Беларуская мова - Вопросы и ответы

Vladanokhi 20 дек. 2020 г., 07:26:09 | 5 - 9 классы

Короткие тексты про мову?

Короткие тексты про мову.

Sergeyy560 20 дек. 2020 г., 05:58:50 | 5 - 9 классы

Дапоунице неразвитыя сказы дадаными членами , каб стали развитыя ?

Дапоунице неразвитыя сказы дадаными членами , каб стали развитыя .

Падкрэслице члены сказа 1 прыйшли халады 2 дзьме вецер 3 птушки адляцели 4 апала лисце 5 мароз не затрымаеца 6 наступиць зима 7 ляжа снег .

Manko96 20 дек. 2020 г., 03:26:04 | 1 - 4 классы

Как переводится что робiць на русский?

Как переводится что робiць на русский.

Милка36 19 дек. 2020 г., 21:05:30 | 5 - 9 классы

Морфологический разбор слова голове?

Морфологический разбор слова голове.

Бунак 19 дек. 2020 г., 16:18:05 | 5 - 9 классы

Помогите пожалуйста мне на Зорьку в 8 помогите пожалуйста СРОЧНО?

Помогите пожалуйста мне на Зорьку в 8 помогите пожалуйста СРОЧНО!

Короче надо придумать предложение со словами ШКАДАВАЦЬ, ШКОДнiк подалуйста помогите надо срочно ка минемум по 1 предложению на каждое СЛОВО!

Kondratyukmaria 19 дек. 2020 г., 09:24:45 | 1 - 4 классы

Аднакаранёвыя словы да слова сказы?

Аднакаранёвыя словы да слова сказы.

NaTaShAOrSkAyA11 19 дек. 2020 г., 08:16:53 | 1 - 4 классы

Дапешите рад аднародных членау сказа Экскуррсананты пабывали усюды у краязнаучым музеи, ?

Дапешите рад аднародных членау сказа Экскуррсананты пабывали усюды у краязнаучым музеи, .

503 19 дек. 2020 г., 08:15:49 | 5 - 9 классы

Надо 5 абагульнена - асабовых сказаў?

Надо 5 абагульнена - асабовых сказаў.

Adarick 19 дек. 2020 г., 01:33:30 | 5 - 9 классы

Что такое прыназоуник и на какие вопросы отвечает?

Что такое прыназоуник и на какие вопросы отвечает.

Mka0099 18 дек. 2020 г., 20:06:24 | 1 - 4 классы

Яшчэ на ўзлессі снег ляжыць?

Яшчэ на ўзлессі снег ляжыць.

Але шпакі ўжо шчабечуць.

Звіняць па трубах капяжы.

І кроплі падаюць на плечы.

Падкрэсліце ў кожным сказе дзейнік і выказнік.

Nastiatlt 18 дек. 2020 г., 17:30:29 | 1 - 4 классы

Близкое по значению слово к слову дараги и дауни бел?

Близкое по значению слово к слову дараги и дауни бел.

Мова.

Львовов 18 дек. 2020 г., 12:19:42 | 5 - 9 классы

Помогите вставить буквы и раскрыть скобки Я а?

Помогите вставить буквы и раскрыть скобки Я а.

Хіліўф (у)бок пру.

Кую галіну – і вачам а.

Крыўся (не)забыўны малюнак : з.

Мля св.

Цілася, з.

Мля гаварыла.

Дз. сяткі тонкіх, як сонечны.

Промні, струмен(?

)чыкаў ускідвалі пад сонца залаты.

Пя(с, ш)чынкі, падалі разам з імі на бл.

Скучыя камен(?

)чыкі, што ўслалі з.

Млю трохі ніжэй, пра нешта напеўна і згодна апав.

Далі.

Ціха ступаючы паміж кам.

Нёў, я спусціўся (у)ніз.

Тут раслі, нахіліўшыся, некалькі алешын, а над імі (у, ў)звышалася кучаравая чаромха.

Дальва.

Дык вось дзе была яна, в.

Домая сё(н, нн)я н.

Аднаму чалавеку на свеце вёска, закатаваная чужынцамі.

