Помогите Пожалуйста?

Беларуская мова | 5 - 9 классы

Помогите Пожалуйста!

Разтлумачце усе знакі прыпынку 1)Магчыма, вы і не паверыце, што гэта усё прауда 2)Не дзіва, што тут, каля крынічкі, кіпела жыццё, бо кожнаму хацелася стаць бліжэй да вады, каб аалюбавацца на сваё уласнае хараство у яе люстры, як рабілі прыгожыя краскі.

3)Яны, гойдаючыся, пырхаюць з дрэва на дрэва, то вылятаюць у поле, дзе, падняушыся у неба , сваім танюткім і бясконцым звонам заліваюцца жауранкі ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.

Ответить на вопрос
Ответы (2)
Vichavicha 23 дек. 2018 г., 21:09:47

Відповідь на перше

1) Звертання.

Alcatraz1993 23 дек. 2018 г., 21:09:49

Трэба растлумачыць, чаму яны тут стаяць?

Iren4uk 22 мар. 2018 г., 23:55:08 | 10 - 11 классы

Помогите пожалуйста?

Помогите пожалуйста!

Ўстаўце прапушчаныя літары і знакі прыпынку.

Джяз 25 нояб. 2018 г., 17:46:48 | 5 - 9 классы

Составить план по этому тексту крыничка Можа, вы i не паверыце, што гэта ўсё праўда?

Составить план по этому тексту крыничка Можа, вы i не паверыце, што гэта ўсё праўда.

Але цi так яно было, цi не так - спрачацца не буду.

Скажу проста : гэтая крынiчка напэўна частавала сваёю вадою яшчэ вашых дзядоў - прадзедаў.

Яе вада - найчысцейшыя слёзы веснавых хмарак, што ад узнiкнення свету ходзяць над зямлёю такiмi прыгожымi чародкамi.

Яе беражкi - аксамiтныя межы, з - пад гэтых аксамiтаў ззяе золата жоўтых пяскоў.

А тыя землi, што ляжалi побач!

Колькi хараства, колькi мудрага задумення было ў iх!

Не дзiва, што тут, каля крынiчкi, кiпела жыццё, бо кожнаму хацелася стаць блiжэй да вады, каб палюбавацца на сваё ўласнае хараство ў яе люстры, як гэта любiлi рабiць прыгожыя краскi.

Другiм хацелася паслухаць цiкавую музыку, якую складалi дробненькiя хвалькi, скачучы з каменьчыка на каменьчык, трэцiя блукалi тут, каб крыху адпачыць у прахалодзе блiскучых хваль, чацвёртыя гарнулiся сюды - проста гледзячы на другiх.

Але крынiчка была такая скромная, такая сарамяжлiвая, што нават не зварачала ўвагi на сябе самую i нiколечкi не ганарылася сабою.

Цякла i цякла сабе туды, куды несла яе нязнаная сiла, нават i не думаючы пра тое, якую важную ролю аб'яднання жыцця выконвала яна.

А тая гара, што дала ёй пачатак жыцця, пазiрала на яе з любасцю i гордасцю мацi.

Часамi яе жоўтыя камянiстыя схiлы асвятлялiся такою радасцю, такою ўсмешкаю здавалення, што ўсiм рабiлася лёгка, добра, цiха, мiрна.

Найчасцей гэта здаралася тады, калi ўсё вакол пачынала абуджацца пасля ночы.

З - за далёкiх рубяжоў зямлi, дзе неба так нiзка нахiляецца да яе, уздымалася залатая карона, яе агнявiстыя блiскучыя праменнi, як стрэлы, разляталiся па зямлi i па небе.

Лясны жаваранак i салавейка ў цянiстых кустах старалiся навыперадкi павiтаць сонейка першымi, i песнi iх дрыжалi прыгожай музыкаю ў хвалях паветра цiхай ранiцы.

I трудна было сказаць, хто з iх лепей спявае.

Але часы змянялiся i часамi нейкi смутак ахоплiваў гару.

Тады яна агортвалася сiваю намёткаю i аб нечым моцна тужыла.

Нiхто не ведаў, якiя прычыны засмучалi гэтую добрую горку.

А гара - мацi, як вiдаць, думала аб далейшай долi свае дачкi.

Чулае матчына сэрца адгадвала тое, чаго так часта не можа прадбачыць нават сталы розум, узбагачаны веданнем з'яў i ўмоў жыцця.

- Эх, дачушка, дачушка!

- уздыхала гара.

- Чаго, матулечка, так цяжка ўздыхаеш?

- пытала крынiчка.

- Эх, любачка!

Ты яшчэ мала жывеш на свеце i шмат чаго не цямiш, блазнiца.

А я, стоячы тут з незапомных часоў, навучылася бачыць тое, чаго не бачыш нi ты сама, нi гэтыя пышныя i крыху надзiманыя дубы, нi наогул усе большыя i меншыя тутэйшыя жыхары.

