Очень нужно 3 бяззлучнікавых сказа з двукроп'ем, 3 з працяжнікам, 2 складаназалежных з некалькімі даданымі (са змешаным падпарадкаваннем)?

Беларуская мова | 5 - 9 классы

Очень нужно 3 бяззлучнікавых сказа з двукроп'ем, 3 з працяжнікам, 2 складаназалежных з некалькімі даданымі (са змешаным падпарадкаваннем).

ВСЁ ИЗ ОДНОГО БЕЛАРУССКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (одного из последующих) Шляхціц завальня, Гражына, Белая Сарока, Тарас на Парнасе ці Энеіда навыварат!

Пожалуйста, я сама не справлюсь(((только точно правильные предложения)))благодарность будет огромная!

)))).

Ответить на вопрос
Ответы (1)
АнжеликаМашинова 29 авг. 2018 г., 02:47:59

Гляджу : ідуць па дарозе пан з чарнакніжнікам і раптам павярнулі да густога яловага лесу.

Грышку пакідаюць сілы : ён выпускае з рк дуду і падае, самлелы, на дол.

Ад гэтага крыку прачынаюцца парабкі, бягуць на дапамогу і знаходзяць яе ў сенцах : яна ляжыць як нежывая.

Карпа меў шмат парабкаў - было каму ісці з сярпом на жніво.

Мружыце вочы на святле - спалі, мала вам ночы, гультаі.

Толькі сказаў гэта - залятае ў вакно сарока, большая і зграбнейшая за іншых сарок, пёры на ёй белыя, як снег, вочы чорныя.

Вясна там надзвычай прыгожая, калі па лугах разальецца вада і ў паветры над возерам і ў лясах зазвіняць галасы птушак, што вяртаюцца з выраю.

Калі хто прыязджаў да яго, маючы якую патрэбу, які - небудзь падарожны ці квестар, ён найласкавей яго прымаў, частаваў, пакідаў начаваць і выконваў усе жадункі, узнагароджваў, абы толькі той расказаў яму якую казку.

(Шляхціц Завальня).

Анастасияmessi 1 сент. 2018 г., 21:44:51 | 5 - 9 классы

Трэба 5 бяззлучнікавых сказа з любога льтаратурнага твора(беларускага) HELP ME PLEASE?

Трэба 5 бяззлучнікавых сказа з любога льтаратурнага твора(беларускага) HELP ME PLEASE!

)))).

Artemjkee20 29 авг. 2018 г., 10:34:44 | 10 - 11 классы

6 складана бяззлучнікавых сказаупожалуйста , пожалуйста?

6 складана бяззлучнікавых сказау

пожалуйста , пожалуйста.

Aip6569 4 мая 2018 г., 17:42:48 | 5 - 9 классы

Помогите пожалуйста?

Помогите пожалуйста!

Нужно написать на беларусском языке текст в научном стиле.

Маленький текст.

Pokerman02 18 окт. 2018 г., 19:09:47 | 1 - 4 классы

1. Якiя складаныя сказы называюцца складаназалежными?

1. Якiя складаныя сказы называюцца складаназалежными?

2. Назавiце спосабы адрознення падпарадкавальных злучнiкау i злучальных слоу.

3. Назавiце вiды даданых частак у складаназалежным сказе.

4. Якiя даданыя часткi называюцца дапауняльнымi 5.

Якiя даданыя часткi называюцца азначальнымi?

6. Якiя даданыя часткi складаназалежнага сказа называюцца акалiчнаснымi пералiчыце вiды акалiчнасных даданых частак.

7. Раскажыце аб пастаноуцы знакау прыпынку у складаназежным сказе.

Прывядзiце прыклады.

Lagomandra 1 авг. 2018 г., 15:43:59 | 10 - 11 классы

2 складаназалежных , 2 складаназлучаных, 2 бяззлучникавых и 2 сказа з розными видами сувязи из мастацкай литаратуры?

2 складаназалежных , 2 складаназлучаных, 2 бяззлучникавых и 2 сказа з розными видами сувязи из мастацкай литаратуры.

Mama656 15 авг. 2018 г., 20:58:04 | 5 - 9 классы

Сделать план к рассказу Тарас на Парнасе?

Сделать план к рассказу Тарас на Парнасе.

Mulena1 19 апр. 2018 г., 00:12:28 | 5 - 9 классы

Помогите, нужно охарактеризовать стих на Беларусском?

Помогите, нужно охарактеризовать стих на Беларусском.

Буду очень благодарен.

Patsan525 24 мая 2018 г., 15:36:27 | 5 - 9 классы

Напишите пожалуйста : 6 бяззлучнікавых складаных сказаў?

Напишите пожалуйста : 6 бяззлучнікавых складаных сказаў.

Zakovryazhina 1 нояб. 2018 г., 05:51:32 | 5 - 9 классы

Паэма А?

Паэма А.

Міцкевіча "Гражына" - - - рамантычны твор Надо написать почему эта поэма является романтическим произведением.

Kuzenka76 20 мая 2018 г., 17:02:57 | 10 - 11 классы

Написаць сказы з аднакараннёвыми словами Грыбок, грыбник, грыбница, грыбковы?

Написаць сказы з аднакараннёвыми словами Грыбок, грыбник, грыбница, грыбковы.

На беларусскам языке.

На этой странице сайта вы найдете ответы на вопрос Очень нужно 3 бяззлучнікавых сказа з двукроп'ем, 3 з працяжнікам, 2 складаназалежных з некалькімі даданымі (са змешаным падпарадкаваннем)?, относящийся к категории Беларуская мова. Сложность вопроса соответствует базовым знаниям учеников 5 - 9 классов. Для получения дополнительной информации найдите другие вопросы, относящимися к данной тематике, с помощью поисковой системы. Или сформулируйте новый вопрос: нажмите кнопку вверху страницы, и задайте нужный запрос с помощью ключевых слов, отвечающих вашим критериям. Общайтесь с посетителями страницы, обсуждайте тему. Возможно, их ответы помогут найти нужную информацию.