Пры яе жахлівую трагедыю я чуў многа.

Пад званамі (Х, х)атыні на чорных плітах выс.

Чана побач з імёнамі іншых ахвяраў нашай (З, з)ямлі і яе пакутнае імя.

Захопл.

Ны і (у, ў)схвал.

Ваны, я наблізіўся да крынічкі і апусціўся перад ёй на калені, прыпаў вуснамі да празрыстай с(т, ц)юдзё(н, нн)ай вады.

Падняўшыся, убачыў на (не)далёкім пагорку абгароджаны высокі камень і пры ім аб.

Ліск.

Я стаяў перад жалобным помнікам і нібы сам падаў пад кул.

Мі катаў.

Здавалася, я пачынаў разумець, пра што гаворыць крынічка.

Прагу жы(ц, цц)я нельга знішчыць н.

Якімі катава(нн, н)мі.

Помнік быў у гл.

Біні лесу, на шырокай паляне.

Сціплы і просты, ён све.

Чыў пра тое, што тут каліс(?

)ці была вёска Дальва і што яеф разам з усімі жыхарамі спалілі фашысты.

Olectro 18 дек. 2020 г., 12:16:33 | 1 - 4 классы

Згрупуйце словы па колькасцi кукау у канчатках ; армiя, бярозавая, вясенняя, гуляю, дом , дрэва, лес, працую, сабака, сiняга, лесвiца, зямля, рука, дзённiк, верасень, мост?

Згрупуйце словы па колькасцi кукау у канчатках ; армiя, бярозавая, вясенняя, гуляю, дом , дрэва, лес, працую, сабака, сiняга, лесвiца, зямля, рука, дзённiк, верасень, мост.

RamilMega 18 дек. 2020 г., 03:43:54 | 1 - 4 классы

Пырх - з г?

Пырх - з г.

Лiнкi на сн.

Жок. сам чырвоны, як сц.

Жок. устауце лiтары.

Женюшонок 18 дек. 2020 г., 01:31:09 | 5 - 9 классы

Словаутваральны разбор слова - прыглядвалiся = )?

Словаутваральны разбор слова - прыглядвалiся = ).

Rusikkasimov 18 дек. 2020 г., 01:12:25 | 5 - 9 классы

ПОМОГИТЕ ЭТО СРОЧНО ПИШИТЕ ПО ПОБРОБНЕЕ?

ПОМОГИТЕ ЭТО СРОЧНО ПИШИТЕ ПО ПОБРОБНЕЕ.

Я напишу слова не правильно, можете найти в них ошибки и написать их правильно и объяснить почему они так пишуцца.

С заду, у нiз, з рад кары, рашчодрыцца, безхлапотны, стрыльба, свавольнiк вецер, блiзкучы, дзе нидзё, па царскую, груша дзiчка.

Напишите всё подробно, пожалуйсто и я постораюсь дать вам дополнительные балы.

ПОЖАЛУЙСТО ПОМОГИТЕ ЭТО СРОЧНО.

Ksnikon 18 дек. 2020 г., 00:31:13 | 5 - 9 классы

Людии?

Людии!

Срочно, просто ответе на вопросы как можете.

(можно не на все, главное написать хоть чтото) 1.

Якая ясноуная думка?

2. яким настроям прасякнуты верш?

3. якия пачуцци ён у вас выкликау?

4. ци спадабауся верш?

Чаму?

5. назавице вобразныя сродки(эпитаты, метафары, параунанни)(не обязательно, главное выше).

GirlBkack 18 дек. 2020 г., 00:15:38 | 1 - 4 классы

Проверочное слово к слову агнявым?

Проверочное слово к слову агнявым.

Alinka28442 17 дек. 2020 г., 23:47:13 | 1 - 4 классы

Помогите пожалуйста отгадать загадки на Белорусском языке?

Помогите пожалуйста отгадать загадки на Белорусском языке!

Ppechaaaa 17 дек. 2020 г., 15:31:02 | 5 - 9 классы

Cоставить четырёхстишие про лучьшего друга?

Cоставить четырёхстишие про лучьшего друга.