Студзень з?

Беларуская мова | 1 - 4 классы

Студзень з.

Млю студзіць, ды надзею на в.

Сну грэе.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Lavira1 28 мар. 2018 г., 23:40:05

ЗЯМлю и вЯсну

в 1 слоге перед ударением пишется Я.

КсюшечкаНазарова 11 сент. 2018 г., 01:11:17 | 5 - 9 классы

Найдите 5 сложных предложений - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Спакойна і павольна, як у зачараваным сне, утуліўшыся ў балоты, нясе Прыпяць с?

Найдите 5 сложных предложений - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Спакойна і павольна, як у зачараваным сне, утуліўшыся ў балоты, нясе Прыпяць сухадоламу Дняпру сваю багатую даніну.

Не спяшаецца яна выносіць дабро палескіх балот.

А яго так многа, што ўсё роўна, спяшайся не спяшайся, а гэтай работы ёй хопіць на доўгія гады.

Можа, і надзею страціла яна вынесці хоць калі - небудзь гэта мора цёмна - ружовай вады з неабсяжных балот Палесся, і з гэтай прычыны яна такая павольная і флегматычная.

Вось толькі тады, калі разгуляецца вецер над зялёнаю шчэццю лясоў, над круглымі купамі - шапкамі кучаравай лазы, над бародаўкамі - купінамі жорсткай асакі, тады яна няветла пахмурнее, задрыжыць, затрасецца тысячамі хваль і сярдзіта шпурляе чаўны і чайкі - душагубкі ды голасна ўсхліпвае ў прыбярэжных чаратах, як маці ўскрай магілы, дзе пахаваны яе дзеці.

Затое ж як лагодна і ўтульна разляжацца яна ў мяккіх берагах, калі супакоіцца вецер, а над Палессем рассыплецца сонца мільярдамі залатых крупак святла!

Спакой і цішыня пануюць тады над зялёнымі аксамітамі балот і лясоў.

PyLilaureak 20 сент. 2018 г., 02:58:48 | 1 - 4 классы

Как писать правильно18 студзеня или 18 студня?

Как писать правильно

18 студзеня или 18 студня.

Никуся34 5 апр. 2018 г., 18:29:10 | 10 - 11 классы

Адшукайце словы у словах?

Адшукайце словы у словах.

Клубок, стрыж, грыбы, студзень.

Харламова13 11 февр. 2018 г., 15:05:36 | 1 - 4 классы

1. У снежні сн?

1. У снежні сн.

Жынкі занеслі ўсё сц.

Жынкі.

2. Студзень - году пачатак, зіме - с.

Рэдзіна.

Пастаўце націск у словах.

Устаўце ў словы літары е, ё або я.

Artursultanov8 13 мая 2018 г., 11:51:31 | 10 - 11 классы

1) У снежни сняжынки занесли усе сцяжынки?

1) У снежни сняжынки занесли усе сцяжынки.

2) Студзень - году пачатак, зиме - сярэдзина.

Пастауце нациск у словах.

Kristinaponoma3 28 февр. 2018 г., 01:51:47 | 1 - 4 классы

11 студня или студзеня?

11 студня или студзеня.

CatMed 13 авг. 2018 г., 21:06:14 | 10 - 11 классы

Отличите это складаназалеж?

Отличите это складаназалеж.

Или складаназлуч.

1. Калі ўважліва прыглядзецца, то ў самых старажытных збудаваннях можна заўважыць штосьці ад прыроды : калоны старажытнагрэчаскіх пабудоў нагадваюць дрэвы, а скляпенні многіх усходніх храмаў падобныя да панцыра чарапахі Паводле У.

Сверкунова Частка прыроды 2.

Яшчэ ў аўтобусе, калі яго абыякавы позірк затрымаўся чамусьці на звычайным краявідзе, што прамільгнуў паўз акно, яму неяк нечакана падумалася, што гэты краявід, звычайны для яго, некаму такі родны і жаданы Паводле А.

Бутэвіча Першае падарожжа 3.

Я тады спраўляўся ўсё запамінаць : і вялікія гарады, дзе спыняўся цягнік і дзе мы ласаваліся марожаным, і незнаёмыя краявіды.

Першае падарожжа Паводле А.

Бутэвіча Тады ён успомніў пра свой лес, вось пра гэтую вузенькую напаўзарослую дарожку, якая, аб'ехаўшы пару сасонак, што выбеглі як не пад самыя колы, хаваецца, нібы ратуючыся ад спёкі, пад густыя і зялёныя шаты дрэў.

Паводле Я.

Сіпакова Вяртанне ў родныя мясціны 4.

І тады, калі, прачнуўшыся ад зімовага сну, светла і ўсхвалявана гамоняць маладым лісцем дрэвы, а зялёна - смарагдавы колер зямлі, аблашчанай сінякрылым ветрам, радуе вока бязмежнаю прагай жыцця.

Ангелина1233 3 нояб. 2018 г., 13:44:34 | 5 - 9 классы

Помогите со знаками препинания, пожалуйста, срочно Спачатку дзяучына верыла, што знайдзе шчасце у каханнi, але страцiушы надзею, хацела павесiцца?

Помогите со знаками препинания, пожалуйста, срочно Спачатку дзяучына верыла, што знайдзе шчасце у каханнi, але страцiушы надзею, хацела павесiцца.

Нужна ли запятая после союза "але"?

На этой странице находится вопрос Студзень з?. Здесь же – ответы на него, и похожие вопросы в категории Беларуская мова, которые можно найти с помощью простой в использовании поисковой системы. Уровень сложности вопроса соответствует уровню подготовки учащихся 1 - 4 классов. В комментариях, оставленных ниже, ознакомьтесь с вариантами ответов посетителей страницы. С ними можно обсудить тему вопроса в режиме on-line. Если ни один из предложенных ответов не устраивает, сформулируйте новый вопрос в поисковой строке, расположенной вверху, и нажмите кнопку.