Толькi людзi, i то не ўсе, а самыя сталыя, самыя разумныя з iх, што пiльна i пранiкнёна ўглядаюцца ў кнiгу жыцця зямлi, могуць трошкi разбiрацца ў гэтых справах.

- Што ж ты хочаш сказаць, матуля?

- Мiлая дачушка!

Даўно я заўважаю, што ў зямлi дзеецца штось нядобрае.

Чуе маё сэрца, што нейкая сiла рыхтуецца павясцi цябе па другой дарозе.

- А што можа рабiцца ў зямлi?

- спытала здзiўленая i зацiкаўленая крынiчка.

- Зямля такая спакойная, нерухомая, як быццам зусiм акамянела i застыла.

Слухалi травы, слухалi краскi, слухаў ракiтнiк i лазняк, птушкi, нават салавейка прыпынiў сваю песню i прыслухоўваўся да гэтай размовы.

Усiм здавалася, што нiкога на свеце няма разумнейшага за крынiчку, бо аб такiх цiкавых i мудрых рэчах гаманiла з iмi яна!

А тут i крынiчка шмат чаго не ведае.

I ўсе замерлi - так уважлiва слухалi яны гэтую гаворку.

- Эх, неразумнае дзiцятка!

- сказала гара.

- Гэта толькi павярхоўнаму воку не вiдно нiчога.

Зямля жыве, у яё жыццi многа - многа змен, толькi ж яны выяўляюцца так павольна, так непрыметна, i на першы погляд здаецца, што яна скончыла кола свайго iснавання.

Шоколадоманка 25 апр. 2018 г., 21:40:21 | 5 - 9 классы

Што значыть памирае вада?

Што значыть памирае вада.

Mazazuxa3 13 февр. 2018 г., 14:21:03 | 1 - 4 классы

Прыдумайце сами апавяданне пра восень?

Прыдумайце сами апавяданне пра восень.

Выкарыстайце свае назиранни : што адбываецца з дрэвами, птушками, кали ляциць павуцинне, як свециць сонейка и г.

Д.

Перевод2 8 февр. 2018 г., 08:51:37 | 5 - 9 классы

Расстаўце знакі прыпынку, зрабіце сінтаксічны разбор сказу : Калі ў святло я ні гляну прыгожы кожны раз што хвалюе душу?

Расстаўце знакі прыпынку, зрабіце сінтаксічны разбор сказу : Калі ў святло я ні гляну прыгожы кожны раз што хвалюе душу.

Наттика 5 янв. 2018 г., 06:42:49 | 5 - 9 классы

Складаназлучаны и складаназалежныя сказы гэта што?

Складаназлучаны и складаназалежныя сказы гэта што.

Milenchikk 4 мар. 2018 г., 09:29:25 | 5 - 9 классы

Складаназлучаны и складаназалежныя сказы што гэта?

Складаназлучаны и складаназалежныя сказы што гэта.

Tiurikovaalesy 6 июл. 2018 г., 15:17:51 | 5 - 9 классы

Закончите Стих Я спытаў чалавека,Які прайшоў праз агонь,І вады,І медныя трубы : - Што самае цяжкоеНа гэтым свеце?

Закончите Стих Я спытаў чалавека,

Які прайшоў праз агонь,

І вады,

І медныя трубы : - Што самае цяжкое

На гэтым свеце?

І ён адказаў : - .

Алина2807 22 дек. 2018 г., 09:47:28 | 5 - 9 классы

Адзначце сказы, у якіх дапушчана пунктуацыйная памылка?

Адзначце сказы, у якіх дапушчана пунктуацыйная памылка.

А) Не доктар а дрэвы лечыць.

(Загадка.

) б) Трава i дрэва, рыба i звер усё ёсць.

(I. Шамякш.

) в) Лшуу густы i цёплы дождж.

(Т. Хадкевіч.

) г) Усе ведалі яго як лепшага рабочага.

Ангелина1233 3 нояб. 2018 г., 13:44:34 | 5 - 9 классы

Помогите со знаками препинания, пожалуйста, срочно Спачатку дзяучына верыла, што знайдзе шчасце у каханнi, але страцiушы надзею, хацела павесiцца?

Помогите со знаками препинания, пожалуйста, срочно Спачатку дзяучына верыла, што знайдзе шчасце у каханнi, але страцiушы надзею, хацела павесiцца.

Нужна ли запятая после союза "але"?

На этой странице сайта, в категории Беларуская мова размещен ответ на вопрос Помогите Пожалуйста?. По уровню сложности вопрос рассчитан на учащихся 5 - 9 классов. Чтобы получить дополнительную информацию по интересующей теме, воспользуйтесь автоматическим поиском в этой же категории, чтобы ознакомиться с ответами на похожие вопросы. В верхней части страницы расположена кнопка, с помощью которой можно сформулировать новый вопрос, который наиболее полно отвечает критериям поиска. Удобный интерфейс позволяет обсудить интересующую тему с посетителями в комментариях.