуская мова. В случае если ответы на похожие вопросы не раскрывают в полном объеме необходимую информацию, то воспользуйтесь кнопкой в верхней части сайта и сформулируйте свой вопрос иначе. Также на этой странице вы сможете ознакомиться с вариантами ответов пользователей.