Я абед варыць вучуся, Працаваць я не лянюся, І калі гатуе мама, Памагаю ёй таксама?

Беларуская мова | 1 - 4 классы

Я абед варыць вучуся, Працаваць я не лянюся, І калі гатуе мама, Памагаю ёй таксама.

Мыю посуд і прыборы.

Рэжу сыр і памідоры.

За цыбулю — не бяруся, Бо расплакацца баюся.

Знайдите дзеясловы у 1 асобе.

Знайдице у тэксце дзеясловы у 1 асобе адзиночнага лику.

Падбярыце да их дзеясловы у 1 асобе множнага лику и дзеясловы у неазначальнай форме.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Natalyasamaranik 27 окт. 2021 г., 04:02:59

Вучуся - вучымся - вучыцца , не лянюся - не ленiмся - не лянiцца , памагаю - памагаем - памагаць , мыю - мыем - мыць , рэжу - рэжам - рэзаць , не бяруся - не бяромся - не брацца , баюся - баiмся - баяцца .

Meeri961 2 авг. 2021 г., 03:34:59 | 1 - 4 классы

Увесну, улетку, увосень i узiмку - нiколi не моукне у пушчы дзiуная птушыная песня?

Увесну, улетку, увосень i узiмку - нiколi не моукне у пушчы дзiуная птушыная песня.

Свiшча шпак, цiнькае сiнiчка, стракоча сарока, кракае качка, буркуе голуб, кукуе зязюля, цёхкае салавей, клякоча бусел, курлыкае жорау.

ПАСТАВИТЬ ДЗЕЯСЛОВЫ, НАЗОУНИКИ, И ПРЫМЕТНИКИ У МНОЖНЫМ ЛИКУ.

Laurenn 4 июн. 2021 г., 05:27:12 | 5 - 9 классы

Якия дзеясловы ужыты у форме 2 ой асобы множнага лику?

Якия дзеясловы ужыты у форме 2 ой асобы множнага лику?

1)маучыце

2)просяць

3)берагуць

4)бяжым

5)кажаце.

Vov667 9 июл. 2021 г., 19:47:03 | 5 - 9 классы

Помогите пожалуйста, сочинение на тему "Самымі галоўнымі якасцямі асобы я лічу"?

Помогите пожалуйста, сочинение на тему "Самымі галоўнымі якасцямі асобы я лічу".

Можно и на русском и на белорусском языке))) Заранее спасибо : ).

Галия11111 4 мая 2021 г., 10:01:59 | 1 - 4 классы

Спишiце, устауляючы патрэбныя дзеясловы?

Спишiце, устауляючы патрэбныя дзеясловы.

Вызначыце iх неазначальную форму.

CoCo132 4 авг. 2021 г., 03:11:01 | 1 - 4 классы

Спiшыце, устауляючы патрэбныя дзеясловы?

Спiшыце, устауляючы патрэбныя дзеясловы.

Выызначце ix неазначальную форму.

Паведамлю, .

, паведамiць, паведамiм, паведамiце, .

. . , атрымаеш, атрымае, атрымаем, .

, атрымаюць.

. , сядзiш, сядзiць, .

, . , сядзяць.

Dianockaaa 17 февр. 2021 г., 04:45:22 | 1 - 4 классы

Прачытайце?

Прачытайце.

Знайдзіце у тэксце дзеясловы.

Пастауце да іх пытанні і вызначце час.

Кураняткі.

Знайшлі кураняткі Чатыры зярняткі.

У бойцы ляцелі І пер ; е , і пух .

Бо два кураняткі Чатыры зярняткі Ніяк не падзеляць Пароуну , на двух .

Слабелі , ды біліся Два кураняткі , Пакуль не згубіліся Недзе зярняткі.

Спішыце першыя два сказы.

Падкрэсліце у іх дзеясловы ( = ).

Якім членам сказа яны з ; яуляюцца?

Няшка196 24 апр. 2021 г., 23:45:16 | 1 - 4 классы

Наляцеў вецер і разагнаў хмары?

Наляцеў вецер і разагнаў хмары.

Падкрэсліць дзейнік і выказнік, вызначце лік і род дзеяслова.

JuliyaCar 18 февр. 2021 г., 11:26:31 | 1 - 4 классы

Как определить спряжение дзеяслова лянюся и баюся?

Как определить спряжение дзеяслова лянюся и баюся.

Stasik26 31 мая 2021 г., 21:56:27 | 1 - 4 классы

Прачытайце?

Прачытайце.

Выпішыце з тэксту сказы , у якіх ідзе гаворка пра тое , што робяць бярозкі і што зробяць бярозкі.

Танклявыя , нібы дзяучаткі, беластволыя бярозкі ціха шапочуць між сабой , радуюцца .

Пупышкі набраклі , вось - вось з іх пакажуцца маладыя лісцікі.

І бярозкі прыбяруцца , надзенуць на сябе лёгкія зялёныя касынкі.

У запісаных вамі сказах падкрэсліце дзеясловы ( = ) .

Абазначце іх час.

Як выкарыстоувае аутар дзеясловы у тэксце : проста абазначае дзеянні прадметау ці надае яшчэ бярозкам рысы жывых істот ?

Laralanina73 21 авг. 2021 г., 05:33:59 | 1 - 4 классы

Змяніце па асобах у адзіночным і множным ліку(праспрагайце) дзеясловы НАПІШУ і БУДУ ПІСАЦЬ, НАКАРМЛЮ і БУДУ КАРМІЦЬ?

Змяніце па асобах у адзіночным і множным ліку(праспрагайце) дзеясловы НАПІШУ і БУДУ ПІСАЦЬ, НАКАРМЛЮ і БУДУ КАРМІЦЬ.

LMB10 10 апр. 2021 г., 11:14:27 | 1 - 4 классы

Якая форма дзеяслова называецца неазначальнай?

Якая форма дзеяслова называецца неазначальнай?

Вы открыли страницу вопроса Я абед варыць вучуся, Працаваць я не лянюся, І калі гатуе мама, Памагаю ёй таксама?. Он относится к категории Беларуская мова. Уровень сложности вопроса – для учащихся 1 - 4 классов. Удобный и простой интерфейс сайта поможет найти максимально исчерпывающие ответы по интересующей теме. Чтобы получить наиболее развернутый ответ, можно просмотреть другие, похожие вопросы в категории Беларуская мова, воспользовавшись поисковой системой, или ознакомиться с ответами других пользователей. Для расширения границ поиска создайте новый вопрос, используя ключевые слова. Введите его в строку, нажав кнопку вверху.